Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych

Celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków w 2015 roku został zakończony. II nabór nie będzie realizowany.

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40,
00-924 Warszawa

W przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną:
tel. 061 624 00 88 w godzinach 8-16  pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl

Aby znaleźć konkretny wniosek należy wpisać w pole „szukaj” nr (EBOI lub SZPON) wniosku albo fragment nazwy wniosku/wnioskodawcy. Aby wyświetlić wszystkie wnioski z danego programu/priorytetu należy ustawić kursor w polu „szukaj” i nacisnąć ENTER. Tabela może jednorazowo wyświetlić do 100 wniosków. Po kliknięciu w nagłówku danej kolumny można segregować wyświetlane zadania w porządku alfabetycznym lub liczbowym (np. począwszy od najwyższej punktacji, najwyższej kwoty dotacji itd.). Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat punktacji danego wniosku należy kliknąć na ikonkę przy nazwie wniosku (zielone kółko z białym krzyżykiem).

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
(w zł) na rok:
70.0001304/15Fundacja Geoarcheologia.pl
NIP:683-20-81-905
Nieinwazyjna prospekcja Puszczy Niepołomickiej i obszarów granicznych szczegóły
Łącznie: 0.00
65.6001306/15Fundacja Geoarcheologia.pl
NIP:683-20-81-905
Zaplecze gospodarcze rezydencji rycerskich z terenu zachodniej Małopolski w świetle badań nieinwazyjnych szczegóły
Łącznie: 0.00
71.6001369/15Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
NIP:578-10-43-810
Opracowanie badań archeologicznych i konserwacja obiektów odkrytych na podzamczu w Elblągu szczegóły
Łącznie: 0.00
79.0001371/15Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
NIP:583-12-81-033
Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego szczegóły
2015: 54 300.00
2016: 64 700.00
Łącznie: 119 000.00
78.5001490/15Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Publikacja: "Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. bocheński". szczegóły
2015: 34 600.00
Łącznie: 34 600.00
73.7501640/15Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Skarby srebra - skarbnica wiedzy. Opracowanie nowopozyskanych skarbów wczesnośredniowiecznych szczegóły
Łącznie: 0.00
80.5001642/15Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych szczegóły
2015: 41 100.00
2016: 40 000.00
Łącznie: 81 100.00
74.2501643/15Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Osada ludności kultury łużyckiej w Napachaniu, stan. 59, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie szczegóły
Łącznie: 0.00
62.8001644/15Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Kompleksowe nieinwazyjne rozpoznanie nieistniejącego założenia klasztornego oo. bernardynów w Tykocinie szczegóły
Łącznie: 0.00
63.6001646/15Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Nieinwazyjne badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznej osadzie w Trzciance, woj. podlaskie. szczegóły
Łącznie: 0.00
81.0001647/15Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński - Krakowski Zespół do Badań Autostrad sp.j.
NIP:676-13-45-483
Od epoki brązu po czasy nowożytne: wybrane źródła z badań archeologicznych na trasie autostrady A4 w Małopolsce szczegóły
2015: 53 000.00
Łącznie: 53 000.00
82.7501648/15Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński - Krakowski Zespół do Badań Autostrad sp.j.
NIP:676-13-45-483
Modlnica, stanowisko 5 - od późnej epoki brązu do czasów średniowiecza szczegóły
2015: 43 900.00
Łącznie: 43 900.00
72.8001650/15Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim
NIP:854-19-01-658
Archeologia Stargardu t.2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego szczegóły
2015: 55 000.00
2016: 45 000.00
Łącznie: 100 000.00
61.8001653/15Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki
NIP:675-00-04-459
Opracowanie i wydanie katalogu „Fajki w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Z badań archeologicznych na wzgórzu. Katalog zbiorów” szczegóły
Łącznie: 0.00
63.8001655/15Fundacja Badań Interdyscyplinarnych im. Godfryda Ossowskiego
NIP:796-29-62-875
Gdzie znajdowała się siedziba kasztelana czechowskiego? Badania nieinwazyjne założeń obronnych z obszaru Ponidzia. szczegóły
Łącznie: 0.00
77.0001900/15Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
NIP:876-13-70-329
Linowo, stan. 6 - birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno- wschodniej części ziemi chełmińskiej szczegóły
2015: 30 700.00
Łącznie: 30 700.00
76.0002603/15Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Nieinwazyjne rozpoznanie jaćwieskich ośrodków grodowych Pojezierza Ełckiego. szczegóły
2015: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
73.2002604/15Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Łącząc brzegi. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych mikroregionu Urzecze w Dolinie Środkowej Wisły szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0002677/15Muzeum Ziemi Wschowskiej
NIP:925-18-44-102
Wschowa – badania geofizyczne i architektoniczne 2015 r. szczegóły
Łącznie: 0.00
86.0002679/15Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim
NIP:854-19-01-658
Monograficzne opracowanie dwóch cmentarzysk kurhanowych z późnej epoki brązu w Dolicach na Pomorzu Zachodnim. szczegóły
2015: 46 700.00
Łącznie: 46 700.00
78.4002886/15Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego
NIP:959-13-35-279
Nieinwazyjne rozpoznanie kompleksu hutniczego z okresu wpływów rzymskich na stanowisku Wykus 1 szczegóły
2015: 42 500.00
Łącznie: 42 500.00
49.0002887/15Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział Puławy
NIP:716-00-05-317
Nieinwazyjne badania archeologiczne na terenie Łachy Wiślanej w obrębie założenia pałacowo-parkowego w Puławach szczegóły
Łącznie: 0.00
62.8003053/15Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater"
NIP:683-20-07-205
Nieinwazyjne rozpoznanie neolitycznych osad obronnych na terenie Niecki Nidziańskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
80.5003055/15Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Wielokulturowe stanowisko w Izdebnie Kościelnym, gm. Grodzisk Mazowiecki, stan. I, nr aut. 84.  Monografia. szczegóły
2015: 26 800.00
2016: 30 000.00
Łącznie: 56 800.00
79.7503056/15Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
NIP:525-23-95-905
Opatów - największe cmentarzysko kultury przeworskiej szczegóły
2015: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
74.0003060/15Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
NIP:526-16-64-061
Nowe spojrzenie na Mazowsze północne w pierwszych wiekach nasze ery. Opracowanie i publikacja materiałów wykopaliskowych szczegóły
Łącznie: 0.00
60.4003166/15Muzeum Okręgowe w Sieradzu
NIP:827-11-30-090
Wyniki badań archeologicznych na Rynku Starego Miasta w Sieradzu w 2010 roku. szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0003205/15Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią
NIP:558-15-95-284
Nieinwazyjne badanie średniowiecznego zespołu osadniczego w Nakle nad Notecią. Metody geofizyczne. szczegóły
2015: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
59.4003206/15Fundacja „Patriotyzm i Niepodległość Naszych Ziem"
NIP:521-36-50-090
W poszukiwaniu zapomnianych mogił - ewidencja i inwentaryzacja nieznanych cmentarzysk nowożytnych. szczegóły
Łącznie: 0.00
71.4003207/15Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
NIP:676-10-11-948
Nieinwazyjne badania założenia pałacowo-ogrodowego w Mirosławcu, woj. zachodniopomorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
73.0003287/15Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
NIP:725-17-13-942
Kwiatków 11/20, gm. Brudzew. Wielokulturowy kompleks osadniczy. szczegóły
2015: 60 000.00
2016: 40 000.00
Łącznie: 100 000.00
78.0003288/15Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
NIP:725-17-13-942
„Piaski tążyńskie". Ku ochronie reliktów osadnictwa neolitycznego w środkowym biegu Tążyny szczegóły
2015: 30 000.00
2016: 26 000.00
Łącznie: 56 000.00
69.7503297/15Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Wczesnośredniowieczne wyroby szklane z Mazowsza i Podlasia szczegóły
Łącznie: 0.00
67.6003323/15Dolmen Bartosz Józwiak
NIP:789-12-29-089
Osadnictwo subneolityczne na stan. 1 w Grądach Woniecko, gm. Rutki, w świetle materiałów cermicznych. szczegóły
Łącznie: 0.00
78.5003324/15Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
NIP:526-16-64-061
Konserwacja, opracowanie, analizy i publikacja zabytków z depozytów wodnych z jezior Nidajno i d. Herrn-See szczegóły
2015: 49 800.00
2016: 41 000.00
Łącznie: 90 800.00
62.8003398/15Stowarzyszenie Archeologów Jutra
NIP:701-01-56-380
Badania powierzchniowe osadnictwa doliny Opatówki w gm. Wilczyce, wraz z trójwymiarowym modelem terenu. szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0003414/15Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
NIP:946-21-19-912
Stary Kirkut w Lublinie- Interdyscyplinarne Badania Nieinwazyjne szczegóły
Łącznie: 0.00
78.7503526/15Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Publikacja: „Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Kokotowie (stanowisko 19), gm. Wieliczka” szczegóły
2015: 31 700.00
Łącznie: 31 700.00
81.2503528/15Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Publikacja: Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu na Pogórzu Wielickim szczegóły
2015: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
76.8003530/15Uniwersytet Gdański
NIP:584-02-03-239
Publikacja wyników badań archeologiczno-architektonicznych Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku szczegóły
2015: 26 000.00
Łącznie: 26 000.00
63.2503532/15Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej
NIP:542-29-72-662
Inwentaryzacja i ewidencja metodą AZP fortyfikacji polowych z czasów I i II wojny światowej na Mazurach szczegóły
Łącznie: 0.00
80.5003536/15Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów – przejęcie terenu czy integracja kulturowa? szczegóły
2015: 61 000.00
Łącznie: 61 000.00
85.7503538/15Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna
NIP:522-30-09-816
Alt Kosewen III - inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów szczegóły
2015: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
62.2503541/15Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna
NIP:522-30-09-816
Nieinwazyjne badania archeologiczne zespołu osadniczego w Pełczyskach szczegóły
Łącznie: 0.00
52.2503542/15Fundacja PRO BONO PL
NIP:521-35-63-238
Nieinwazyjne badanie archeologiczne doliny środkowej Wisły szczegóły
Łącznie: 0.00
67.7503697/15Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ
NIP:525-24-93-915
Nowa Cerekwia – ponadregionalne celtyckie centrum handlu i rzemiosła. Opracowanie i publikacja zabytków metalowych. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03700/15Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Badania powierzchniowe AZP w strefie kompleksu kopalniano-osadniczego „Rydno” - ocena aktualnego stanu zachowania szczegóły
Łącznie: 0.00
73.8003701/15Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Nieinwazyjne badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego grodziska w Chodliku z wykorzystaniem metod geofizycznych szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5003702/15Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Rozpoznanie zasobów archeologicznych jezior i strefy brzegowej Pojezierza Iławskiego kontynuacja badań z 2013 i 2014 r. szczegóły
Łącznie: 0.00
50.6003704/15Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku
NIP:125-16-19-571
W poszukiwaniu śladów Bitwy Warszawskiej - badania radarowe szczegóły
Łącznie: 0.00
66.8003705/15Stowarzyszenie Starożytników
NIP:527-23-97-623
Nieznana Puszcza Knyszyńska - nieinwazyjne badania archeologiczne krajobrazu szczegóły
Łącznie: 0.00
69.4003707/15Stowarzyszenie Starożytników
NIP:527-23-97-623
Publikacja wyników badań archeologicznych Kamienicy Krasińskich i jej otoczenia- pl. Małachowskiego 2 w Warszawie szczegóły
Łącznie: 0.00
85.8004433/15Fundacja Ochrony Zabytków
NIP:782-25-25-146
Monografia cmentarzyska z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Szadku, pow. kaliski, woj. wielkopolskie. szczegóły
2015: 46 000.00
Łącznie: 46 000.00
73.0004438/15Stowarzyszenie Starożytników
NIP:527-23-97-623
Ryczywół zaginiony - badania nieinwazyjne dawnego kompleksu osadniczego Ryczywół i jego okolic szczegóły
2015: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
74.2004444/15Fundacja Badań Interdyscyplinarnych im. Godfryda Ossowskiego
NIP:796-29-62-875
Nieinwazyjne rozpoznanie archeologicznego krajobrazu Nieprowic i Niegosławic. szczegóły
Łącznie: 0.00
82.0004447/15Uniwersytet Wrocławski
NIP:896-00-05-408
Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. Św. Idziego szczegóły
2015: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
65.0004453/15Uniwersytet Wrocławski
NIP:896-00-05-408
Nieinwazyjne rozpoznanie osad i cmentarzysk celtyckich z obszaru Dolnego Śląska. szczegóły
Łącznie: 0.00
80.2004455/15Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
NIP:784-10-16-977
Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach szczegóły
2015: 27 000.00
2016: 30 000.00
Łącznie: 57 000.00
69.2004461/15Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
NIP:784-10-16-977
Chronologia lednickiego założenia grodowego szczegóły
Łącznie: 0.00
71.5004463/15Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
NIP:879-01-77-291
Opracowanie i druk publikacji pt. Zanim powstał Toruń. Dzieje obszaru miasta od epoki kamienia do czasu jego lokacji. szczegóły
Łącznie: 0.00
56.5004466/15Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
NIP:879-01-77-291
Publikacja książki "Ceramika naczyniowa jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej" szczegóły
Łącznie: 0.00
70.2504471/15Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
NIP:879-01-77-291
Opracowanie i druk publikacji: Szynych, gm. Grudziądz, t. 2, stan. 11,13 Rogowo, gm. Lubicz, t. 1, stan. 23, odc. A,B szczegóły
Łącznie: 0.00
72.5004474/15Uniwersytet Rzeszowski
NIP:813-32-38-822
Skołoszów, stan. 7 - miejsce obrzędowe z neolitu i wczesnej epoki brązu szczegóły
Łącznie: 0.00
77.4004477/15Muzeum Regionalne Jawor
NIP:695-10-00-161
Średniowieczna studnia klasztoru bernardynów w Jaworze jako przedmiot interdyscyplinarnych badań. szczegóły
2015: 39 200.00
Łącznie: 39 200.00
75.0004482/15Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński - Krakowski Zespół do Badań Autostrad sp.j.
NIP:676-13-45-483
Badania archeologiczne w dolinie Raby szczegóły
Łącznie: 0.00
70.4004485/15Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej
NIP:549-24-29-561
Opracowanie wyników badań cmentarza przy kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0004490/15Fundacja Patrimonium
NIP:778-14-15-164
Wczesnośredniowieczna osada rudników w Czerniewiczkach na Kujawach wraz z pozostałościami starszego i młodszego osadn. szczegóły
Łącznie: 0.00
75.2004496/15Muzeum Lubelskie w Lublinie
NIP:712-01-05-159
Horodysko, stanowisko I – grodzisko. Opracowanie materiałów z badań archeologicznych 1967-68, 1971. szczegóły
Łącznie: 0.00
81.4004502/15Muzeum Lubelskie w Lublinie
NIP:712-01-05-159
Nieszawa Kolonia stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego. szczegóły
2015: 38 200.00
2016: 28 000.00
Łącznie: 66 200.00
73.8004506/15Muzeum Śląskie w Katowicach
NIP:634-23-11-686
W świecie glinianej damy. Opracowanie neolitycznych materiałów zabytkowych ze stanowiska Racibórz 150. szczegóły
Łącznie: 0.00
56.8004508/15Muzeum Śląskie w Katowicach
NIP:634-23-11-686
Uzupełniające badania geofizyczne na dwóch rejestrowych stanowiskach w Samborowicach pow. raciborski. szczegóły
Łącznie: 0.00
81.5004513/15Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Publikacja pt. "Cieszacin Wielki 41, Jankowice 9 i Pawłosiów 55. Kompleks osad z neolitu i wczesnej epoki brązu". szczegóły
2015: 27 500.00
Łącznie: 27 500.00
77.2504514/15Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Zamiechów, stan. 18 – wielokulturowe stanowisko na Przedgórzu Rzeszowskim szczegóły
2015: 32 000.00
Łącznie: 32 000.00
66.7504517/15Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Archiwalne na nowo odkryte. Cmentarzysko ciałopalne w Gorzycach na tle osadnictwa tarnobrzeskiej kultury łużyckiej szczegóły
Łącznie: 0.00
79.6004521/15Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO Magdalena Dzięgielewska
NIP:725-14-68-135
Publikacja monografii eneolitycznego kompleksu osadniczego w Pliszczynie, pow. lubelski szczegóły
2015: 28 800.00
Łącznie: 28 800.00
69.6004523/15Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-00-03-387
Tadeusz Szczurek, "Późnośredniowieczne skarby monet z pogranicza Królestwa Polskiego, Śląska i Brandenburgii" szczegóły
Łącznie: 0.00
75.8004528/15Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi
NIP:725-10-54-445
Nieinwazyjne badania grodzisk wczesnośredniowiecznych Polski Centralnej szczegóły
2015: 55 000.00
Łącznie: 55 000.00
74.4004530/15Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi
NIP:725-10-54-445
Mielnik nad Bugiem. Zamek i miasto w świetle badań archeologicznych. szczegóły
Łącznie: 0.00
86.8004531/15Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi
NIP:725-10-54-445
W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokacji Nieszawy szczegóły
2015: 76 500.00
Łącznie: 76 500.00
63.4004534/15Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Ryszard Kołomański
NIP:611-11-43-349
Inwentaryzacja i weryfikacja zabytków archeologicznych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04538/15Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
NIP:657-02-34-850
Nieinwazyjne badania przestrzeni kulturowej Łyśca (Św. Krzyża) szczegóły
Łącznie: 0.00
72.6004545/15Muzeum Zamojskie w Zamościu
NIP:922-10-65-095
Od źródeł do ujścia Sołokiji. Analiza historycznego osadnictwa ziemi bełskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
67.6004547/15Muzeum Miejskie "Sztygarka"
NIP:629-20-61-022
Wczesnośredniowieczny "Skarb hutnika" - analiza metalograficzna szczegóły
Łącznie: 0.00
65.8004549/15Muzeum Miejskie "Sztygarka"
NIP:629-20-61-022
Ceramika szkliwiona 2 ośrodków dworskich okresu Przemyślidów w Polsce. Studium porównawcze: Łosień i Veselí na Morawach szczegóły
Łącznie: 0.00
78.8004554/15Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
NIP:563-15-43-882
W kręgu cerkwi Daniela Romanowicza w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych z 2013 - 2014 r. i konserwacja zabytków. szczegóły
2015: 55 700.00
2016: 60 000.00
Łącznie: 115 700.00
0 błędy form.04627/15Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu
NIP:853-10-77-459
Kołbacz, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu (XIII w.): Badania archeologiczne wokół kościoła Etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04629/15Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Bolesnej w Pyrzycach
NIP:853-10-68-822
Obromino, kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (XIII w): prace archeologiczne wokół kościoła. szczegóły
Łącznie: 0.00
73.0004637/15Muzeum Regionalne w Wągrowcu
NIP:766-16-41-337
Zwanow - castrum, civitas et villa. Rozpoznanie nieinwazyjne kompleksu osadniczego wraz z publikacją szczegóły
Łącznie: 0.00
55.4004639/15Fundacja Res Publica Multiethnica
NIP:521-19-64-654
Niedestrukcyjne rozpoznanie archeologicznych zasobów w północnym regionie Puszczy Białowieskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
52.6004645/15Fundacja Res Publica Multiethnica
NIP:521-19-64-654
Rozpoznanie zasobów archeologicznych jezior powiatu ostródzkiego szczegóły
Łącznie: 0.00
67.7504650/15Muzeum Regionalne w Wągrowcu
NIP:766-16-41-337
Podwodna prospekcja jezior wokół grodzisk typu biskupińskiego - Sobiejuchy, Smuszewo, Izdebno. szczegóły
Łącznie: 0.00
68.8004654/15Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i Okolic
NIP:921-20-22-028
Zespół zamkowo-pałacowy w Wożuczynie: archeologiczne badania nieinwazyjne. szczegóły
Łącznie: 0.00
72.0004661/15Towarzystwo Naukowe w Toruniu
NIP:879-00-07-933
Inwentaryzacja zasobów archeologicznych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego wraz z ich kontekstem środowiskowym. szczegóły
Łącznie: 0.00
73.6005136/15Dobro Kultury - Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego
NIP:598-15-41-754
Nieinwazyjne badania archeologiczne pola bitwy pod Kunowicami (Kunersdorf) szczegóły
Łącznie: 0.00
76.3305139/15Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
NIP:781-00-02-075
Autostrada A1 – publikacja badań archeologicznych ze stanowiska nr 8 w Dubielewie na Kujawach. szczegóły
2015: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
42.0005142/15Stowarzyszenie Instytut Multimedialny
NIP:677-21-16-088
Powierzchniowe badania rzeki Wisły szczegóły
Łącznie: 0.00
72.6005146/15Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
NIP:973-06-90-861
Kompleksowe, nieinwazyjne rozpoznanie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Klenicy woj. lubuskie szczegóły
Łącznie: 0.00
76.2005149/15Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
NIP:973-06-90-861
Opracowanie wyników badań wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Grodziszczu, pow. świebodziński, woj. lubuskie szczegóły
2015: 26 000.00
2016: 35 000.00
Łącznie: 61 000.00
81.4005152/15Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
NIP:973-06-90-861
Birytualne cmentarzysko ludności kultury mogiłowej w Górzycy nad środkową Odrą. Studia interdyscyplinarne szczegóły
2015: 70 200.00
2016: 35 600.00
Łącznie: 105 800.00
73.6005154/15STOWARZYSZENIE "WIEŻA KSIĄŻĘCA W SIEDLĘCINIE"
NIP:611-26-99-681
Książęca wieża mieszkalna w Siedlęcinie w świetle badań archeologicznych - podsumowanie wyników na 700-lecie wieży szczegóły
2015: 30 000.00
2016: 28 000.00
Łącznie: 58 000.00
76.0005156/15Fundacja Archeologiczna
NIP:929-17-61-724
Opracowanie wyników archiwalnych badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Połupinie, stan. 2, woj. lubuskie szczegóły
2015: 47 400.00
Łącznie: 47 400.00
68.4005159/15Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
NIP:742-10-33-839
Weryfikacyjne badania powierzchniowe w obrębie miasta i gminy Kętrzyn. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05164/15Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi
NIP:725-10-54-445
„Badanie zjawisk destrukcji stanowisk archeologicznych przy użyciu metod nieinwazyjnych” szczegóły
Łącznie: 0.00
74.4005169/15Stowarzyszenie "Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna"
NIP:568-15-49-533
Dolina Prutu - ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchniowych szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0005335/15Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic
NIP:688-12-40-396
Polskie Bieszczady Wysokie - nieinwazyjne rozpoznanie i inwentaryzacja zasobów archeologicznych w rejonie Wetliny. szczegóły
Łącznie: 0.00
72.0005339/15Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Nowożytne ossuaria w Gdańsku. Analiza archeologiczna i antropologiczna. szczegóły
Łącznie: 0.00
72.4005342/15Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
NIP:725-10-56-154
Cmentarzysko kultury przeworskiej w Kutnie, woj. łódzkie. szczegóły
Łącznie: 0.00
78.4005344/15Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
NIP:725-10-56-154
Publikacja: Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1-2 w Zgórzu pow. Kutno, woj. łódzkie. szczegóły
2015: 44 200.00
Łącznie: 44 200.00
80.4005345/15Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
NIP:724-10-00-413
Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice, część II szczegóły
2015: 50 700.00
2016: 31 700.00
Łącznie: 82 400.00
70.0007382/15Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Inwentaryzacja metodami nieinwazyjnymi podwodnej przestrzeni reliktowej na stanowisku 10 w Lubniewicach (Jezioro Lubiąż) szczegóły
Łącznie: 0.00
69.7507396/15Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Ewidencja stanowisk podwodnych AZP szczegóły
Łącznie: 0.00
79.7507398/15Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski - część 2 szczegóły
2015: 26 500.00
2016: 35 000.00
Łącznie: 61 500.00