Kolekcje muzealne

Celem programu jest wspieranie działalności muzeów poprzez tworzenie oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów i kolekcji o randze narodowej
i regionalnej.

Uprzejmie informujemy, że procedura przyznawania dotacji na rok 2017 w ramach programu została zakończona.


Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7,
02-910 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Instrukcja „krok po kroku” od założenia konta do złożenia i wysłania wniosku