Zmarł prof. Jerzy Woźniak - były rektor Szkoły Filmowej w Łodzi

28-01-2014

Nie żyje prof. Jerzy Woźniak - operator, reżyser i realizator telewizyjny, reżyser teatralny, pedagog, w latach 2002-08 rektor Szkoły Filmowej w Łodzi. Zmarł 28 stycznia br. w Kaliszu.

Zmarł prof. Jerzy Woźniak - były rektor Szkoły Filmowej w Łodzi

Jerzy Woźniak urodził się w Łodzi 29 maja 1938 r. W 1960 r. ukończył Wydział Operatorski. W latach 1961-62 był operatorem w Studiu Małych Form Filmowych "Se-Ma -For".  W latach 1962-1998 -  pracownikiem TVP, początkowo operatorem, realizatorem i reżyserem w łódzkim ośrodku TVP, w latach 1979-89 kierownikiem jego Działu Realizacji, w latach 1994-98 dyrektorem naczelnym Ośrodka. W roku 1998 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Oddziałów Terenowych ds. Programowych TVP, w ramach której opracował projekt Telewizji Regionalnej (3 Program TVP).

Od 1962 r. - wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, początkowo asystent prof. Jerzego Bossaka, od 1964 r. samodzielny wykładowca przedmiotu "Realizacja telewizyjna", od roku 1991 profesor zwyczajny uczelni. W latach 1987-93 i 1999-2002 dziekan Wydziału Operatorskiego, w latach 1993-94 prorektor ds. współpracy z zagranicą, w latach 2002-08 rektor uczelni. Inicjator organizowanego w latach 1993-2011 przez uczelnię Międzynarodowego Festiwalu Szkół Filmowych i Telewizyjnych "Mediaschool". Współpracował też z uczelniami filmowymi w Jugosławii, Chorwacji i Francji.

Jako reżyser teatralny współpracował m.in. z Teatrem Wielkim w Łodzi.

W 2005 r. został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”powrót