Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UWAGA! Ogłoszenie Konkursu na Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 planowane jest na początek roku 2016. Wraz z ogłoszeniem konkursu w tym miejscu zamieszczone zostaną również regulamin konkursu oraz formularz składania wniosków.

Informacji udziela:

Artur Witkowski
Departament Mecenatu Państwa MKiDN
tel. (22) 42 10 212
awitkowski@mkidn(dot)gov(dot)pl

Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego indywidualne przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. (Dz. U. z dnia 30 maja 2012 r. poz. 610) 

Adresatami Dorocznych Nagród są osoby fizyczne działające w sferze kultury m. in. artyści, twórcy, animatorzy kultury, menedżerowie kultury, których działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego.

Doroczne Nagrody przyznawane są za rok poprzedzający rok organizacji kolejnej edycji Dorocznych Nagród. Doroczna Nagroda Ministra dla osób fizycznych jest nagrodą finansową, i składa się na nią:

 1. dyplom Ministra,
 2. statuetka
 3. nagroda finansowa.

Najwyższa wartość przyznawanej nagrody finansowej stanowi równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje Doroczne Nagrody Ministra z inicjatywy własnej lub na wniosek:

 • Instytucji kultury,
 • Szkół wyższych,
 • Organów Administracji Rządowej,
 • Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • Związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,
 • Jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • Polskiej Akademii Nauk,
 • Kuratorów Oświaty,
 • Środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego,
 • organizacji pozarządowych.

Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

Artur Witkowski

Departament Mecenatu Państwa MKiDN
tel. (22) 42 10 212
awitkowski@mkidn(dot)gov(dot)pl

 

koniec głównej treści