Dziedzictwo kulturowe - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Celem priorytetu jest zainicjowanie kompleksowego procesu cyfryzacji materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych i audiowizualnych, znajdujących się pod opieką podmiotów spoza sfery finansów publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lub uczelni publicznych.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków w 2015 roku został zakończony. II nabór nie będzie realizowany.

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
ul. Goraszewska 7,
02-910 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach 9.00-15.00

Aby znaleźć konkretny wniosek należy wpisać w pole „szukaj” nr (EBOI lub SZPON) wniosku albo fragment nazwy wniosku/wnioskodawcy.
Aby wyświetlić wszystkie wnioski z danego programu/priorytetu należy ustawić kursor w polu „szukaj” i nacisnąć ENTER. Tabela może jednorazowo wyświetlić do 100 wniosków.
Po kliknięciu w nagłówku danej kolumny można segregować wyświetlane zadania w porządku alfabetycznym lub liczbowym (np. począwszy od najwyższej punktacji, najwyższej kwoty dotacji itd.).
Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat punktacji danego wniosku należy kliknąć na ikonkę przy nazwie wniosku (zielone kółko z białym krzyżykiem).

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
(w zł) na rok:
90.4002847/15Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w e-bUW kolekcji Arkadija Tołoczanowa szczegóły
2015: 68 860.00
Łącznie: 68 860.00
91.2002867/15Uniwersytet Wrocławski
NIP:896-00-05-408
Piastowskie kolekcje ze zbiorów BUWr. Digitalizacja i udostępnienie szczegóły
2015: 299 599.00
Łącznie: 299 599.00
74.6002870/15Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
NIP:525-00-12-946
Digitalizacja i udostępnienie unikatowych ksiąg inwentarzowych i starych druków szczegóły
2015: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
0 błędy form.02878/15Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
NIP:634-00-05-301
Digitalizacja zasobów archiwalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach szczegóły
Łącznie: 0.00
82.0002890/15Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Opracowanie, ochrona, digitalizacja, upowszechnienie archiwaliów Ośrodka KARTA oraz innych archiwów społecznych szczegóły
2015: 270 000.00
Łącznie: 270 000.00
81.2002893/15Fundacja Projekt: Polska
NIP:113-27-09-813
“Otwarte Zabytki” digitalizacja zasobów WUOZ w Opolu - trzeci etap szczegóły
2015: 51 000.00
Łącznie: 51 000.00
85.0002894/15Fundacja Arton
NIP:701-02-65-985
Cyfrowe Archiwum Arton 2015 (kontynuacja) szczegóły
2015: 146 000.00
Łącznie: 146 000.00
80.6002896/15Fundacja Aktywizacja
NIP:966-20-89-914
Wirtualne Łapy szczegóły
2015: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
63.7502898/15Stowarzyszenie Edukacja i Kultura
NIP:727-27-21-131
Digitalizacja unikatowego dorobku filmowego szczegóły
Łącznie: 0.00
50.8002901/15ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH
NIP:525-14-12-168
Archiwum Cyfrowe Muzyki Polskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
86.4002903/15Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
NIP:526-03-08-022
Centralna biblioteka Judaistyczna. Etap II (CBJ II) szczegóły
2015: 180 000.00
Łącznie: 180 000.00
50.4002906/15Fundacja Żyd Niemalowany. Muzeum Wieczny Tułacz
NIP:113-28-16-928
Poza Murem. Losy Żydów Warszawy w prasie polskiego podziemia (1939-1944). Tom 2: Okres 1940-1942 szczegóły
Łącznie: 0.00
81.0002908/15Fundacja XX. Czartoryskich
NIP:676-01-18-934
Digitalizacja najcenniejszych zbiorów Fundacji XX. Czartoryskich przechowywanych w Bibliotece XX. Czartoryskich szczegóły
2015: 137 000.00
Łącznie: 137 000.00
52.4002910/15Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka
NIP:778-13-31-272
Spuścizna O. Honoriusza Kowalczyka OP - duszpasterza i ofiary represji komunistycznych szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2002912/15Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
NIP:951-23-12-262
Cyfryzacja, opracowanie i udostępnienie w internecie najcenniejszych zbiorów Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
80.6002914/15Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis"
NIP:738-20-55-563
Historia nie skończyła się na "Wiśle". Digitalizacja archiwaliów i piśmiennictwa Łemków - kontynuacja szczegóły
2015: 16 000.00
Łącznie: 16 000.00
74.6002916/15Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
NIP:676-11-73-438
Digitalizacja zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie szczegóły
2015: 180 000.00
Łącznie: 180 000.00
63.8002918/15Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wojciecha w Gdańsku
NIP:583-26-07-092
Digitalizacja, udostępnianie i promocja zabytkowego kompleksu Parafii pw. Świętego Wojciecha w Gdańsku szczegóły
Łącznie: 0.00
49.2002985/15Fundacja Constitues Eos
NIP:677-23-32-567
Digitalizacja, udostępnienie i ochrona zbiorów muzycznych Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03020/15Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Dziedzictwo Kulturowe
NIP:854-23-65-191
Dygitalizacja i udostępnienie obiektów i zespołów zabytkowych w powiecie stargardzkim szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03064/15Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
NIP:591-10-01-018
Digitalizacja zbiorów archiwalnych w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich szczegóły
Łącznie: 0.00
46.4003112/15Krakowska Filmówka
NIP:676-24-26-717
Rekonstrukcje cyfrowe szczegóły
Łącznie: 0.00
66.4003123/15Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
NIP:724-00-04-952
Digitalizacja, archiwizacja i udostępnienie, archiwalnych archiwów fotograficznych PWSFTVIT szczegóły
Łącznie: 0.00
47.0003156/15Fundacja Artystyczna im.Tadeusza Kalinowskiego
NIP:777-23-78-765
Abstrakcja.pl - portal prezentujący osiągnięcia najwybitniejszych polskich artystów z kręgu sztuki abstrakcyjnej szczegóły
Łącznie: 0.00
52.8003179/15Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego
NIP:521-15-25-251
Zabezpieczenie i Opracowanie Zbiorów Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego szczegóły
Łącznie: 0.00
62.8003184/15Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego Opata w Wozławkach
NIP:743-18-99-227
Digitalizacja i udostepnienie kościoła p.w. św. Antoniego Opata w Wozławkach szczegóły
Łącznie: 0.00
73.0003195/15Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
NIP:864-18-78-031
Konserwacja, digitalizacja, udostępnianie rękopisów z zespołu Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu szczegóły
2015: 162 000.00
Łącznie: 162 000.00
73.2003212/15Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów
NIP:676-21-59-328
Konserwacja zachowawcza i digitalizacja najcenniejszych inkunabułów z Biblioteki Kolegium oo. Dominikanów szczegóły
2015: 64 000.00
Łącznie: 64 000.00
60.2003229/15Fundacja Wasowskich
NIP:701-04-15-166
Spuścizna Jerzego Wasowskiego i Marii Wasowskiej szczegóły
2015: 16 000.00
Łącznie: 16 000.00
60.4003252/15Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Digitalizacja dziedzictwa kulturowego płd.–wsch. Polski - cerkwie w Przysłupiu i Królowej Górnej oraz archiwalia szczegóły
Łącznie: 0.00
81.8003258/15Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
NIP:879-01-77-291
Biblia Brzeska z księgozbioru księcia Bogusława Radziwiłła online szczegóły
2015: 37 500.00
Łącznie: 37 500.00
84.8003284/15Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Św. Wacława
NIP:676-17-79-307
Portal Edukacyjny - Wirtualna Katedra Wawelska - Etap IV Katedra Królów szczegóły
2015: 130 000.00
Łącznie: 130 000.00
0 błędy form.03299/15Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
NIP:675-00-04-465
Kraków na szklanych negatywach - digitalizacja unikatowych zasobów kultury szczegóły
Łącznie: 0.00
63.4003313/15Polskie Towarzystwo Heraldyczne
NIP:525-21-88-879
Digitalizacja ksiąg grodzkich i ziemskich mazowieckich szczegóły
Łącznie: 0.00
73.2003314/15Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. Św. Wojciecha
NIP:764-11-76-156
Digitalizacja i udostepnienie najstarszego w Polsce zespołu dawnego opactwa cysterskiego w Ladzie nad Wartą - II etap szczegóły
2015: 85 500.00
Łącznie: 85 500.00
0 błędy form.03322/15Akademia Sztuki w Szczecinie
NIP:851-31-21-799
Kolekcja Muzyki Klasycznej, Rozrywkowej i Jazzowej w Bibliotece Cyfrowej Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie szczegóły
Łącznie: 0.00
47.2003482/15Fundacja „Patriotyzm i Niepodległość Naszych Ziem"
NIP:521-36-50-090
Wyposażenie do pracowni 3D oraz digitalizacja barokowej figury św. Floriana w 100 rocznicę Straży Pożarnej w Sterdyni szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2003515/15Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mikołaja w Łęgowie
NIP:593-22-53-937
Digitalizacja, konserwacja, promocja i udostępnianie zabytkowego zasobu Parafii pw. Świętego Mikołaja w Łęgowie szczegóły
Łącznie: 0.00
64.6003556/15Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Różynach
NIP:593-11-93-162
Digitalizacja, konserwacja, promocja i udostępnianie zabytkowego Kościoła pw. św. Wawrzyńca w Różynach szczegóły
Łącznie: 0.00
82.4003568/15Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
NIP:778-01-68-479
Digitalizacja obiektów z historycznych kolekcji ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie szczegóły
2015: 87 000.00
Łącznie: 87 000.00
80.8003604/15Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie
NIP:593-25-76-801
Konserwacja i digitalizacja graduału z lat 1347-1378, jednego z najcenniejszych kodeksów średniowiecznych - II etap prac szczegóły
2015: 42 500.00
Łącznie: 42 500.00
65.0003619/15Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
NIP:676-10-11-948
Wirtualne Archiwum Archidiecezji Krakowskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
80.8003655/15Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni
NIP:586-21-47-548
Wirtualny Festiwal. Digitalizacja i udostępnienie archiwum Festiwalu Filmowego w Gdyni / Gdańsku 1974 – 2014 szczegóły
2015: 52 000.00
Łącznie: 52 000.00
81.2003678/15Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
NIP:526-03-00-434
Digitalizacja i udostępnienie obiektów dziedzictwa kultury technicznej będących w zasobach Muzeum Techniki NOT szczegóły
2015: 235 000.00
Łącznie: 235 000.00
64.2004047/15Fundacja "Montownia Wrażeń Kulturalnych"
NIP:726-26-55-237
Katalogowanie, opracowanie, cyfryzacja i udostępnienie zbioru harcerianów Marcina Binasiaka, cz. 1 szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04075/15Fundacja Kresy Historii
NIP:524-27-66-205
Nasz Dom Polska - Wirtualne Muzeum Narodów szczegóły
Łącznie: 0.00
64.4004100/15Fundacja Stefana Gierowskiego
NIP:712-32-84-085
Digitalizacja, archiwizacja i udostępnienie wybranego dorobku artystycznego prof. Stefana Gierowskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
64.6004120/15Fundacja Monopol
NIP:525-25-50-375
Opracowanie archiwum galerii Piwna 20/26 Emilii i Andrzeja Dłużniewskich z lat 1980-1993 szczegóły
2015: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
60.0004140/15Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
NIP:521-10-01-909
Cyfrowa biblioteka Forum Ekonomicznego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04184/15Fundacja No Local
NIP:679-29-61-177
Aplikacja Mobilna - Skanseny w Polsce szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04219/15Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Digitalizacja części zasobu Zofii Kruze-Tomaszewskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04235/15Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
NIP:634-24-39-334
Wdrożenie instancji systemu Koha.pl wraz z modułem katalogu prac graficznych szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04350/15Fundacja Poleskie Dziedzictwo
NIP:701-04-45-569
Repozytorium Makro Archiwum Sobibór - historia niemieckiego obozu zagłady szczegóły
Łącznie: 0.00
66.8004377/15Varia Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
NIP:525-25-60-445
Digitalizacja kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego - kontynuacja szczegóły
2015: 55 000.00
Łącznie: 55 000.00
0 błędy form.04408/15Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów
NIP:525-25-16-846
Cyfrowa rekonstrukcja Placu Tłomackie w Warszawie szczegóły
Łącznie: 0.00
61.8004550/15Fundacja Katarzyny Kozyry
NIP:521-36-32-117
Digitalizacja i udostępnienie kolekcji Katarzyny Kozyry za pośrednictwem portalu internetowego szczegóły
Łącznie: 0.00
61.2004569/15Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
NIP:684-23-77-599
Digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwalnych Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0004598/15Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
NIP:583-00-09-346
Digitalizacja i ewidencja spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece ASP w Gdańsku szczegóły
2015: 24 000.00
Łącznie: 24 000.00
42.6004635/15Fundacja Patrimonium
NIP:778-14-15-164
Wirtualne Muzeum Zabytków Archeologicznych szczegóły
Łącznie: 0.00
67.6004723/15Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina
NIP:525-20-06-884
mUltimate Chopin szczegóły
2015: 120 000.00
Łącznie: 120 000.00
91.2004739/15Uniwersytet Jagielloński
NIP:675-00-02-236
Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej. Etap 2. szczegóły
2015: 263 370.00
Łącznie: 263 370.00
0 błędy form.04847/15Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich
NIP:734-35-19-917
Ze źródła pieśni. Zebranie, odtworzenie i digitalizacja oraz udostępnienie folkloru muzycznego górali nadpopradzkich szczegóły
Łącznie: 0.00
66.6004887/15Fundacja Nowoczesna Polska
NIP:952-18-77-087
Wolne Lektury ­- udostępnianie nowoczesnych zasobów cyfrowych szczegóły
Łącznie: 0.00
64.8004924/15Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
NIP:657-02-34-850
Opracowanie i konserwacja archiwum domowego Emila Zegadłowicza (spuścizny pisarza) szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2004936/15Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
NIP:873-28-24-288
Digitalizacja i udostępnienie zbioru dokumentów żydowskich z lat 1939-1945 szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04943/15Akademia Sztuk Pięknych im.Władysława Strzemińskiego w Łodzi
NIP:724-00-05-348
Poprawa jakości przechowywania zbiorów w Archiwum ASP w Łodzi szczegóły
Łącznie: 0.00
81.8004981/15Towarzystwo Naukowe Płockie
NIP:774-10-95-747
Digitalizacja i upowszechnianie archiwaliów Biblioteki im. Zielińskich TNP szczegóły
2015: 32 500.00
Łącznie: 32 500.00
74.6004995/15Południowo-Wschodni Instytut Naukowy
NIP:795-10-02-924
Digitalizacja i udostępnianie zasobów bibliotecznych PWIN. Wieloetniczne dziedzictwo kulturowe Galicji XIX - XX w. szczegóły
2015: 58 000.00
Łącznie: 58 000.00
0 błędy form.05005/15Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
NIP:718-00-00-197
Czytelnia Cyfrowa Łomżyńskiej Prasy Dawnej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05015/15Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza
NIP:898-21-61-630
Digitalizacja i udostępnienie literackiego archiwum społecznego na platformie Dolnoslaskosc.pl szczegóły
Łącznie: 0.00
81.2005053/15Stowarzyszenie OFFicyna
NIP:851-26-41-203
Stary Cyfrowy Szczecin #6 szczegóły
2015: 32 000.00
Łącznie: 32 000.00
51.8005063/15Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
NIP:712-01-61-005
Opracowanie zasobu Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II "Instytut Jana Pawła II KUL" szczegóły
Łącznie: 0.00
67.2005081/15Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
NIP:542-26-55-884
Wiejscy fotografowie z Podlasia - opracowanie i dygitalizacja prywatnych archiwów szczegóły
2015: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
65.6005108/15Fundacja Asymetrii
NIP:113-28-80-777
Archiwum Jerzego Lewczyńskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
83.0005168/15Fundacja Archeologia Fotografii
NIP:118-19-63-658
Digitalizacja i udostępnienie archiwów polskich fotografów: Zamecznik, Hermanowicz, Sumiński, Chrząszczowa szczegóły
2015: 197 800.00
Łącznie: 197 800.00
0 błędy form.05184/15Parafia Rzymskokatolicka pw Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
NIP:922-15-90-565
Ratownicze działania i digitalizacja dla ocalenia podominikańskiej kolekcji archiwaliów i starych druków z Krasnobrodu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05186/15Fundacja Dobrej Książki
NIP:526-10-18-616
Benedykt Jerzy Dorys - digitalizacja fotografii - IV etap (ostatni), uporządkowanie i digitalizacja cz. archiwum autora szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05187/15Muzeum Miasta Jaworzna
NIP:632-17-91-037
Cyfrowe Muzeum Jaworzna szczegóły
Łącznie: 0.00
54.6005195/15Polski PEN Club
NIP:525-16-36-063
Digitalizacja i udostępnienie w Internecie dorobku kulturowego Polskiego PEN Clubu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05201/15Fundacja Centrum Solidarności
NIP:583-26-72-089
Pomorska Teka Edukacyjna szczegóły
Łącznie: 0.00
81.8005242/15Polska Akademia Umiejętności
NIP:676-10-19-051
PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności - Etap 2 szczegóły
2015: 240 000.00
Łącznie: 240 000.00
73.2005267/15Fundacja Źródła Pamięci
NIP:521-36-72-200
Cyfryzacja i udostępnienie akt Policji Państwowej oraz budowa interaktywnej mapy jednostek i bazy policjantów 1918-1939 szczegóły
2015: 42 000.00
Łącznie: 42 000.00
62.6005282/15Fundacja Studio
NIP:525-25-88-202
Opracowanie zbiorów Galerii Studio szczegóły
Łącznie: 0.00
73.2005293/15Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
NIP:525-15-69-220
Botaniczne Archiwalia – etap II szczegóły
2015: 67 500.00
Łącznie: 67 500.00
0 błędy form.05310/15Fundacja Dom Kultury
NIP:525-24-12-532
Sztukę zachować dla potomności szczegóły
Łącznie: 0.00
61.8005313/15Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE
NIP:822-21-42-986
iPowazki vortal www i aplikacja mobilna szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0005400/15Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku
NIP:668-16-78-716
Digitalizacja i udostepnienie twórczości Józefa Mehoffera w kościele NSPJ w Turku szczegóły
Łącznie: 0.00
73.0005428/15Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją
NIP:956-20-74-830
Digitalizacja i udostępnianie prywatnych kolekcji starych fotografii i dokumentów życia społecznego szczegóły
2015: 46 500.00
Łącznie: 46 500.00
51.2005444/15Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległowościowego
NIP:677-20-62-843
Digitalizacja i udostępnienie wybranych materiałów "solidarnościowych" ze zbiorów Fundacji CDCN szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0005461/15Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
NIP:676-17-30-376
Konserwacja, opracowanie i digitalizacja zasobu akt wizytacyjnych i zakonnych archidiecezji lwowskiej z lat 1772-1939 szczegóły
Łącznie: 0.00
65.6005477/15Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku
NIP:583-25-36-771
Ochrona zasobu - digitalizacja Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsk szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05494/15Stowarzyszenie "Schola Gregoriana Silesiensis"
NIP:898-19-98-159
Chorał sarmacki - digitalizacja i upowszechnienie Ksiąg Piotrkowskich wydawanych w latach 1599-1730 szczegóły
Łącznie: 0.00
44.6005511/15Fundacja Karrenwall
NIP:583-31-25-478
Konserwacja i dygitalizacja zbioru negatywów zdjęć Kazimierza Lelewicza szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05551/15Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA
NIP:123-09-46-690
Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie w internecie zbioru partytur muzycznych Bogusława Schaeffera szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05554/15Towarzystwo Naukowe w Toruniu
NIP:879-00-07-933
Geoprzestrzenna Ewidencja Nieruchomych Zabytków Archeologicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0005555/15Klasztor O.O. Karmelitów na Piasku
NIP:676-17-36-812
Konserwacja i digitalizacja jedynego zachowanego Graduału Karmelitańskiego o. Stanisława ze Stolca z 1644 r. szczegóły
2015: 90 000.00
Łącznie: 90 000.00
73.0005570/15Związek Karaimów Polskich
NIP:899-22-10-666
Rozbudowa e-jazyszlar. Karaimskiej bazy literacko-bibliograficznej, części składowej Karaimskiego Archiwum Cyfrowego szczegóły
2015: 51 000.00
Łącznie: 51 000.00
54.2005573/15Stowarzyszenie "Cyfrowa Galicja"
NIP:873-31-58-149
Digitalizacja zbiorów prywatnych i ogranizacji pozarządowych z obszagu dawnej Galicji szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05582/15Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie
NIP:813-30-74-473
Muzeum Diecezjalne Rzeszów: digitalizacja wybranego zespołu zabytków szczegóły
Łącznie: 0.00
60.6005593/15Zakon OO. Karmelitów, Klasztor w Gdańsku
NIP:583-27-59-123
Kościół św. Katarzyny w Gdańsku: Etap I digitalizacja architektury i zabytków ruchomych szczegóły
Łącznie: 0.00
80.6005594/15Fundacja im. Zbigniewa Seiferta
NIP:113-27-99-963
Digitalizacja i udostępnianie archiwalnych materiałów jazzowych na stronie www.polishjazzarch.com - etap V szczegóły
2015: 16 750.00
Łącznie: 16 750.00
53.2005601/15Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu
NIP:754-25-73-144
Digitalizacja i udostępnianie zbioru archiwalnego pt. "Dachau. Obóz koncentracyjny. Dokumenty" szczegóły
Łącznie: 0.00
65.6005603/15Stowarzyszenie Pokolenie
NIP:634-22-35-100
Bibułoteka.pl - projekt digitalizacji oraz udostępnienia skanów pism wydawanych poza cenzurą w latach 1976-1989. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05610/15Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie
NIP:966-10-28-833
I etap opracowania i digitalizacji oraz konserwacji ratunkowej zespołu archiwaliów tykocińskich szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0005640/15Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pokoju
NIP:752-13-08-313
Pokój, Parafia Ewangelicko – Augsburska: konserwacja i digitalizacja starodruków szczegóły
Łącznie: 0.00
73.6005662/15Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich
NIP:736-17-16-551
Digitalizacja fiszek z Bibliografią Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego szczegóły
2015: 175 000.00
Łącznie: 175 000.00
69.0005672/15Fundacja Pałac Bojadła
NIP:973-10-17-014
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza - opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu szczegóły
2015: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
0 błędy form.05690/15Fundacja Park Miniatur Województwa Mazowieckiego
NIP:524-27-72-795
Wykonanie planów nieistniejących budynków Warszawy w formacie cyfrowym na podst. archiwalnych planów, zdjęć szczegóły
Łącznie: 0.00
62.6005691/15Fundacja "Wyspa Progress"
NIP:583-20-86-575
Zabezpieczenie, archiwizacja, digitalizacja i udostępnienie archiwum audiowizualnego IS Wyspa w Gdańsku szczegóły
Łącznie: 0.00
65.6005710/15Fundacja im. Zofii Rydet
NIP:945-21-57-147
Digitalizacja i udostępnienie cyklu fotograficznego "Dokumentacja 1956-1977" autorstwa Zofii Rydet szczegóły
Łącznie: 0.00
54.6005714/15Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji
NIP:956-21-95-195
Cyfrowa kartoteka biograficzna Polaków w Wielkiej Brytanii w XX wieku szczegóły
Łącznie: 0.00
62.2005717/15ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG KRAKOWSKI
NIP:676-23-03-825
Cyfrowe archiwum ZPAF Okręg Krakowski (etap I) szczegóły
Łącznie: 0.00
53.2005815/15Parafia Rzym-Kat p.w. Św. Mikołaja w Brzezinach
NIP:818-13-70-086
Brzeziny , Parafia pw. Św. Mikołaja: konserwacja oraz digitalizacja i upowszechnienie zbioru ksiąg parafialnych szczegóły
Łącznie: 0.00
53.0005888/15Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie
NIP:814-14-51-571
Cmolas, Parafia Przemienienia Pańskiego: konserwacja i digitalizacja zbioru ksiąg parafialnych szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05919/15Fundacja Ważka
NIP:914-15-58-252
Dolnośląskie Archiwum Tradycji szczegóły
Łącznie: 0.00
80.8005980/15Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
NIP:521-34-02-216
Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie części zasobu Archiwum Polskich Ormian szczegóły
2015: 19 121.00
Łącznie: 19 121.00
80.0005982/15Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
NIP:529-16-96-870
Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego szczegóły
2015: 99 000.00
Łącznie: 99 000.00
73.2006001/15Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
NIP:795-10-56-512
Biblioteka Cyfrowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu szczegóły
2015: 39 000.00
Łącznie: 39 000.00
47.6006022/15Fundacja Odbudowy Dworu Sarny
NIP:885-16-37-492
Opracowanie, cyfryzacja i udostępnienie fresków w Kaplicy św. Jana Nepomucena oraz materiałów dot. Dworu Sarny szczegóły
Łącznie: 0.00
62.2006024/15Fundacja Pelplińska Biblia Gutenberga
NIP:593-25-92-705
Konserwacja i digitalizacja Atlasu z 1754 r, inkunabułu z 1491r, rękopisu pergaminowego z XIV w z Biblioteki w Pelplinie szczegóły
2015: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
60.2006044/15Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych
NIP:957-10-72-859
Cyfrowe Muzeum Wrzeszcza szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06048/15Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
NIP:554-03-13-225
Digitalizacja i udostępnienie transkrypcji fortepianowych Romana Maciejewskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
54.6006054/15Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Binarowej
NIP:738-18-97-550
Binarowa, Parafia pw. Św. Michała Archanioła: konserwacja i digitalizacja parafialnych ksiąg metrykalnych i starodruków szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06069/15Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Digitalizacja archiwalnej dokumentacji archeologicznej pozostającej w archiwach MWKZ szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0006073/15Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
NIP:525-00-08-666
Digitalizacja zbioru 280 plakatów z kolekcji Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie szczegóły
Łącznie: 0.00
64.6006090/15Fundacja Archiwum Filmowe "Drogi do niepodległości"
NIP:583-28-81-396
Digitalizacja archiwów FAF - "Archiwum przełomu i odzyskana niepodległości - materiały TV VSG z lat 1988 -1991" szczegóły
2015: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
74.0006100/15Fundacja imienia Juliana Antonisza
NIP:676-24-69-690
Opracowanie i konserwacja "Pomysłowników" i zeszytów Juliana Józefa Antonisza (Antoniszczaka) szczegóły
2015: 41 000.00
Łącznie: 41 000.00
0 błędy form.06103/15Związek Miast Polskich
NIP:778-10-05-845
Wypędzeni 1939. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów dokumentujących deportacje z ziem wcielonych do III Rzeszy szczegóły
Łącznie: 0.00
60.4006105/15Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
NIP:684-22-90-504
Opracowanie i cyfryzacja zasobów Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej szczegóły
Łącznie: 0.00
52.4006127/15Fundacja Sądecka
NIP:734-00-30-305
Rękodzieło Subregionu Sądeckiego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06140/15Ochotnicza Straż Pożarna w Goręczynie
NIP:589-17-82-715
Digitalizacja zasobów Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2006166/15Fundacja Sztuk Wizualnych
NIP:679-27-37-586
Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zbioru fotoreportaży Wojciecha Plewińskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
51.8006168/15Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra
NIP:573-01-15-474
Opracowanie, digitalizacja i upowszechnienie zbioru historycznych różańców Klasztoru na Jasnej Górze szczegóły
Łącznie: 0.00
53.0006196/15Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Osieku
NIP:685-19-42-389
Osiek Jasielski: konserwacja, digitalizacji i upowszechnienie cyfrowego zbioru obrazów i feretronu parafii szczegóły
Łącznie: 0.00
80.0006205/15Fundacja Natura optima dux
NIP:526-26-05-161
Digitalizacja i udostępnienie starodruków na platformie RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych) szczegóły
2015: 40 500.00
Łącznie: 40 500.00
45.0006210/15Pracownia autorska Ceha Dar
NIP:739-38-02-360
Cyfryzacja zasobów archiwalnych SPAP Studio Atelier 40 w Olsztynie szczegóły
Łącznie: 0.00
51.8006229/15Parafia Rzymskokatolicka p. w. Wniebowzięcia N.M.P. w Jaśle
NIP:685-18-99-498
Jasło, Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia N.M.P.: konserwacja digitalizacja i upowszechnienie zbioru ksiąg szczegóły
Łącznie: 0.00
51.6006236/15Parafia pw. św. Michała Archanioła w Małej
NIP:818-14-47-446
Mała, Parafia pw. św. Michała Archanioła: konserwacja i digitalizacja zespołu ksiąg parafialnych szczegóły
Łącznie: 0.00
54.6006244/15Parafia Rzym-Kat Św. Krzyża w Rzeszowie
NIP:813-29-60-669
Rzeszów, Parafia św. Krzyża: opracowanie konserwatorskie i digitalizacja ołtarzy kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
49.8006269/15Fundacja Rozwoju Regionalnego BIELIK
NIP:955-22-79-625
Digitalizacja i cyfrowe udostępnienie zbiorów prywatnego Muzeum Motoryzacji i Wojskowości w Tanowie szczegóły
Łącznie: 0.00
54.2006281/15Parafia Rzymskokatolicka p. w. Bożego Ciała w Bieczu
NIP:738-19-02-937
Biecz, kościół farny Bożego Ciała: konserwacja zachowawcza i digitalizacja wybranego zespołu ołtarzy szczegóły
Łącznie: 0.00
54.2006323/15Zakon Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) Klasztor
NIP:813-29-28-275
Rzeszów, Bazylika Wniebowzięcia N. M. P. O.O. Bernardynów: digitalizacja ołtarzy bazyliki szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06329/15Fundacja Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber
NIP:521-32-15-017
Zdokumentowanie i digitalizacja archiwum Stanisława Szukalskiego (1893-1987) - wybitnego polskiego rzeźbiarza szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06337/15Onwater.pl
NIP:894-30-48-651
Odra, rzeka wielu pokoleń– Interaktywny przewodnik po Odrze szczegóły
Łącznie: 0.00
24.4007505/15Fundacja Promocji Kultury
NIP:679-30-17-173
Poemat o Polsce, która na zawsze odeszła szczegóły
Łącznie: 0.00