Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Fundusz Promocji Twórczości

Z Funduszu Promocji Twórczości można otrzymać środki tylko na zadania, wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. dotacje do wydań, stypendia i zapomogi.

Fundusz Promocji Twórczości, jest państwowym funduszem celowym utworzonym na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

O przyznaniu środków z Funduszu decyduje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy komisji opiniującej wnioski.

Jedynym źródłem przychodów funduszu są wpłaty uiszczane przez producentów lub wydawców egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opłata na rzecz funduszu wynosi 5 %  wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów. Dotyczy to wydań publikowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujących autorów zarówno polskich jak i zagranicznych. Opłatom podlegają utwory opublikowane po 1 stycznia 2003 roku.

Wpłat należy dokonywać na konto: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biuro Administracyjno Budżetowe
Fundusz Promocji Twórczości
Bank Gospodarstwa Krajowego
88 1130 1017 0000 0389 4420 0002.

Z Funduszu Promocji Twórczości można otrzymać środki tylko na zadania, wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. dotacje do wydań, stypendia i zapomogi.

Podstawy prawne działania funduszu:

- art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości (Dz. U. Nr 41 poz. 354).

- rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek (Dz. U. Nr 13, poz. 134),

DOTACJE Z FPT

Dofinansowania do wydań – są udzielane na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych. więcej

STYPENDIA Z FPT

Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach: literatura, sztuki plastyczne, muzyka i taniec, film i teatr, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa) więcej

ZAPOMOGI Z FPT

Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej rozpatrywane są przez komisję powołaną przez Ministra Kultury do tego celu. Komisja obraduje dwa razy w roku - wiosną i jesienią. więcej

koniec głównej treści