Budżet programów

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano zmian w budżetach Programów:

 1. Zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Muzyka o kwotę 1 325 000,00 zł na rok 2015.
 2. Zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Teatr i taniec o kwotę 1 650 000,00 zł na rok 2015.
 3. Zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Sztuki wizualne o kwotę 210 000,00 zł na rok 2015.
 4. Zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Film o kwotę 100 000,00 zł na rok 2015.
 5. Zmniejszenie budżetu Programu Kolekcje, Priorytetu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej o kwotę 710 000,00 zł na rok 2015.
 6. Zwiększenie budżetu Programu Kolekcje, Priorytetu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej o kwotę 178 587,00 zł na rok 2015.
 7. Zmniejszenie budżetu Programu Kolekcje, Priorytetu Zamówienia kompozytorskie o kwotę 55 250,00 zł na rok 2015.
 8. Zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Promocja czytelnictwa o kwotę 601 069,00 zł na rok 2015.
 9. Zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Czasopisma o kwotę 29 925,00 zł na rok 2015.
 10. Zmniejszenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Partnerstwo publiczno-społeczne o kwotę 501 959,00 zł na rok 2015.
 11. Zwiększenie budżetu Programu Edukacja, Priorytetu Edukacja kulturalna o kwotę 618 000,00 zł na rok 2015.
 12. Zwiększenie budżetu Programu Edukacja, Priorytetu Edukacja artystyczna o kwotę 505 000,00 zł na rok 2015.
 13. Zwiększenie budżetu Programu Edukacja, Priorytetu Edukacja medialna o kwotę 141 069,00 zł na rok 2015.
 14. Zmniejszenie budżetu Programu Obserwatorium kultury, Priorytetu - o kwotę 197 350,00 zł na rok 2015.
 15. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona zabytków o kwotę 1 065 000,00 zł na rok 2015.
 16. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Kultura ludowa o kwotę 16 000,00 zł na rok 2015.
 17. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą o kwotę 700 000,00 zł na rok 2015.
 18. Zmniejszenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego o kwotę 35 000,00 zł na rok 2015.
 19. Zmniejszenie budżetu Programu ziedzictwo kulturowe, Priorytetu Miejsca pamięci narodowej o kwotę 273 000,00 zł na rok 2015.
 20. Zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura kultury o kwotę 2 505 000,00 zł na rok 2015.
 21. Zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego o kwotę 130 000,00 zł na rok 2015.
 22. Zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura domów kultury o kwotę 689 000,00 zł na rok 2015.
 23. Zmniejszenie budżetu Programu Teatr 2015 - Promesa, Priorytetu 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru o kwotę 454,00 zł na rok 2015.
 24. Zmniejszenie budżetu Programu Teatr 2015 - Promesa, Priorytetu Tadeusz Kantor o kwotę 230,00 zł na rok 2015.
 25. Zmniejszenie budżetu Programu , Priorytetu Promesa Ministra KiDN o kwotę 5 225 879,00 zł na rok 2015.
 26. Zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Promocja kultury polskiej za granicą o kwotę 100 000,00 zł na rok 2015.
 27. Zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Czasopisma o kwotę 90 000,00 zł na rok 2015.
 28. Zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Muzyka o kwotę 540 000,00 zł na rok 2015.
 29. Zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Teatr i taniec o kwotę 180 000,00 zł na rok 2015.
 30. Zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Czasopisma o kwotę 63 000,00 zł na rok 2015.
 31. Zwiększenie budżetu Programu Edukacja, Priorytetu Edukacja artystyczna o kwotę 70 000,00 zł na rok 2015.
 32. Zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Czasopisma o kwotę 40 000,00 zł na rok 2015.
 33. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą o kwotę 415 000,00 zł na rok 2015.
 34. Zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Promocja kultury polskiej za granicą o kwotę 100 000,00 zł na rok 2015.
 35. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona zabytków o kwotę 600 000,00 zł na rok 2015.
 36. Zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Muzyka o kwotę 935 000,00 zł na rok 2015.
 37. Zwiększenie budżetu Programu Obserwatorium kultury, Priorytetu o kwotę 11 510,00 zł na rok 2015.
 38. Zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Teatr i taniec o kwotę 180 000,00 zł na rok 2015.
 39. Zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Czasopisma o kwotę 290 000,00 zł na rok 2015.
 40. Zwiększenie budżetu Programu Kultura Dostępna, Priorytetu -o kwotę 5 750 000,00 zł na rok 2015.
 41. Zwiększenie budżetu Programu Edukacja, Priorytetu Edukacja artystyczna o kwotę 144 000,00 zł na rok 2015.
 42. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą o kwotę 415 000,00 zł na rok 2015.
 43. Zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Promocja czytelnictwa o kwotę 66 000,00 zł na rok 2015.
 44. Zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Literatura o kwotę 54 438,00 zł na rok 2015.
 45. Zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Muzyka o kwotę 50 000,00 zł na rok 2015.
 46. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Miejsca pamięci narodowej o kwotę 192 965,00 zł na rok 2015
 47. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego o kwotę 245 339,00 zł na rok 2015.
 48. Zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura kultury o kwotę 1 005 000,00 zł na rok 2015.
 49. Zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura kultury o kwotę 800 000,00 zł na rok 2015.
 50. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona zabytków o kwotę 3 425 013,00 zł na rok 2015.
 51. Zwiększenie budżetu Programu Kultura Dostępna, Priorytetu - o kwotę 12 000,00 zł na rok 2015.
 52. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą o kwotę 10 000,00 zł na rok 2015.
 53. Zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura domów kultury o kwotę 168 000,00 zł na rok 2015,
 54. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Kultura ludowa o kwotę 190 000,00 zł na rok 2015.
 55. Zwiększenie budżetu Programu Teatr 2015 - Promesa, Priorytetu 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru o kwotę 104 500,00 zł na rok 2015.
 56. Zmniejszenie budżetu Programu Teatr 2015 - Promesa, Priorytetu Tadeusz Kantor o kwotę 104 500,00 zł na rok 2015.
 57. Zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Teatr i taniec o kwotę 200 000,00 zł na rok 2015.
 58. Zmniejszenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Muzyka o kwotę 200 000,00 zł na rok 2015.
 59. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą o kwotę 42 400,00 zł na rok 2015
 60. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona zabytków o kwotę 101 906,44 zł na rok 2015.
 61. Zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Czasopisma o kwotę 26 400,00 zł na rok 2015.
 62. Zmniejszenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Muzyka o kwotę 26 400,00 zł na rok 2015.
 63. Zmniejszenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Muzyka o kwotę 188 600,00 zł na rok 2015.
 64. Zmniejszenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Teatr i taniec o kwotę 69 854,00 zł na rok 2015.
 65. Zmniejszenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Promocja kultury polskiej za granicą o kwotę 420 500,00 zł na rok 2015.
 66. Zmniejszenie budżetu Programu Kolekcje, Priorytetu Zamówienia kompozytorskie o kwotę 88 200,00 zł na rok 2015.
 67. Zmniejszenie budżetu Programu Kolekcje, Priorytetu Kolekcje muzealne o kwotę 574 795,00 zł na rok 2015.
 68. Zmniejszenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Literatura o kwotę 82 100,00 zł na rok 2015.
 69. Zmniejszenie budżetu Programu Edukacja, Priorytetu Edukacja kulturalna o kwotę 105 000,00 zł na rok 2015.
 70. Zmniejszenie budżetu Programu Edukacja, Priorytetu Edukacja medialna o kwotę 23 680,00 zł na rok 2015.
 71. Zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona zabytków o kwotę 0,56 zł na rok 2015.
 72. Zmniejszenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Wspieranie działań muzealnych o kwotę 506 077,00 zł na rok 2015.
 73. Zmniejszenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Kultura ludowa o kwotę 60 841,00 zł na rok 2015.
 74. Zmniejszenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą o kwotę 792,00 zł na rok 2015.
 75. Zmniejszenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona zabytków archeologicznych o kwotę 40 000,00 zł na rok 2015.
 76. Zmniejszenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego o kwotę 152 640,00 zł na rok 2015.
 77. Zmniejszenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura kultury o kwotę 317 425,00 zł na rok 2015.
 78. Zmniejszenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego o kwotę 21 275,00 zł na rok 2015.
 79. Zmniejszenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura domów kultury o kwotę 595 000,00 zł na rok 2015.
 80. Zmniejszenie budżetu Programu , Priorytetu Promesa Ministra KiDN o kwotę 524 121,00 zł na rok 2015.
 81. Zmniejszenie budżetu Programu , Priorytetu Promocja kultury polskiej za granicą 2016 - Promesa o kwotę 365 440,00 zł na rok 2015.
 82. Zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Muzyka o kwotę 300 000,00 zł na rok 2015