Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości

Szanowni Państwo,

konkurs o dofinansowanie na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych na 2014r., został rozstrzygnięty.

Minister, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości przyznał 5 dofinansowań na łączną kwotę 112720,00zł:

Lp.

wnioskodawca

autor

tytuł

dziedzina

kwota

1

Agencja Artystyczna ADART Arkadiusz Adamski

Johannes Brahms

Dzieła klarnetowe

muzyka

28000,00

2

Oficyna Artystyczna Astraia Rafał Monita

Jane Clark, Derek Connon

Zwierciadło ludzkiego żywaota, refleksje na temat Pieces de clavecin Francois Couperina

muzyka

19500,00

3

Terra Nova, Krzysztof Hejke

Danuta Danek

Melancholia i poznanie. Wspomnienia i autoportrety wewnętrzne Elizy Orzeszkowej

literatura

27820,00

4

Towarzystwo Muzyczne Schola Cantorium Posnaniensis

autor zbiorowy

płyta jubileuszowa prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt

muzyka

18400,00

5

Wydawnictwo Salix Alba

Grzegorz Rytel

Lucjan Krongold. Warszawa-Sao Paulo 1897-19632

opieka nad zabytkami

19000,00

Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

INFORMACJA O NABORZE MA 2014 R.

Nabór trwa  do 30 stycznia 2014r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości na rok 2014 zachęcamy do składania wniosków.

Przedmiotem konkursu są:

 • Dofinansowania do wydań -  na pokrycie w całości lub  w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych - w następujących dziedzinach:
  1. architektura i urbanistyka
  2. fotografia
  3. kartografia
  4. literatura
  5. muzyka i taniec
  6. opieka nad zabytkami
  7. sztuki plastyczne
  8. teatr i film
  9. upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa)
  10. wzornictwo przemysłowe.

O dofinansowanie może ubiegać się wnioskodawca, który w terminie do 30 stycznia 2014r. prześle pocztą bądź złoży osobiście w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (wraz z wymaganymi załącznikami).

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż dwa wnioski w tym samym konkursie o dofinansowania do wydań z funduszu na 2014r.

Wnioskodawcą ubiegającym się o przyznanie dofinansowania mogą być:

 1. organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe,
 2. podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 3. publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne,
 4. instytucje dla których organizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Nabór wszystkich wniosków trwa do 30 stycznia 2014 r.

UWAGA!
Do wniosku ma być dołączone dodatkowo zobowiązanie wnioskodawcy „do zwrotu nadwyżki do wysokości kwot uzyskanych z Funduszu, w przypadku, gdy wpływy z wydania, którego koszty w całości lub w części zostały pokryte ze środków pochodzących z Funduszu, przekroczą poniesione przez niego nakłady”

DOKUMENTY  DO POBRANIA

Dodatkowe informacje:
tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161,

Nabór wszystkich wniosków trwa do 30 stycznia 2014 r.

WYNIK NABORU – 2013 R

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze na rok 2013 r.

Lp. wnioskodawca autor tytuł dziedzina kwota
1 Acte Prealable sp. z o. o   Józef Wieniawski Symfonia d-dur op.49   muzyka 6500,00
2 CONSERO Wioletta Matysiak   Piotr Wróbel Koncert puzonowy muzyka 8000,00
3 Fundacja Hereditas   dr Małgorzata Korpała   Badania konserwatorskie w procesie rewaloryzacji architektury   opieka nad zabytkami 12900,00
4 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT   Józef Mendruń, Magdalena Rudnicka   Bliżej skarbów kultury   opieka nad zabytkami 27450,00
5 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja   Ottin Mieczysław Żukowski Opera omnia religiosa I. Twórczość religijna Ottina Mieczysława Żukowskiego (CD)   muzyka 15000,00
6 Polskie Wydawnictwo Muzyczne   Mieczysław Karłowicz   Koncert skrzypcowy A-dur op.8, partytura   muzyka 5800,00
7 Polskie Wydawnictwo Muzyczne   Mieczysław Karłowicz   Smutna opowieść, poemat symfoniczny, op.13, partytura   muzyka 5800,00
8 Towarzystwo Przyjaciół Akademii sztuk Pięknych   Stanisław Wieczorek   Stanisław Wieczorek 70-lecie i 45-lecie pracy twórczej   Sztuki wizualne 25000,00

Dofinansowania do wydań -  na pokrycie w całości lub  w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych - w następujących dziedzinach:

 1. architektura i urbanistyka
 2. fotografia
 3. kartografia
 4. literatura
 5. muzyka i taniec
 6. opieka nad zabytkami
 7. sztuki plastyczne
 8. teatr i film
 9. upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa)
 10. wzornictwo przemysłowe.

Wnioskodawcą ubiegającym się o przyznanie dofinansowania mogą być:

 1. organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe,
 2. podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 3. publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne,
 4. instytucje dla których organizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Wnioski można składać raz do roku, zgodnie z ogłoszonym naborem.

koniec głównej treści