Wspieranie działań muzealnych

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Wspieranie działań muzealnych.
Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Uwaga!  Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem programu. Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany w zakresie i procedurach programu.

W szczególności proszę zapoznać się z załącznikiem nr 2 do regulaminu pn. Pomoc publiczna. Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej są też opublikowane razem z regulaminem w osobnym komunikacie w zakładce programu.

Prosimy również o zwrócenie uwagi, iż zgodnie z zapisami regulaminu przedmiotem zadania mogą być jedynie katalogi, które będą dystrybuowane wyłącznie nieodpłatnie oraz zakup sprzętu do pracowni, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia odpłatnych usług konserwatorskich.
 

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7,
02-910 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:


adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl