Pomniki Historii

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 81 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.


Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii uporządkowana alfabetycznie:
PEŁNA NAZWA POMNIKA HISTORII W ROZPORZĄDZENIU

 1. Biskupin – rezerwat archeologiczny
 2. Bochnia – kopalnia soli
 3. Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
 4. Chełmno – stare miasto
 5. Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli wraz z Parkiem Tężniowym oraz Parkiem Zdrojowym
 6. Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. Paulinów
 7. Duszniki Zdrój - Młyn papierniczy
 8. Frombork – zespół katedralny
 9. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
 10. Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko-katedralny
 11. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
 12. Gdańsk – Twierdza Wisłoujście
 13.  Gdynia - historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
 14. Gliwice – radiostacja
 15. Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
 16. Gostyń - Głogówko zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
 17. Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny
 18. Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
 19. Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
 20. Grunwald - Pole Bitwy
 21. Janów Podlaski – Stadnina Koni
 22. Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego, zwany Kościołem Pokoju
 23. Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
 24. Kamień Pomorski – zespół katedralny
 25. Kanał Augustowski - droga wodna
 26. Kanał Elbląski
 27. Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny
 28. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
 29. Kazimierz Dolny
 30. Kielce – dawny Pałac Biskupów i Katedra
 31. Klępsk – Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 32. Kołbacz – założenie dawnego klasztoru Cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej
 33. Koszuty – zespół dworsko – parkowy
 34. Kotlina Jeleniogórska - pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
 35. Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy
 36. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
 37. Kraków – historyczny zespół miasta
 38. Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem
 39. Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy
 40. Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
 41. Krzeszów – zespół dawnego opactwa Cystersów
 42. Kwidzyn – zespół katedralno – zamkowy
 43. Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
 44. Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
 45. Leżajsk – zespół klasztorny oo. Bernardynów
 46. Lidzbark Warmiński  – zamek biskupów warmińskich
 47. Lubiń - zespół opactwa Benedyktynów
 48. Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
 49. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
 50. Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
 51. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
 52. Łowicz – Bazylika Katedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 53. Malbork – zespół zamku krzyżackiego
 54. Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
 55. Nysa – zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
 56. Ostrów Lednicki
 57. Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
 58. Paczków – Zespół Staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
 59. Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
 60. Płock – Wzgórze Tumskie
 61. Poznań - historyczny zespół miasta
 62. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
 63. Radruż – zespół cerkiewny
 64. Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem
 65. Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
 66. Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
 67. Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
 68. Stargard Szczeciński - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
 69. Strzegom – kościół pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła
 70. Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek
 71. Sulejów – zespół opactwa Cystersów
 72. Świdnica – Katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
 73. Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy, zwanego Kościołem Pokoju
 74. Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe
 75. Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
 76. Szalowa – kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
 77. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
 78. Toruń – Stare i Nowe Miasto
 79. Trzebnica – zespół dawnego opactwa Cysterek
 80. Tyniec – zespół opactwa Benedyktynów
 81. Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór
 82. Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
 83. Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
 84. Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 85. Wąchock - zespół opactwa Cystersów
 86. Wieliczka – kopalnia soli
 87. Wrocław – zespół historycznego centrum
 88. Wrocław – Hala Stulecia
 89. Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
 90. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
 91. Żyrardów – XIX – wieczna Osada Fabryczna

 Portal www.zabytek.pl, administrowany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.