Znamy wyniki konkursu scenariuszowego

25-10-2017

autor zdjęcia: Danuta Matloch

fot.: Danuta Matloch

856 pomysłów na film historyczny, 48 treatmentów i wreszcie - 8 scenariuszy. Trzy spośród powstałych tekstów zostały wyróżnione pozaregulaminowymi nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyniki zorganizowanego przez MKiDN konkursu stypendialnego na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski ogłoszono 25 października br. w siedzibie resortu.

W konferencji uczestniczyli: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wiceminister kultury Paweł Lewandowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski, członkowie jury oraz finaliści konkursu.

"Te prace pobudzają środowisko, powodują, że jest więcej dobrych pomysłów, dopracowanych, dojrzałych. Przez lata mówiło się, że problemem polskiego filmu oprócz dźwięku są słabe scenariusze, ale myślę, że to już jest przeszłość i w tej chwili nie będziemy mieli tego rodzaju barier" - podkreślił minister kultury prof. Piotr Gliński.

Nagrody

Spośród ośmiu powstałych w ramach konkursu scenariuszy, po wnikliwej analizie i merytorycznej dyskusji, komisja konkursowa jednogłośnie rekomendowała ministrowi kultury trzy teksty. Wicepremier przychylił się do tej rekomendacji i przyznał wskazanym tekstom równorzędne nagrody po 30 tys. zł brutto. Laureaci to: Robert Gliński - autor scenariusza pt. „Sanatorium im. Gorkiego”(otrzymaną nagrodę w całości przekazał na cele dobroczynne - Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "Krwinka"); Marek Ławrynowicz za tekst pt. „Bruno Schulz - gra w śmierć” oraz Tomasz Klimala za scenariusz pt. „Sokół”.

Rekordowa liczba zgłoszeń

Ogłoszony w lipcu ubiegłego roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pierwszy otwarty konkurs stypendialny na stworzenie scenariuszy obrazujących historię Polski spotkał się z dużym zainteresowaniem i licznym udziałem autorów (856 zgłoszeń).

W pierwszym etapie konkursu jury pod przewodnictwem dr Jarosława Sokoła wybrało 50 wniosków stypendialnych i rekomendowało ministrowi kultury przyznanie ich autorom regulaminowych stypendiów w wysokości 3 tys. zł brutto z przeznaczeniem na napisanie zarysów scenariuszy. Wicepremier prof. Piotr Gliński zatwierdził otrzymaną listę wniosków stypendialnych.

Od treatmentu do scenariusza

W drugim etapie konkursu - z nadesłanych 48 treatmentów jury wybrało pięć prac, których autorów nagrodzono następnie stypendiami wynoszącymi 50 tys. zł brutto  z przeznaczeniem na stworzenie, w oparciu o przedstawiony wcześniej zarys, pełnego scenariusza filmu. Stypendyści II etapu to: Robert Gliński, Tomasz Kamiński, Tomasz Klimala, Marek Ławrynowicz i Joanna Siedlecka. (Robert Gliński, tak jak przy kwalifikacji do I etapu, również w II etapie zrezygnował z odebrania stypendium).

Biorąc pod uwagę wysoki poziom większości z 48 rozpatrywanych w II etapie konkursu zarysów scenariuszy, ich walory historyczne i literackie, wicepremier prof. Piotr Gliński postanowił przyznać dodatkowo trzy stypendia w wysokości 25 tys. zł brutto. Otrzymali je: Klaudiusz Kuś, Magdalena Merk i Mirosław Orzechowski.

Termin napisania pełnych scenariuszy filmu fabularnego z zakresu historii Polski upłynął 31 sierpnia 2017 r.

111 ciekawych pomysłów i zarysów scenariuszy

Celem konkursu było pozyskanie przez organizatora zarówno gotowych scenariuszy, jak i pomysłów na scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych opowiadających historię Polski. Oprócz ośmiu pełnych prac, w bazie scenariuszowej znalazło się aż 111 ciekawych i obiecujących pomysłów i zarysów, spełniających wysokie kryteria poznawcze (historyczne) i artystyczne.

Stypendia przyznawane były decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rekomendacji komisji. Skład jury: Jarosław Sokół (przewodniczący), Remigiusz Włast-Matuszak (sekretarz), Joanna Kos-Krauze, Edward Chudzik, Rafał Wieczyński, Piotr Gociek, Piotr Dzięcioł, Dariusz Wieromiejczyk i prof. Wojciech Roszkowski.

Organizatorem konkursu stypendialnego na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadziło Narodowe Centrum Kultury.powrót