Dziedzictwo kulturowe

Celem Programu „Dziedzictwo kulturowe” jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów oraz popularyzacja kultury ludowej.
Program „Dziedzictwo kulturowe” składa się z następujących priorytetów: