Katalog skradzionych zabytków

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

Katalog został opracowany i jest administrowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Katalog jest repozytorium wiedzy na temat zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem a w szczególności zawiera następujące informacje:

Większość zabytków znajdujących się w katalogu posiada zdjęcia lub ilustracje graficzne.

Katalog stworzony został jako narzędzie pomocne instytucjom związanym z wykrywaniem kradzieży i nielegalnego wywozu zabytków lecz jest również bezpłatnie udostępniony (w ograniczonym zakresie) badaczom indywidualnym.

ADRES KATALOGU

https://www.skradzionezabytki.pl/