Promocja kultury polskiej za granicą 2018 - Promesa

Celem programu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polski i Polaków.

Uprzejmie informujemy, że procedura przyznawania dotacji na rok 2018 w ramach programu została zakończona.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Informacje dotyczące programu udzielane są przez następujące osoby:

Instrukcja „krok po kroku” od założenia konta do złożenia i wysłania wniosku