Teatr 2015 - Promesa: Tadeusz Kantor

Celem priorytetu jest zwrócenie uwagi na znaczenie twórczości i postaci Tadeusza Kantora dla kultury współczesnej oraz poszukiwanie i wspieranie inicjatyw, inspirowanych jego sztuką i biografią, w tym postrzegających jego postać w kontekście historycznym i artystycznym XX wieku.

Zwracamy uwagę, iż w naborze 2014 obowiązują nowe zasady sporządzania preliminarzy. Preliminarz kosztów nie może uwzględniać podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do US.

UWAGA
Uprzejmie informujemy, że Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzyła odwołania w ramach programu.

Do pobrania

Kontakt

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa