Budżet programów

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano zmian w budżetach Programów:

Budżety na rok 2017 Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazanych do Biura Programu Niepodległa jako zadania własne wynoszą: