Pomniki Historii

Pomniki Historii są jedną z ustawowych form ochrony zabytków (art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz.U. Nr 162 z 2003 r. poz. 1568 z późn. zm.). Za pomniki historii – na mocy rozporządzenia Prezydenta RP, mogą być uznane zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków lub parki kulturowe mające szczególną wartość dla kultury.

Do 28 lipca 2014r.,  Prezydent RP uznał za Pomniki Historii 58 obiektów i obszarów o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa, wyróżniające się wybitnymi walorami artystycznymi, historycznymi lub naukowymi.

Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii

 1. Biskupin – rezerwat archeologiczny
 2. Bochnia – kopalnia soli
 3. Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
 4. Chełmno – Stare Miasto
 5. Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru o.o. Paulinów
 6. Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
 7. Frombork – zespół katedralny
 8. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
 9. Gdańsk – Pole Bitwy na Westerplatte
 10. Gdynia - historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
 11. Gniezno – Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha
 12. Gostyń-Głogówko – zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
 13. Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
 14. Grunwald – Pole Bitwy
 15. Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
 16. Kamień Pomorski – zespół katedralny
 17. Kanał Augustowski
 18. Kanał Elbląski
 19. Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego
 20. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
 21. Kazimierz Dolny
 22. Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej
 23. Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
 24. Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
 25. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
 26. Kraków – historyczny zespół miasta
 27. Krzemionki – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
 28. Krzeszów – opactwo cystersów
 29. Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
 30. Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
 31. Leżajsk – zespół klasztorny o.o. Bernardynów
 32. Lubiń – zespół opactwa benedyktynów
 33. Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
 34. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
 35. Łęknica – Park Mużakowski w Łęknicy – park w stylu krajobrazowym
 36. Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 37. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
 38. Malbork – zespół zamku krzyżackiego
 39. Nysa – zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
 40. Ostrów Lednicki
 41. Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
 42. Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
 43. Poznań – historyczny zespół miasta
 44. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
 45. Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska – nowożytna warownia górska z XVIII wieku
 46. Stargard Szczeciński – zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
 47. Strzegom – kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
 48. Sulejów – zespół opactwa cystersów
 49. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych oraz sztolni Czarnego Pstrąga
 50. Toruń – Stare i Nowe Miasto
 51. Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek
 52. Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
 53. Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 54. Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
 55. Wieliczka – kopalnia soli
 56. Wrocław – zespół historycznego centrum
 57. Wrocław – Hala Stulecia
 58. Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
 59. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
 60. Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna