Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych

Celem priorytetu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków w 2015 roku został zakończony. II nabór nie będzie realizowany.

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7
02-910 Warszawa.

Informacje telefoniczne udzielane są w godzinach 9.00-15.00

Aby znaleźć konkretny wniosek należy wpisać w pole „szukaj” nr (EBOI lub SZPON) wniosku albo fragment nazwy wniosku/wnioskodawcy.
Aby wyświetlić wszystkie wnioski z danego programu/priorytetu należy ustawić kursor w polu „szukaj” i nacisnąć ENTER. Tabela może jednorazowo wyświetlić do 100 wniosków.
Po kliknięciu w nagłówku danej kolumny można segregować wyświetlane zadania w porządku alfabetycznym lub liczbowym (np. począwszy od najwyższej punktacji, najwyższej kwoty dotacji itd.).
Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat punktacji danego wniosku należy kliknąć na ikonkę przy nazwie wniosku (zielone kółko z białym krzyżykiem).

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
(w zł) na rok:
75.8002416/15Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
NIP:714-00-01-859
Konserwacja unikatowej kolekcji karniszy oraz ram ze zbiorów Muzeum w Kozłówce szczegóły
2015: 94 000.00
Łącznie: 94 000.00
54.7502574/15Fundacja XX. Czartoryskich
NIP:676-01-18-934
Konserwacja XVII -to wiecznej "Chorągwi nagrobnej Aleksandra Korabiewskiego" nr inw. XIII-2550 szczegóły
Łącznie: 0.00
75.0002576/15Książnica Pomorska im St. Staszica w Szczecinie
NIP:852-10-72-762
Konserwacja inkunabułu Bonaventura s., Opuscula, Strasbourg, wyd. Martin Flach, 31 X 1489 szczegóły
2015: 22 500.00
Łącznie: 22 500.00
78.0002578/15Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
NIP:727-10-45-107
Konserwacja parowozu z tendrem Ty2-702 szczegóły
2015: 123 000.00
Łącznie: 123 000.00
56.0002662/15Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
NIP:526-12-87-150
Konserwacja cennych dokumentów historycznych ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy szczegóły
Łącznie: 0.00
45.6002663/15Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia
NIP:945-21-77-049
Konserwacja i restauracja wybranych prac rzeźbiarskich Marii Pinińskiej-Bereś szczegóły
Łącznie: 0.00
75.0002664/15Zakład Narodowy im. Ossolińskich
NIP:897-10-82-476
Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów szczegóły
2015: 100 000.00
2016: 100 000.00
Łącznie: 200 000.00
0 błędy form.02665/15Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum
NIP:896-10-03-268
Konserwacja zabytkowych ksiąg drukowanych ze zbiorów Ossolineum szczegóły
Łącznie: 0.00
80.2002666/15Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
NIP:628-21-46-484
Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowych drewnianych obiektów kubaturowych na terenie Muzeum NPE w Wygiełzowie szczegóły
2015: 65 000.00
Łącznie: 65 000.00
76.2002769/15Muzeum Diecezjalne im.Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie
NIP:593-21-73-256
Konserwacja unikatowej kolekcji obrazów renesansowych i barokowych wraz z ramami z epoki - II etap prac szczegóły
2015: 71 500.00
Łącznie: 71 500.00
0 błędy form.02857/15Fundacja Arton
NIP:701-02-65-985
Konserwacja obiektów i archiwaliów trzech klasyków polskiej awangardy szczegóły
Łącznie: 0.00
67.6002862/15Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
NIP:754-11-10-175
Konserwacja zabytkowego spichlerza dworskiego z kolekcji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu szczegóły
Łącznie: 0.00
68.4002868/15Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
NIP:795-21-56-351
Konserwacja muzealiów do rozbudowy wystaw stałych IV szczegóły
Łącznie: 0.00
59.4002872/15Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis"
NIP:738-20-55-563
Cymelia. Kontynuacja konserwacji starodruków szczegóły
Łącznie: 0.00
58.4002874/15Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
NIP:754-11-38-050
Konserwacja starodruków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu szczegóły
Łącznie: 0.00
78.4002882/15Muzeum Okręgowe w Tarnowie
NIP:873-00-07-651
Konserwacja fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej. Zaprojektowanie i wykonanie krosien samonaprężających do tych obrazów szczegóły
2015: 133 000.00
Łącznie: 133 000.00
66.8002885/15Muzeum Okręgowe w Tarnowie
NIP:873-00-07-651
Konserwacja historycznych sztandarów ludowych z Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach szczegóły
2015: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
65.4002892/15Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
NIP:526-00-08-691
Konserwacja zbiorów muzealnych na potrzeby wystawy zagranicznej w Chinach szczegóły
Łącznie: 0.00
76.2002895/15Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze
NIP:614-10-60-332
Konserwacja zabytkowych instrumentów muzycznych w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze szczegóły
2015: 33 573.00
Łącznie: 33 573.00
59.2002899/15Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
NIP:675-00-04-465
Konserwacja chorągwi cechu Rybaków szczegóły
Łącznie: 0.00
66.4002929/15Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
NIP:657-17-47-623
Konserwacja obiektów ruchomych w Kościele Szpitalnym p.w. Matki Boskiej Pocieszenia z Rogowa, cz. II szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2002930/15Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
NIP:657-17-47-623
Konserwacja pokryć dachowych zabytkowych budynków z kolekcji Muzeum Wsi Kieleckiej szczegóły
2015: 87 000.00
2016: 73 000.00
Łącznie: 160 000.00
78.2002931/15Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
NIP:668-17-07-085
Konserwacja kolekcji turkowskiego misterium Józefa Mehoffera - etap I szczegóły
2015: 103 000.00
Łącznie: 103 000.00
77.7502932/15Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich - etap 2015 szczegóły
2015: 32 000.00
Łącznie: 32 000.00
58.6002933/15Opactwo OO. Cystersów w Krakowie
NIP:678-13-12-877
Konserwacja unikatowych rękopisów i starodruków z kolekcji Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile szczegóły
Łącznie: 0.00
53.8002934/15Opactwo OO. Cystersów w Krakowie
NIP:678-13-12-877
Konserwacja wybranych tekstyliów ze zbiorów skarbca Opactwa Cystersów w Mogile szczegóły
Łącznie: 0.00
75.2002935/15Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
NIP:722-11-59-642
Konserwacja silników stacjonarnych - etap II szczegóły
2015: 42 500.00
Łącznie: 42 500.00
66.2002936/15Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
NIP:973-03-53-336
Konserwacja muzealiów w Muzeum Etnograficznym w Ochli - III etap szczegóły
Łącznie: 0.00
67.6002937/15Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
NIP:799-15-37-749
Konserwacja instrumentów muzycznych z kolekcji muzealnej, przywrócenie ich świetności i stanu ekspozycyjnego szczegóły
2015: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
59.8002938/15Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
NIP:648-27-68-167
Konserwacja wybranych elementów taboru kolejowego ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu szczegóły
Łącznie: 0.00
53.2003115/15Muzeum Podkarpackie w Krośnie
NIP:684-10-48-586
Konserwacja zabytkowego fortepianu Pleyela szczegóły
Łącznie: 0.00
48.6003125/15Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie
NIP:851-30-64-653
Źródła ustawodawstwa polskiego i europejskiego - kontynuacja konserwacji inkunabułów autorstwa Monte Petrusa, tom 2 i 3 szczegóły
Łącznie: 0.00
69.2003129/15Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy
NIP:953-21-61-205
Księgi do ratowania szczegóły
Łącznie: 0.00
67.4003134/15Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy
NIP:953-21-61-205
Biblie w remoncie szczegóły
2015: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
66.0003157/15Muzeum Regionalne im dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
NIP:921-16-88-216
Konserwacja muzealiów do projektowanej stałej ekspozycji szczegóły
Łącznie: 0.00
82.0003160/15Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Konserwacja ikon staroobrzędowych z kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu szczegóły
2015: 32 000.00
Łącznie: 32 000.00
85.6003164/15Muzeum w Nysie
NIP:753-13-34-447
Konserwacja zespołu barokowych obrazów Karla Dankwarta powstałych na zlecenie nyskich jezuitów w latach 1686 - 1691 szczegóły
2015: 38 000.00
Łącznie: 38 000.00
0 błędy form.03172/15Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
NIP:633-18-20-237
Konserwacja i wystawy starodruków szczegóły
Łącznie: 0.00
58.6003240/15Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”
NIP:676-21-59-179
Konserwacja wybranych archiwaliów Muzeum Armii Krajowej IV szczegóły
Łącznie: 0.00
76.2003386/15Muzeum Okręgowe w Sieradzu
NIP:827-11-30-090
Konserwacja dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sieradzu przeznaczonych na wystawę stałą szczegóły
2015: 28 000.00
Łącznie: 28 000.00
50.5003407/15Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
NIP:526-03-08-022
Konserwacja 35 muzealiów ze zbiorów Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0003455/15Muzeum w Praszce
NIP:576-14-31-035
"Konserwacja zabytkowego taboru kolejki wąskotorowej w Praszce - nasze dziedzictwo kulturowe" szczegóły
2015: 75 000.00
Łącznie: 75 000.00
59.2003469/15Muzeum Ziemi Wschowskiej
NIP:925-18-44-102
Konserwacja muzealiów Muzeum Ziemi Wschowskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
65.4003485/15Muzeum Miasta Zgierza
NIP:732-10-77-607
Konserwacja ocalałych z pożogi wojennej weksyliów ze zbiorów Muzeum Miasta Zgierza szczegóły
Łącznie: 0.00
77.0003506/15Biblioteka Raczyńskich
NIP:778-11-28-507
Konserwacja rękopisów muzycznych i literackich oraz archiwaliów dotyczących rodu Raczyńskich szczegóły
2015: 25 500.00
Łącznie: 25 500.00
52.0004223/15Muzeum Regionalne w Siedlcach
NIP:821-11-35-215
Konserwacja największej w Polsce kolekcji malarstwa Kazimierza Pacewicza (1895-1974) szczegóły
Łącznie: 0.00
59.2004239/15Muzeum Okręgowe w Sieradzu
NIP:827-11-30-090
Konserwacja rzeźb Szczepana Muchy szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0004249/15Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
NIP:542-21-24-069
Konserwacja trzech starych druków KP – materialnego dziedzictwa kulturowego – etap IV szczegóły
Łącznie: 0.00
59.6004356/15Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
NIP:675-10-00-452
Kompleksowa renowacja samolotu unikatowego polskiego powojennego samolotu typu LWD Zuch-2 szczegóły
2015: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
0 błędy form.04373/15Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
NIP:675-10-00-452
Zabezpieczenie znaleziska archeologicznego - samolotu A20 Boston Etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0004384/15Muzeum Okręgowe w Koninie
NIP:665-11-01-662
Konserwacja muzealiów z kolekcji oświetlenia szczegóły
Łącznie: 0.00
68.2004402/15Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego
NIP:795-17-49-066
Konserwacja cyklu obrazów celem poszerzenia ekspozycji stałej w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu - kontynuacja szczegóły
Łącznie: 0.00
67.4004411/15Muzeum Historyczne w Sanoku
NIP:687-14-32-071
Konserwacja ikon karpackich szczegóły
2015: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
58.0004421/15Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
NIP:526-12-88-385
Konserwacja kajaka papieża Jana Pawła II szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04445/15Zakopiańska Fundacja Narodowa Skansen
NIP:736-16-35-083
Plenerowa prezentacja konserwacji drewna i metalu - warsztaty regionalne dla Podhala w Chochołowie szczegóły
Łącznie: 0.00
58.6004486/15Muzeum Kresów w Lubaczowie
NIP:793-13-66-379
Konserwacja tkanin i rzemiosła kresowego ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie szczegóły
Łącznie: 0.00
67.4004524/15Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
NIP:754-24-65-897
Konserwacja unikatowych list transportowych jeńców wojennych z lat 1939–1945 szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.04551/15Fundacja im. Antoniego Rząsy
NIP:736-10-96-060
Odgrzybienie i dezynfekcja rzeźb Antoniego Rząsy wraz z zabezpieczeniem budynku i archiwum galerii przed wilgocią szczegóły
Łącznie: 0.00
80.0004732/15Diecezja Włocławska
NIP:888-10-24-995
Konserwacja najstarszych archiwaliów Diecezji Włocławskiej szczegóły
2015: 38 500.00
Łącznie: 38 500.00
58.8004759/15Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
NIP:684-17-84-925
Konserwacja kolekcji darów jubileuszowych Marii Konopnickiej szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2004800/15Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie
NIP:873-10-24-491
Konserwacja starych druków XVI wieku ze zbiorów MBP w Tarnowie szczegóły
Łącznie: 0.00
77.0004826/15Dom Zakonny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Krakowie
NIP:676-00-78-815
Spuścizna dawnych lekarzy – konserwacja unikatowych Ksiąg Chorych ze zbiorów Bonifratrów w Krakowie szczegóły
2015: 72 000.00
Łącznie: 72 000.00
80.0004855/15Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
NIP:722-11-59-642
Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - I etap szczegóły
2015: 102 000.00
Łącznie: 102 000.00
75.2004869/15Polska Akademia Umiejętności
NIP:676-10-19-051
Konserwacja najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji H. Łopacińskiego szczegóły
2015: 25 500.00
Łącznie: 25 500.00
69.0004883/15Muzeum w Łowiczu
NIP:834-11-81-478
Historia ukryta w tkaninie - konserwacja zabytków XVII - pocz. XX w. ze stałej ekspozycji historycznej Muzeum w Łowiczu szczegóły
Łącznie: 0.00
67.4004902/15Diecezja Sandomierska
NIP:864-11-10-726
Konserwacja obrazu "Pokłon Trzech Króli" 1520r., z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu szczegóły
Łącznie: 0.00
59.4004906/15Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
NIP:563-15-43-882
Skarby literą pisane. Konserwacja dokumentów i starodruków ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza szczegóły
Łącznie: 0.00
68.4004916/15Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
NIP:563-15-43-882
Skarby przeszłości. Konserwacja zabytków XVII-XIX wieku ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie szczegóły
Łącznie: 0.00
65.8004940/15Muzeum Diecezjalne w Toruniu
NIP:956-23-08-618
Konserwacja bezcennego zbioru złotnictwa z XIV, XV i XVII wieku z warsztatów toruńskich szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0004965/15Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
NIP:556-11-54-128
Konserwacja grafiki dawnej z Kolekcji Stanisława Szenica w zbiorach Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu szczegóły
Łącznie: 0.00
57.6004973/15Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
NIP:794-11-02-498
Konserwacja rzeźby drewnianej św. Antoniego ze zbiorów Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum w Przeworsku szczegóły
2015: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
0 błędy form.05014/15Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
NIP:739-02-00-175
Konserwacja zespołu portretów królewskich wraz z zabytkowymi ramami ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur (XVIII w.) szczegóły
Łącznie: 0.00
49.8005027/15Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Markowicach
NIP:557-14-28-171
Dziedzictwo Markowic. Konserwacja klasztornych dokumentów szczegóły
Łącznie: 0.00
48.4005051/15Fundacja Wiedeńczyk AN-2
NIP:675-14-90-930
"Niepodległość z lotu ptaka" - renowacja historycznego AN-2 zwanego Wiedeńczykiem szczegóły
Łącznie: 0.00
66.4005058/15Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
NIP:611-18-63-368
Konserwacja uzbrojenia z plenerowej wystawy broni ciężkiej w Jeleniej Górze szczegóły
Łącznie: 0.00
52.6005066/15Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu
NIP:778-11-28-909
Konserwacja czołgu średniego T-34/85 w Muzeum Uzbrojenia w Poznaniu szczegóły
Łącznie: 0.00
71.6005082/15Archidiecezja Krakowska
NIP:676-22-65-705
Konserwacja najcenniejszych archiwaliów ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie szczegóły
2015: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
57.8005095/15Muzeum Zagłębia w Będzinie
NIP:625-16-77-453
Konserwacja zabytkowych mebli ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie szczegóły
Łącznie: 0.00
58.8005124/15Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
NIP:944-15-03-752
Konserwacja akwarel i rysunków z lat 1858 - 1929, pozyskanych do kolekcji przez Seweryna Udzielę, założyciela Muzeum szczegóły
Łącznie: 0.00
55.0005176/15Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
NIP:884-25-28-556
Remont i konserwacja historycznych wagonów osobowych serii Ci28 szczegóły
Łącznie: 0.00
54.2005194/15Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
NIP:735-10-20-718
Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0005209/15Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
NIP:596-10-07-589
Konserwacja muzealiów związanych z życiem szlachty na zachodnich kresach Wielkopolski - etap 2015 szczegóły
2015: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
81.0005220/15Kapituła Metropolitalna w Krakowie
NIP:676-10-10-417
Konserwacja unikatowych ksiąg i rękopisów z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej szczegóły
2015: 48 000.00
Łącznie: 48 000.00
69.5005250/15Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
NIP:736-10-66-047
Konserwacja 100 obrazów z kolekcji dawnego ludowego malarstwa na szkle Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem szczegóły
2015: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
69.8005275/15Zakon Braci Mniejszych (OO. Bernardyni) Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
NIP:676-21-11-095
Konserwacja inkunabułów z biblioteki Prowincji OO. Bernardynów szczegóły
2015: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
65.2005288/15Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
NIP:712-01-03-628
Konserwacja unikatowych starych druków z oficyn lubelskich ze zbiorów WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie szczegóły
Łącznie: 0.00
65.8005315/15Związek Karaimów Polskich
NIP:899-22-10-666
Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami. IV szczegóły
2015: 25 000.00
2016: 60 000.00
Łącznie: 85 000.00
0 błędy form.05326/15Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
NIP:797-13-34-612
Konserwacja kolekcji zegarów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce szczegóły
Łącznie: 0.00
78.0005390/15Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie
NIP:553-18-21-011
Konserwacja i wystawa stała najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie szczegóły
2015: 29 500.00
Łącznie: 29 500.00
65.8005402/15Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
NIP:742-10-33-839
Konserwacja intarsjowanych mebli barokowych ze zbiorów Muzeum w Kętrzynie szczegóły
Łącznie: 0.00
53.4005419/15Parafia pw. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie
NIP:655-18-75-855
Konserwacja ratunkowa części kolekcji obrazów oraz szat liturgicznych ze zbiorów Parafii w Nowym Korczynie szczegóły
Łącznie: 0.00
58.8005429/15Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
NIP:521-34-02-216
Konserwacja wytypowanych rękopisów i starodruku w języku ormiańskim, ze zbiorów FKiDOP szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05688/15Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-10-79-576
Konserwacja XVII i XVIII wiecznych poloników oraz kolekcji grafiki topograficznej ze zbiorów WiMBP w Gorzowie Wlkp. szczegóły
Łącznie: 0.00
57.6006099/15Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
NIP:777-17-93-195
Konserwacja 20 sztandarów ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie szczegóły
Łącznie: 0.00
68.4006194/15Diecezja Elbląska
NIP:578-15-97-810
Konserwacja ksiąg metrykalnych z XIX w. i początku XX w. z Archiwum Diecezji Elbląskiej szczegóły
2015: 60 000.00
2016: 55 000.00
Łącznie: 115 000.00
56.2006285/15Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
NIP:534-14-64-051
Konserwacja zabytkowego księgozbioru Jarosława Iwaszkiewicza szczegóły
Łącznie: 0.00
66.4006561/15Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
NIP:675-14-27-073
Zakup wyposażenia pracowni konserwacji dzieł sztuki w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie szczegóły
Łącznie: 0.00
59.2006567/15Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
NIP:813-11-07-843
Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie szczegóły
Łącznie: 0.00
54.8006572/15Muzeum Powstania Warszawskiego
NIP:527-24-36-056
Zakup nowego wyposażenia do Pracowni Konserwacji Muzeum Powstania Warszawskiego szczegóły
2015: 36 000.00
Łącznie: 36 000.00
85.2006573/15Muzeum w Lęborku
NIP:841-13-38-590
Utworzenie pracowni konserwacji zabytków w Muzeum w Lęborku szczegóły
2015: 62 000.00
Łącznie: 62 000.00
69.0006574/15Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
NIP:777-17-93-195
Doposażenie pracowni konserwatorskich Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0006575/15Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
NIP:626-00-04-392
Doposażenie i modernizacja Pracowni Archeologicznej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu szczegóły
Łącznie: 0.00
75.6006576/15Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
NIP:562-16-05-570
Zakup wyposażenia pracowni dendrochronologicznej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie szczegóły
2015: 20 250.00
Łącznie: 20 250.00
0 błędy form.06593/15Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Modernizacja pracowni konserwacji zabytków archeologicznych w drodze zakupu sprzętu konserwatorskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
68.2006595/15Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
NIP:754-25-27-629
Modernizacja Pracowni Konserwacji Zabytków w Muzeum Śląska Opolskiego szczegóły
2015: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
76.0006598/15Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
NIP:562-16-05-570
Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji drewna oraz modernizacja pracowni konserwacji ceramiki Muzeum w Biskupinie szczegóły
2015: 48 500.00
Łącznie: 48 500.00
66.8006607/15Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
NIP:884-25-28-556
Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej taboru kolejowego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06651/15Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
NIP:735-10-20-718
Modernizacja wybranych ekspozycji stałych Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06668/15Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
NIP:775-17-99-711
Modernizacja ekspozycji stałej Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach szczegóły
Łącznie: 0.00
59.0006670/15Muzeum Miedzi w Legnicy
NIP:691-12-29-147
Modernizacja stałej wystawy historycznej poświęconej dziejom miasta pt.: „Legnica. In ictu oculi” szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0006676/15Fundacja Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber
NIP:521-32-15-017
Projekt ekspozycji multimedialnej pt. "Kobiety Polski Walczącej" szczegóły
2015: 83 000.00
Łącznie: 83 000.00
66.6006680/15Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
NIP:973-03-39-595
Modernizacja ekspozycji stałej pt. "Wojsko Polskie 1914-1945" w Lubuskim Muzeum Wojskowym szczegóły
Łącznie: 0.00
54.2006692/15Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka
NIP:763-17-36-808
Publikacja albumu do wystawy stałej,druk notatnika pocztówkowego oraz zakup dwóch kiosków multimedialnych szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06702/15Muzeum Ziemi Bieckiej
NIP:738-18-40-917
Kat, wójt, czarownica – o sądownictwie w średniowiecznym Bieczu szczegóły
Łącznie: 0.00
69.6006709/15Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
NIP:566-10-81-268
Modernizacja wystawy stałej pt. "Gabinet Szwoleżerów Gwardii Napoleona I" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06733/15Muzeum Technik Ceramicznych w Kole
NIP:666-14-70-970
Modernizacja stałej wystawy "Fajans kolski - formy, dekoracje i techniki zdobnicze" wraz ze zmianą miejsca ekspozycji szczegóły
Łącznie: 0.00
56.2006747/15Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
NIP:548-21-19-072
Rewitalizacja Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie szczegóły
Łącznie: 0.00
75.4006757/15Fundacja Neon Side Wrocław - Stare Neony we Wrocławiu
NIP:894-30-39-445
Galeria neonów w podwórku przy ul. Ruskiej 46abc we Wrocławiu szczegóły
2015: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
85.6006771/15Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
NIP:771-23-49-872
Meandry historii – z prądem czy pod prąd? Historia wskaże Ci drogę. Modernizacja wystawy stałej Muzeum w Polichnie szczegóły
2015: 42 250.00
Łącznie: 42 250.00
83.4006773/15Muzeum Ziemi Bieckiej
NIP:738-18-40-917
Modernizacja wystawy stałej "Tradycje aptekarskie Biecza" szczegóły
2015: 92 500.00
Łącznie: 92 500.00
67.8006774/15Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria (Prowincja) św.Stanisława Kostki
NIP:113-10-83-010
Modernizacja Wystawy Misyjnej w Muzeum Parafialnym w Czerwińsku nad Wisłą szczegóły
Łącznie: 0.00
85.6006778/15Muzeum Kinematografii w Łodzi
NIP:728-11-34-048
Modernizacja ekspozycji stałej "Pałac pełen bajek" szczegóły
2015: 104 000.00
Łącznie: 104 000.00
68.2006785/15Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie
NIP:591-16-36-159
Modernizacja ekspozycji stałej na temat II wojny światowej zlokalizowanej w Muzeum Ziemi Kościerskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06791/15Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
NIP:587-00-06-644
Modernizacja wystawy stałej pn. Gen. Józef Haller na Pomorzu szczegóły
Łącznie: 0.00
56.4006794/15Diecezja Łomżyńska
NIP:718-12-59-833
Modernizacja wystawy stałej w Muzeum Diecezjalnym w Łomży szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0006806/15Muzeum Ziemi Rawickiej
NIP:699-18-24-388
Sala Kadecka w Muzeum Ziemi Rawickiej ­ modernizacja ekspozycji szczegóły
Łącznie: 0.00
68.2006852/15Towarzystwo Przyjaciół Gdańska
NIP:583-26-94-748
Modernizacja wystawy stałej "Polonia w Wolnym Mieście Gdańsku" szczegóły
Łącznie: 0.00
79.6006861/15Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
NIP:668-17-07-085
Modernizacja wystawy stałej: Ekspozycja etnograficzna szczegóły
2015: 41 500.00
Łącznie: 41 500.00
0 błędy form.06873/15Muzeum Ziemi Wałeckiej
NIP:765-11-71-114
"My też chcemy i możemy ... V" szczegóły
Łącznie: 0.00
55.4006881/15Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
NIP:838-10-29-802
Modernizacja Galerii Prac Józefa Rapackiego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06883/15Fundacja Kultury bez Barier
NIP:118-17-63-221
Otwarte muzeum - zbiory bez barier szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06895/15Stowarzyszenie ''Lubuska Jednostka Operacyjno-Techniczna''
NIP:596-17-46-447
Modernizacja wystawy stałej, obrazującej rozwój techniki wojskowej w XX wieku, w szczególności pojazdów wojskowych szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06899/15Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie
NIP:698-11-58-079
Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
69.4006902/15Muzeum Zamojskie w Zamościu
NIP:922-10-65-095
Zwierciadło wielokulturowości. Modernizacja stałej wystawy historii i kultury Zamościa w kamienicy ormiańskiej z XVII w. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06907/15Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie
NIP:698-11-58-079
Multimedializacja dioramy miasta Kościana z początku XVII wieku - etap 2 szczegóły
Łącznie: 0.00
52.4006913/15Wroniecki Ośrodek Kultury Instytucja Kultury
NIP:763-11-91-496
Przeszłość - przyszłości. Modernizacja stałej ekspozycji Muzeum Ziemi Wronieckiej szczegóły
Łącznie: 0.00
59.4006915/15Muzeum Miejskie Wrocławia
NIP:897-16-16-535
Broń palna - modernizacja sali wystawowej szczegóły
Łącznie: 0.00
75.0006921/15Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
NIP:641-13-54-518
Ruda Śląska - dzieje wspólnoty miejskiej. szczegóły
2015: 36 500.00
Łącznie: 36 500.00
0 błędy form.06930/15Muzeum w Brodnicy
NIP:874-13-05-731
Wykonanie interaktywnych wizualizacji 3D wraz z folderem do stałych wystaw Muzeum w Brodnicy szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06934/15Stowarzyszenie Twórców Warmii i Mazur
NIP:739-37-61-224
Podróże w czasie szczegóły
Łącznie: 0.00
68.4006943/15Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Modernizacja wystawy- Księstwo Mazowieckie 1200-1526. Intrygi, trucizny i smok - 300 lat niezależnego Mazowsza szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06946/15Dom Kultury w Tuchowie
NIP:873-21-58-118
Siedem wieków tradycji w Muzeum Miejskim w Tuchowie szczegóły
Łącznie: 0.00
81.0006951/15Muzeum Niepodległości w Warszawie
NIP:526-03-07-904
Projekt wystawienniczy „Z Orłem Białym przez wieki” – modernizacja stałej wystawy muzealnej szczegóły
2015: 107 000.00
Łącznie: 107 000.00
81.6006957/15Muzeum Architektury we Wrocławiu
NIP:896-10-02-033
Modernizacja wystawy stałej "Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XII do XX wieku" szczegóły
2015: 65 000.00
Łącznie: 65 000.00
0 błędy form.06967/15Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
NIP:713-10-02-871
Uczmy się latać! - przedwojenna Szkoła Pilotów L.O.P.P. w Świdniku szczegóły
Łącznie: 0.00
86.6006976/15Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
NIP:851-02-07-276
Kabinet 2.0 szczegóły
2015: 170 000.00
Łącznie: 170 000.00
78.5006993/15Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
NIP:839-10-03-052
Modernizacja Galerii Pomorskiego Malarstwa Plenerowego szczegóły
2015: 29 250.00
Łącznie: 29 250.00
0 błędy form.07010/15Centrum Sztuki Galeria EL
NIP:578-10-47-311
re: FORMAcja – formy przestrzenne na nowo w formie szczegóły
Łącznie: 0.00
79.6007014/15Muzeum Okręgowe w Toruniu
NIP:956-00-11-771
Toruń i jego historia. Cz. IV: Lata powojenne szczegóły
2015: 210 000.00
Łącznie: 210 000.00
83.2007032/15Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Rekonstrukcja wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie szczegóły
2015: 88 500.00
Łącznie: 88 500.00
0 błędy form.07038/15Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
NIP:946-21-19-912
Modernizacja wystawy "Lublin. Pamięć Miejsca" szczegóły
Łącznie: 0.00
79.0007246/15Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
NIP:795-21-56-351
Organizacja wystawy stałej "Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego" szczegóły
2015: 133 000.00
2016: 28 750.00
Łącznie: 161 750.00
67.2007297/15Muzeum Regionalne w Słupcy
NIP:667-12-50-135
Słupca - miasto biskupów poznańskich. Dzieje miasta od 1290 do 1796 r. szczegóły
Łącznie: 0.00
82.8007307/15Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku
NIP:739-10-08-333
"Dotknij kultury ludowej" - wystawa etnograficzna na dotyk szczegóły
2015: 79 000.00
Łącznie: 79 000.00
77.4007309/15Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu
NIP:849-14-58-326
Scenariusz i projekt wystawienniczo-architektoniczny aranżacji nowej stałej wystawy w Muzeum K. I. Gałczyńskiego szczegóły
2015: 24 000.00
Łącznie: 24 000.00
78.0007311/15Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
NIP:797-13-34-612
Stworzenie stałej wystawy muzealnej "Warka - miasto dotknięte historią" szczegóły
2015: 140 000.00
Łącznie: 140 000.00
0 błędy form.07316/15Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
NIP:676-20-72-018
Przygotowanie i realizacja wystawy stałej „Inżynieryjny portret miasta” szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07327/15Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
NIP:587-00-06-644
Wykonanie stałej ekspozycji poświęconej zimowym środkom transportu i sposobom poruszania się szczegóły
Łącznie: 0.00
71.8007339/15Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
NIP:526-02-50-015
Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku ­- część I -­ Strefa Indonezji i Muzyki szczegóły
2015: 90 000.00
2016: 90 000.00
Łącznie: 180 000.00
58.8007349/15Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
NIP:618-10-45-706
Organizacja stałej wystawy pt. „Gabinet numizmatyczny” w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2007356/15Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im.Stanisława Hadyny
NIP:575-00-08-327
"Panowie na Koszęcinie" wystawa stała szczegóły
Łącznie: 0.00
66.6007360/15Muzeum Miejskie w Tychach
NIP:646-26-60-194
Przygotowanie stałej wystawy poświęconej historii Tychów w Muzeum Miejskim w Tychach szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07367/15Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
NIP:566-10-81-268
Kolekcja Rzeźby Mieczysława Weltera szczegóły
Łącznie: 0.00
43.8007380/15Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego
NIP:883-18-57-457
Wystawa "Rezydencje Hrabstwa Kłodzkiego" prezentująca muzealne materiały w historycznych obiektach szczegóły
Łącznie: 0.00
58.4007387/15Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
NIP:588-11-39-969
Droga Kaszubszczyzny szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0007402/15Książnica Cieszyńska
NIP:548-10-64-564
Ekspozycja stała: Bibliotheca Scherschnickiana szczegóły
Łącznie: 0.00
79.2007406/15Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
NIP:578-10-43-810
Wystawa stała pt. "Truso - legenda Bałtyku" szczegóły
2015: 140 000.00
Łącznie: 140 000.00
0 błędy form.07419/15Dom Zakonny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Krakowie
NIP:676-00-78-815
Muzeum Lecznictwa Bonifratrów - ekspozycja stała "Apteka Bonifratrów" (oddział I) szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07426/15Sławieński Dom Kultury
NIP:839-20-64-015
Izba muzealna "Sławno dawniej i dziś" w Sławieńskim Domu Kultury szczegóły
Łącznie: 0.00
87.4007428/15Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
NIP:944-15-03-752
Nowa wystawa stała sztuki ludowej i nieprofesjonalnej szczegóły
2015: 155 115.00
Łącznie: 155 115.00
67.2007441/15Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu
NIP:778-11-28-909
Mobilna wystawa: „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” szczegóły
Łącznie: 0.00
68.2007443/15Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim
NIP:822-21-49-422
Stworzenie w Muzeum Ziemi Mińskiej nowej stałej wystawy pt. ,,Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej?" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07450/15Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Wystawa stała "Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej. Zaścianek - fenomen Polski" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07490/15Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych Jedynka
NIP:899-27-44-735
Organizacja wystawy stałej - odtworzenie izby żołnierskiej we wnętrzu Fortu Piechoty Nr 9 we Wrocławiu, ul.Pełczyńska 33 szczegóły
Łącznie: 0.00
59.0007512/15Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
NIP:677-19-91-635
Wystawa stała: Dawne krajobrazy - złoty wiek fauny i flory dewonu - 390 milionów lat temu szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0007533/15Muzeum w Gliwicach
NIP:631-21-95-620
Wystawa stała poświęcona Żydom na Górnym Śląsku szczegóły
2015: 180 000.00
Łącznie: 180 000.00
78.2507537/15Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
NIP:526-00-08-691
Magazyn Rzemiosła Piotra Szackiego szczegóły
2015: 140 000.00
Łącznie: 140 000.00
82.8007552/15Muzeum Miasta Gdyni
NIP:586-01-01-973
Wystawa stała pn. "Gdynia - dzieło otwarte" szczegóły
2015: 173 000.00
2016: 284 000.00
Łącznie: 457 000.00
69.8007554/15Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim
NIP:822-21-49-422
Pracownia Zegarmistrzowska Lucjana i Władysława Dąbrowskich (ojca i syna) w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07555/15Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku
NIP:125-16-19-571
Nowy wymiar Bitwy Warszawskiej - zwiedzanie Parku Kulturowego Ossów 1920 z użyciem rozszerzonej rzeczywistości AR szczegóły
Łącznie: 0.00
56.4007562/15Muzeum Okręgowe w Koninie
NIP:665-11-01-662
Stała wystawa numizmatyczna "Pieniądz polski na przestrzeni wieków" szczegóły
Łącznie: 0.00
51.0007570/15Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku
NIP:125-16-19-571
Wyposażenie pawilonu ekspozycyjnego w Ossowie szczegóły
Łącznie: 0.00
59.0007572/15Muzeum Ziemi Wschowskiej
NIP:925-18-44-102
Mała ojczyzna Wschowa i jej mieszkańcy w XIX I XX w. - stała wystawa Muzeum Ziemi Wschowskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0007574/15Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
NIP:973-03-53-336
Etnospatie szczegóły
Łącznie: 0.00
78.0007578/15Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
NIP:693-13-65-936
Przygotowanie wystawy stałej "Głogowianie 1945" szczegóły
2015: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
0 błędy form.07587/15Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
NIP:876-13-70-329
Realizacja projektu aranżacyjno - wnętrzarskiego wystawy stałej "Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu" szczegóły
Łącznie: 0.00
55.6007593/15Strzegomskie Centrum Kultury
NIP:884-21-81-822
"Strzegom okiem fotografa z początku XX wieku" - wystawa fotografii, prezentacja multimedialna "Strzegom dawniej i dziś" szczegóły
Łącznie: 0.00
66.4007606/15Muzeum Historyczne w Legionowie
NIP:536-17-99-895
Miasto balonów – nowa wystawa stała szczegóły
Łącznie: 0.00
56.6007625/15Muzeum Miasta Zgierza
NIP:732-10-77-607
Organizacja stałej wystawy muzealnej pt. Zgierz dzieje miasta - od osady rolniczej do miasta przemysłowego szczegóły
Łącznie: 0.00
65.4007636/15Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
NIP:951-23-12-262
Prace merytoryczne nad ekspozycją główną Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego – etap IV szczegóły
Łącznie: 0.00
66.6007676/15Muzeum Rzemiosła w Krośnie
NIP:684-18-36-680
Majstersztyk - dzieło mistrzów rzemiosła szczegóły
Łącznie: 0.00
78.2007686/15Muzeum Warszawy
NIP:525-12-90-392
Organizacja wystawy pn. "Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata" szczegóły
2015: 48 500.00
Łącznie: 48 500.00
49.6007714/15Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku
NIP:755-10-33-163
Organizacja wystawy "Z dziejów Głogówka" wraz z publikacją katalogu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07716/15Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
NIP:967-00-56-094
Dzieje pieniądza. Średniowiecze szczegóły
Łącznie: 0.00
79.2007719/15Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
NIP:851-02-07-276
Jan III Sobieski - marszałek, hetman, król szczegóły
2015: 69 000.00
Łącznie: 69 000.00
0 błędy form.07733/15Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
NIP:716-22-70-928
Wystawa zabytkowych sreber "Czas na kawę i desery" oraz towarzysząca jej sesja naukowa szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07738/15Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
NIP:675-14-27-073
Wystawa „Artyści z Krakowa. Roczniki 1980–1989” szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07744/15Fundacja Żyd Niemalowany. Muzeum Wieczny Tułacz
NIP:113-28-16-928
Żyd Niemalowany w Małem Miasteczku. XIX-wieczne drzeworyty sztorcowe z Muzeum Wieczny Tułacz szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07745/15Muzeum Prl-u (w organizacji)
NIP:676-24-64-994
PRL mieszka w nas? szczegóły
Łącznie: 0.00
52.4007851/15Dom Kultury w Łapach
NIP:966-05-73-936
Polska myśl inżynierska – konstrukcje które wpłynęły na historię szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07854/15Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
NIP:583-10-12-014
"Między domem a światem" czyli okna w Gdańsku od średniowiecza do współczesności szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07858/15Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
NIP:899-25-97-458
My wrocławianki. Dekada lat 70-tych szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07870/15Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
NIP:734-11-38-068
20 lat Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju - jubileuszowy projekt wystawienniczy szczegóły
Łącznie: 0.00
60.2007871/15Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
NIP:873-27-91-519
Wincenty Witos Premier Rządu 1920 szczegóły
2015: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
83.0007874/15Muzeum Wojska w Białymstoku
NIP:542-12-90-558
Słowo historii. Fotoeseje szczegóły
2015: 36 000.00
Łącznie: 36 000.00
53.6007885/15Fundacja Posteris
NIP:959-18-93-111
Organizacja wystawy prezentującej historię więzienia kieleckiego w latach 1939 - 1956 szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07891/15Fundacja "Dziedzictwo nasze"
NIP:845-18-60-855
Wystawa i warsztaty modelarstwa kolejowego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07897/15Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
NIP:675-00-04-465
Gmina i społeczność żydowska Krakowa po II wojnie światowej szczegóły
Łącznie: 0.00
66.6007901/15Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute
NIP:676-22-59-768
Wystawa "Street art po żydowsku" szczegóły
Łącznie: 0.00
75.0007913/15Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
NIP:734-11-38-068
Niepokalanki w Nowym Sączu szczegóły
2015: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
0 błędy form.07921/15Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej
NIP:762-16-19-780
"Z miłości do gliny - Ceramika made in Tłuszcz" wystawy tematyczne w Społecznym Muzeum w Tłuszczu szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0007932/15Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
NIP:739-02-00-175
Wystawa czasowa jubileuszowa "Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie" szczegóły
2015: 90 000.00
Łącznie: 90 000.00
53.8007940/15Muzeum w Wałbrzychu
NIP:886-11-19-698
Organizacja wystawy czasowej prac prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej w ramach II Biennale Mistrzów Ceramiki szczegóły
Łącznie: 0.00
66.8007943/15Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
NIP:729-11-25-803
Przygotowanie i otwarcie wystawy prezentującej dary i nabytki Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z lat 2003-2014 szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07946/15Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Wystawa czasowa „Dziedzictwo uratowane. Dlaczego chronimy zabytki archeologiczne?" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07947/15Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
NIP:873-28-24-288
Ulica Żydowska szczegóły
Łącznie: 0.00
58.6007958/15Teatr Studio im. St.I.Witkiewicza
NIP:525-00-09-789
Zofia Wierchowicz szczegóły
Łącznie: 0.00
59.4007972/15Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
NIP:838-10-29-802
Wystawa czasowa "Czas święty i świecki w tradycji luterańskiej na Mazowszu Zachodnim" szczegóły
Łącznie: 0.00
77.0007974/15Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Wystawa czasowa "Każdy krok pozostawia ślad. Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku" szczegóły
2015: 48 000.00
2016: 25 750.00
Łącznie: 73 750.00
67.8007975/15Fundacja Promocji Sztuk
NIP:527-26-93-362
Wystawa rzeźb Jerzego Fobera pt. "Kto ma oczy niech słucha" szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2007982/15Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
NIP:865-20-92-529
Zwierciadła nowoczesności. Art déco w zbiorach rodziny Sosenko – organizacja wystawy czasowej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07984/15Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
NIP:894-30-53-994
Projekt i realizacja czasowej wystawy pt.:"Szopienice. Śląsk w Miniaturze. Domowe Historie", publikacja katalogu wystawy szczegóły
Łącznie: 0.00
66.6007989/15Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
NIP:585-12-20-052
Szkoła paryska. Malarstwo z prywatnej kolekcji Żerlicynów - Żarskich szczegóły
Łącznie: 0.00
79.2007994/15Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Grecja przed Aleksandrem Wielkim czyli życie codzienne w prahistorycznej Macedonii szczegóły
2015: 140 000.00
2016: 57 500.00
Łącznie: 197 500.00
65.2007996/15Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
NIP:537-00-01-738
Organizacja wystawy czasowej twórczości Bazylego Albiczuka w 20. Rocznicę śmierci artysty szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0007998/15Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
NIP:585-12-20-052
Monograficzna wystawa Katarzyny Kobro w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie szczegóły
Łącznie: 0.00
79.0008003/15Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN
NIP:945-21-75-323
Wystawa adaptacji części zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących szczegóły
2015: 58 000.00
Łącznie: 58 000.00
68.6008008/15Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
NIP:677-12-07-972
Jachting szczegóły
Łącznie: 0.00
77.6008010/15Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
NIP:754-11-10-175
"Strój i ubiór ludowy na Śląsku Opolskim ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu" szczegóły
2015: 26 500.00
Łącznie: 26 500.00
0 błędy form.08021/15Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty
NIP:967-13-61-617
Muzeum w regionie - szkoła sprzed lat szczegóły
Łącznie: 0.00
75.2008027/15Muzeum Kultury Kurpiowskiej
NIP:758-16-33-838
Wystawa czasowa "Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze." szczegóły
2015: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
79.2008059/15Muzeum Kresów w Lubaczowie
NIP:793-13-66-379
Chleby Europy. Wartość kulturowa chleba w cywilizacji europejskiej szczegóły
2015: 33 750.00
Łącznie: 33 750.00
76.6008061/15Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
NIP:677-12-07-972
Wystawa "Sdiełano w SSSR. Radzieckie aparaty fotograficzne" szczegóły
2015: 31 000.00
Łącznie: 31 000.00
59.8008073/15Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
NIP:813-11-07-843
Wystawa czasowa "Czwarty wymiAR muzeum" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08076/15Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego
NIP:619-18-92-477
Wystawa Gosi Baczyńskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
59.2008082/15Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
NIP:892-14-50-392
Zapomniane dziedzictwo Gotów - wystawa czasowa szczegóły
Łącznie: 0.00
44.0008084/15Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
NIP:954-24-04-075
Eksponaty muzealne w przestrzeni miejskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08086/15Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
NIP:701-01-70-150
Warszawa Od Nowa. Wystawa interaktywna w 70. rocznicę rozpoczęcia odbudowy Warszawy szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08093/15Milanowskie Centrum Kultury
NIP:529-10-82-352
Ars Longa - sztuka konserwacji szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0008094/15Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Złoto bogów. Nidajno i Thorsberg - święte bagna Północy szczegóły
2015: 30 000.00
2016: 20 000.00
Łącznie: 50 000.00
60.8008104/15Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
NIP:817-16-67-324
Wystawa "Jeden dzień z życia Mielca. Portret miasta dekady sukcesu" szczegóły
2015: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
0 błędy form.08106/15Stowarzyszenie Odra-Niemen
NIP:897-16-78-921
Wielokulturowe dziedzictwo Puszczy Rudnickiej szczegóły
Łącznie: 0.00
67.6008121/15Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
NIP:727-10-45-107
Organizacja wystawy czasowej poświęconej polityce okupanta niemieckiego wobec ludności polskiej w latach 1939-1945 szczegóły
Łącznie: 0.00
68.4008132/15Muzeum Kinematografii w Łodzi
NIP:728-11-34-048
Dwanaście dekad kina. Muzealny wehikuł czasu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08133/15Związek Ukraińców w Polsce
NIP:524-10-15-276
Tradycją wyszywane. Ukraińskie stroje ludowe na pograniczu kultur szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08170/15Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
NIP:899-10-22-796
Losy Odrą pisane szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08171/15Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
NIP:527-13-95-415
Wystawa czasowa z okazji 170. rocznicy otwarcia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
75.2008173/15Dom Spotkań z Historią
NIP:525-23-60-717
Wystawa plenerowa pt. "Pierwsi Fotografowie Warszawy. Beyer, Brandel, Fajans" szczegóły
2015: 23 000.00
Łącznie: 23 000.00
0 błędy form.08181/15Teatr Ad Spectatores
NIP:899-23-85-443
Historia czterech obrazów szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08183/15Małopolski Instytut Kultury
NIP:675-00-04-488
Witkiewicz/Witkacy – ojciec i syn: relacja radykalna szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2008189/15Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej
NIP:956-18-77-343
Ludzie wśród rzeczy. Twórczość Michała Kokota szczegóły
Łącznie: 0.00
69.4008193/15Muzeum Niepodległości w Warszawie
NIP:526-03-07-904
Projekt wystawienniczy dotyczący historii Legionów Polskich szczegóły
Łącznie: 0.00
69.8008210/15Muzeum Miasta Jaworzna
NIP:632-17-91-037
Organizacja wystawy czasowej: Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich szczegóły
Łącznie: 0.00
58.8008211/15Fundacja Ari Ari
NIP:727-27-33-418
Wystawa multimedialna Symbole Walczące w muzeach społecznych szczegóły
2015: 42 000.00
Łącznie: 42 000.00
0 błędy form.08218/15Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
NIP:951-23-12-262
Wystawa czasowa prezentująca zamach na Jana Pawła II 13 maja 1981 r. szczegóły
Łącznie: 0.00
69.8008222/15Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
NIP:799-15-37-749
Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim szczegóły
2015: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
0 błędy form.08237/15Muzeum Architektury we Wrocławiu
NIP:896-10-02-033
Wystawa Ziem Odzyskanych w 1948 r. i tradycje wystawiennicze we Wrocławiu. Wystawa czasowa i książka szczegóły
Łącznie: 0.00
59.4008240/15Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego
NIP:676-24-68-696
Prezydenci i Władze II RP poza granicami Kraju 1939 - 1990 - wystawa czasowa szczegóły
Łącznie: 0.00
79.2008241/15Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
NIP:736-10-66-047
Wystawa "Anioł i syn". 30 lat dialogu Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów szczegóły
2015: 83 000.00
Łącznie: 83 000.00
79.0008258/15Muzeum Okręgowe w Suwałkach
NIP:844-10-65-955
Wystawa czasowa: "Ola z ulicy Krzywej w Suwałkach. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich" szczegóły
2015: 32 500.00
Łącznie: 32 500.00
71.6008261/15Muzeum Okręgowe w Suwałkach
NIP:844-10-65-955
Oraganizacja wystawy malarstwa, publikacja katalogu i przygotowanie sesji naukowej szczegóły
2015: 41 000.00
Łącznie: 41 000.00
0 błędy form.08344/15Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
NIP:876-13-70-329
Opracowanie i publikacja kolekcji darów Aleksandra i Anny Wyrwińskich szczegóły
Łącznie: 0.00
76.4008346/15Muzeum Miejskie w Tychach
NIP:646-26-60-194
Publikacja katalogu wystawy "Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta" szczegóły
2015: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
0 błędy form.08348/15Fundacja Szansa dla Niewidomych
NIP:113-22-95-659
Szeroko otwarte drzwi muzeum - niewidomi poznają kulturę i sztukę szczegóły
Łącznie: 0.00
55.4008351/15Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach
NIP:787-12-73-526
Publikacja katalogu do wystawy "Gruss aus Samter. Pozdrowienie z Szamotuł." Dawne widoki z lat 1898-1945 szczegóły
Łącznie: 0.00
59.6008353/15Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
NIP:899-25-97-458
Katalog wystawy "Pojednanie / Versöhnung IN PROGRESS... Kościół katolicki a relacje polsko-niemieckie po 1945 r." szczegóły
2015: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
81.4008360/15Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-00-03-387
Publikacja katalogu "Secesyjne rzemiosło artystyczne w zbiorach Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim" szczegóły
2015: 32 000.00
Łącznie: 32 000.00
65.6008368/15Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
NIP:739-14-91-128
Katalog wystaw stałych Centrum Techniki i Rozwoju Regionu, Muzeum Nowoczesności w Olsztynie szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08371/15Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
NIP:591-10-01-018
Katalog plenerowej wystawy stałej „Dawna architektura i kultura Kaszub i Kociewia od XVII do XXw.” w Muzeum we Wdzydzach szczegóły
Łącznie: 0.00
56.8008378/15Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska
NIP:573-24-25-629
Opracowanie i wydanie katalogu do wystawy odrestaurowanych instrumentów dawnej Kapeli Jasnogórskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
75.4008380/15Fundacja Archeologia Fotografii
NIP:118-19-63-658
Wojciech Zamecznik - katalog wystawy muzealnej szczegóły
2015: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
58.6008562/15Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
NIP:582-00-03-299
Konserwacja kamery do wykonywania zdjęć sztucznych satelitów Ziemi szczegóły
Łącznie: 0.00
47.2008571/15Fundacja "Europejskie Spotkania" Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa
NIP:587-02-00-346
Ziemia Krokowska dawniej i dziś szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08575/15Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
NIP:784-10-16-977
Wystawa czasowa pt. "Z kości i poroża" wraz z publikacją katalogu szczegóły
Łącznie: 0.00