Wykaz skradzionych zabytków

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

Wykaz jest administrowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykaz jest repozytorium wiedzy na temat zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem a w szczególności zawiera następujące informacje:

Większość zabytków znajdujących się w katalogu posiada zdjęcia lub ilustracje graficzne.

Wykaz stworzony został jako narzędzie pomocne instytucjom związanym z wykrywaniem kradzieży i nielegalnego wywozu zabytków lecz jest również bezpłatnie udostępniony (w ograniczonym zakresie) badaczom indywidualnym.

ADRES WYKAZU

https://www.skradzionezabytki.pl/