Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Stypendia zagraniczne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi rekrutację kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej.

Informacje ogólne:

 • Stypendia przeznaczone są na kilkumiesięczne staże artystyczne, naukowo-badawcze lub studia podyplomowe realizowane za granicą. Rekrutacja dotyczy osób posiadających dyplom ukończenia artystycznych studiów wyższych w uczelniach podległych MKiDN. Niektóre kraje dopuszczają jednak przyjęcie wniosków studentów ostatniego roku.
 • Kandydaci na stypendium uzyskują we własnym zakresie dokumenty świadczące o gotowości przyjęcia ich przez daną placówkę zagraniczną – instytucję artystyczną lub naukową w konkretnym roku akademickim. Placówka taka winna mieć charakter państwowy/publiczny – nie ma możliwości otrzymania stypendium na pobyt w ośrodkach finansowanych ze źródeł prywatnych czy też na prywatne lekcje.
 • Limit wieku przyszłych stypendystów określany przez większość państw to 35 lat w chwili rozpoczęcia pobytu – jesień 2015 roku.
 • Reprezentanci wszystkich dziedzin sztuki są równouprawnieni w ubieganiu się o stypendium.
 • Kandydat w danym roku może ubiegać się o wyjazd wyłącznie do jednego kraju, do jednej instytucji artystycznej lub naukowej.

Rekrutacja:

 • Kandydaci ubiegający się o stypendia rządów państw obcych powinni złożyć w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o przyznanie stypendium zagranicznego, wypełniając odpowiedni formularz zamieszczony poniżej. Wniosek powinien być wypełniony w języku polskim.
   
 • Do formularza wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
 1. życiorys
 2. korespondencję z daną placówką zagraniczną potwierdzająca gotowość przyjęcia kandydata w przypadku przyznania stypendium lub list zapraszający od placówki zagranicznej,
 3. co najmniej dwie opinie od profesorów (instytucji polskich lub zagranicznych), popierających starania kandydata o przyznanie stypendium,
 4. zaświadczenie o znajomości języka obcego, zgodnego z wymogami partnerów zagranicznych,
 5. kserokopię dyplomu ukończenia artystycznych studiów wyższych, a w przypadku studentów ostatniego roku - wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię (lista egzaminów z przedmiotów wiodących podczas całego przebiegu studiów),
 6. kopie dyplomów, wyróżnień z konkursów, wystaw, recenzje itp.
 7. portfolio – zdjęcia prac i szkiców lub CD z utworami o różnych stylach muzycznych lub DVD z formami scenicznymi oraz inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata w danej dziedzinie.
 • Wszelkie dokumenty w językach obcych powinny zawierać robocze tłumaczenie na język polski.
 • Wnioski należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa. Wnioski można składać do ostatniego dnia w danym naborze. W przypadku przesyłki pocztowej nie decyduje data stempla pocztowego. Dokumenty powinny zostać przesłane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Informacje dotyczące stypendiów zagranicznych, w których pośredniczy MKiDN:

Do pobrania:

Terminy składania podań na rok 2015/2016:

Kraj Termin

Egipt 

14.11.2014

Francja 

20.02.2015

Grecja

12.12.2014

Izrael

14.11.2014

Japonia

12.03.2015

Rumunia

14.11.2014

Serbia

14.11.2014

Słowenia

14.11.2014

Szwajcaria

14.11.2014

Turcja

12.12.2014

 

Lista krajów prowadzących bezpośredni nabór wniosków oraz linki do stron internetowych zawierających informacje nt. kryteriów ubiegania się o stypendia, warunków administracyjnych i finansowych oraz formularze zgłoszeniowe:

Kraj Adres strony

Austria

www.grants.at  

Belgia

www.wbi.be/fr/services/service/obtenir-bourse-dexcellence-suivre-formation-haut-niveau-wallonie-ou-bruxelles#.Us-oOrRUp5o

Dania 

http://iu.dk/

Finlandia

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships

Islandia

http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_scholarships

Hiszpania

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html

http://universidad.es/es/en-espana/becas-para-estudiar-en-espana

Niemcy

www.daad.pl

Norwegia

www.rcn.no/is

Portugalia

www.instituto-camoes.pt

Szwecja

www.si.se

http://www.studyinsweden.se/Scholarships

http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/      

 

koniec głównej treści