Promocja kultury polskiej za granicą 2018 - Promesa

Celem programu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polski i Polaków.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył wnioski w ramach pierwszego etapu naboru.

W ramach pierwszego etapu oceny nie obowiązuje tryb odwoławczy.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Informacje dotyczące programu udzielane są przez następujące osoby:

Instrukcja „krok po kroku” od założenia konta do złożenia i wysłania wniosku