Wspieranie działań muzealnych

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. 

Uprzejmie informujemy, iż nabór do programu Wspieranie działań muzealnych będzie ogłoszony w terminie późniejszym.

Powodem przesunięcia naboru jest konieczność zabezpieczenia środków adekwatnych do zakresu planowanych działań. Zostanie to uzyskane poprzez sfinalizowanie prac legislacyjnych nad rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umożliwiającym przekazanie na realizację ww. programu środków pochodzących z budżetu Państwa.

Informacja o terminie uruchomienia naboru zostanie udostępniona na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze stosownym wyprzedzeniem.

Uprzejmie informujemy, że w stosunku do roku 2018 w Programach MKiDN 2019 wprowadzono modyfikacje w zakresie realizacji przepisów dotyczących pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis.
Wszystkie informacje z tego zakresu zostały zawarte w załączniku nr 2 do regulaminu programu.

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7,
02-910 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:


adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 
zgloszenia@mkidn(dot)sputnik(dot)pl