Życzenia ministra Bogdana Zdrojewskiego z okazji zakończenia roku szkolnego

28-06-2013

 Warszawa, 28 czerwca 2013 r.

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele, Pracownicy i Rodzice

Szanowni Państwo, Droga Społeczności Szkolnictwa Artystycznego!

Dobiegł końca rok szkolny 2012/2013. Dla całego środowiska edukacji artystycznej był to okres wytężonej pracy, której efekty są widoczne na wielu płaszczyznach. Uczniowie cieszyli się z sukcesów w krajowych i zagranicznych konkursach oraz z rozwoju swoich umiejętności. Rodzice mogli z dumą odnotować, że wsparcie udzielane dzieciom przekładało się na osiągane przez nie rezultaty. Nauczyciele mieli możliwość przekazywania swojej
wiedzy młodym adeptom sztuki i na bieżąco obserwować wyniki własnej pracy. Dyrektorzy natomiast czuwali nad przebiegiem nauki, zapewniając jak najlepsze warunki rozwoju. To właśnie dzięki wspólnemu zaangażowaniu Rodziców, Nauczycieli i Dyrektorów nasi Uczniowie mogli w kończącym się roku szkolnym osiągać tak dobre rezultaty.

Mijający rok szkolny był szczególnie ważny ze względu na przygotowania do zmian w systemie edukacji artystycznej, które chcemy wprowadzić od września 2014 roku. Mamy już doświadczenia z pierwszego roku pilotażu prowadzonego w 17 szkołach muzycznych I stopnia, które to wraz z uwagami zgłaszanymi przez Państwa w konsultacjach społecznych pozwalają nam weryfikować założenia i stale doskonalić nowe rozwiązania. W przyszłym roku szkolnym do pilotażu chcemy dołączyć również szkoły muzyczne II stopnia.

Dzięki współpracy kilkuset nauczycieli i wykładowców z całej Polski udało się nam wypracować nowe podstawy programowe dla przedmiotów artystycznych, które staną się niebawem fundamentem nauczania. Ich treść znajduje się na stronach MKiDN i serdecznie zachęcam Państwa do zgłaszania swoich uwag. Wierzę, że wspólnie wypracowane propozycje udoskonalą nasz system edukacji artystycznej.  

Nie wszyscy absolwenci szkół artystycznych I i II stopnia będą w przyszłości zawodowymi artystami. Wszyscy natomiast będą bardziej wrażliwi, otwarci i kreatywni. To oni będą w przyszłości zapełniać sale wystawowe i koncertowe, a także uczyć przedmiotów artystycznych kolejne pokolenia. Mam poczucie, że coraz skuteczniejsze wyrabianie w dzieciach i młodzieży nawyku obcowania ze sztuką, kształtowanie potrzeb uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych to jedne z najważniejszych sukcesów polityki kulturalnej państwa.

Wraz z podnoszeniem poziomu edukacji artystycznej rozwijamy także infrastrukturę oraz wyposażenie szkół. Od 2008 r. na wspieranie i rozwój edukacji artystycznej oraz kulturalnej przeznaczyliśmy ponad 6 mld zł. Dużą część działań udaje się realizować dzięki specjalnym Programom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tylko w ramach priorytetu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego wsparcie na rozwój infrastruktury oraz zakup wyposażenia otrzymało w samym 2013 roku ponad 100 szkół artystycznych.

W ciągu ostatnich 6 lat zrealizowaliśmy na terenie całego kraju 37 inwestycji w szkołach i uczelniach artystycznych, kolejne 43 inwestycje są w trakcie realizacji. Ich łączna wartość to niemal 800 mln zł. Tego typu inwestycje tworzą nową jakość kształcenia i zapewniają przyszłym pokoleniom uczniów modelowe warunki rozwoju.

Szanowni Państwo!

Pragnę bardzo gorąco podziękować nauczycielom za twórczą i ciężką pracę. Uczniom życzę dalszych sukcesów artystycznych na miarę ich talentu. Wszystkim nam życzę zaś, aby spełniły się pokładane w naszej młodzieży oczekiwania i nadzieje.

Wszystkim Państwu życzę udanych wakacji i dobrego wypoczynku.

 

 powrót