Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Stypendia zagraniczne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi rekrutację kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej.

Informacje ogólne:

 • Stypendia przeznaczone są na kilkumiesięczne staże artystyczne, naukowo-badawcze lub studia podyplomowe realizowane za granicą. Rekrutacja dotyczy osób posiadających dyplom ukończenia artystycznych studiów wyższych w uczelniach podległych MKiDN. Niektóre kraje dopuszczają jednak przyjęcie wniosków studentów ostatniego roku.
 • Kandydaci na stypendium uzyskują we własnym zakresie dokumenty świadczące o gotowości przyjęcia ich przez daną placówkę zagraniczną – instytucję artystyczną lub naukową w konkretnym roku akademickim. Placówka taka winna mieć charakter państwowy/publiczny – nie ma możliwości otrzymania stypendium na pobyt w ośrodkach finansowanych ze źródeł prywatnych czy też na prywatne lekcje.
 • Limit wieku przyszłych stypendystów określany przez większość państw to 35 lat w chwili rozpoczęcia pobytu – jesień 2015 roku.
 • Reprezentanci wszystkich dziedzin sztuki są równouprawnieni w ubieganiu się o stypendium.
 • Kandydat w danym roku może ubiegać się o wyjazd wyłącznie do jednego kraju, do jednej instytucji artystycznej lub naukowej.

Rekrutacja:

 • Kandydaci ubiegający się o stypendia rządów państw obcych powinni złożyć w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o przyznanie stypendium zagranicznego, wypełniając odpowiedni formularz zamieszczony poniżej. Wniosek powinien być wypełniony w języku polskim.
   
 • Do formularza wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
 1. życiorys
 2. korespondencję z daną placówką zagraniczną potwierdzająca gotowość przyjęcia kandydata w przypadku przyznania stypendium lub list zapraszający od placówki zagranicznej,
 3. co najmniej dwie opinie od profesorów (instytucji polskich lub zagranicznych), popierających starania kandydata o przyznanie stypendium,
 4. zaświadczenie o znajomości języka obcego, zgodnego z wymogami partnerów zagranicznych,
 5. kserokopię dyplomu ukończenia artystycznych studiów wyższych, a w przypadku studentów ostatniego roku - wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię (lista egzaminów z przedmiotów wiodących podczas całego przebiegu studiów),
 6. kopie dyplomów, wyróżnień z konkursów, wystaw, recenzje itp.
 7. portfolio – zdjęcia prac i szkiców lub CD z utworami o różnych stylach muzycznych lub DVD z formami scenicznymi oraz inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata w danej dziedzinie.
 • Wszelkie dokumenty w językach obcych powinny zawierać robocze tłumaczenie na język polski.
 • Wnioski należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa. Wnioski można składać do ostatniego dnia w danym naborze. W przypadku przesyłki pocztowej nie decyduje data stempla pocztowego. Dokumenty powinny zostać przesłane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium zagranicznego (pdf)

Informacje nt. stypendiów w poszczególnych krajach (pdf)

Regulamin rekrutacji na stypendia (pdf)

Terminy składania podań na rok 2015/2016:

 • Egipt 

14.11.2014

 • Francja 

20.02.2015

 • Grecja

12.12.2014

 • Izrael

14.11.2014

 • Japonia

12.03.2015

 • Rumunia

14.11.2014

 • Serbia

14.11.2014

 • Słowenia

14.11.2014

 • Szwajcaria

14.11.2014

 • Turcja

12.12.2014

 

Lista krajów prowadzących bezpośredni nabór wniosków oraz linki do stron internetowych zawierających informacje nt. kryteriów ubiegania się o stypendia, warunków administracyjnych i finansowych oraz formularze zgłoszeniowe:

 • Austria

www.grants.at  

 • Belgia

 

www.wbi.be/fr/services/service/obtenir-bourse-dexcellence-suivre-formation-haut-niveau-wallonie-ou-bruxelles#.Us-oOrRUp5o

 • Dania 

http://iu.dk/

 • Finlandia

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships

 • Islandia

http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_scholarships

 • Hiszpania

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html

http://universidad.es/es/en-espana/becas-para-estudiar-en-espana

 • Niemcy

www.daad.pl

 • Norwegia

www.rcn.no/is

 • Portugalia

www.instituto-camoes.pt

 • Szwecja

www.si.se

http://www.studyinsweden.se/Scholarships

http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/      

 

koniec głównej treści