Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ochrona dziedzictwa kulturowego Iraku

Informacje na temat "Report on the current condition of The Babylon Archaeological Site (the Military Camp Alpha Site)" sporządzonego przez polskich specjalistów ds. archeologii i ochrony dziedzictwa kulturowego w dniach 5 - 30 listopada 2004.

Raport przygotowany przez polskich archeologów jest obszernym sprawozdaniem na temat obecnej kondycji tej części starożytnego Babilonu, na której znajdował się obóz Alpha (Babil). W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić fakt, że całe stanowisko archeologiczne rozciąga się na przestrzeni ok. 900 ha, natomiast powierzchnia obozu wynosiła ok. 150 ha - i to właśnie ten obszar był przedmiotem zainteresowania autorów. Zgodnie z przyjętym założeniem w raporcie przedstawiony został jedynie aktualny stan zabytków, budowli historycznych znajdujących się na omawianym terenie oraz samego obszaru (niejako "nawierzchni") obozu użytkowanego w okresie od kwietnia 2003 do grudnia 2004 roku przez żołnierzy sił koalicyjnych.

Liczący ponad 500 stron dokument (zawierający ponad 1000 zdjęć) dzieli się na dwie części. W pierwszej opisany został stan powierzchni obozu ("nawierzchni"). Dla ułatwienia tego zadania omawiany obszar podzielony został na XI stref. W obszar zainteresowania autorów nie wchodziła część obozu położona nad kanałem Shatt Al-Hilla na południe od pałacu Saddama, gdzie zlokalizowana została większość nowoczesnej infrastruktury będącej elementem logistycznym zabezpieczeniem tego pałacu. Każdy rozdział tej części raportu składa się z numeru oraz nazwy nadanej omawianej strefie, jej lokalizacji według planu ogólnego obozu, opisu granic oraz opisu stanu terenu w momencie wykonywania raportu. Tekst ilustrowany jest zdjęciami obrazującymi omawiane miejsca.

Przyjęty schemat opisu zawiera następujące punkty: numer obiektu, historyczną nazwę, lokalizację według planu ogólnego obozu, opis obecnego stanu zabytku/budowli ilustrowany fotografiami. W przypadku budynków przyjęto zasadę, że opis następuje zgodnie z następującymi punktami:

  • opis fasady budynku od strony północnej, wschodniej, południowej i zachodniej
  • opis dachu
  • opis poszczególnych pomieszczeń zaczynając od podłogi, dalej sufit i ściany: północna, wschodnia, południowa i zachodnia.

WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W IRAKU

Z inicjatywy Ministerstwa Kultury utworzono stanowiska specjalistów do spraw dziedzictwa kulturowego, którzy funkcjonowali w ramach Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Głównym celem specjalistów było wsparcie władz wojskowych w realizacji postanowień międzynarodowych konwencji o ochronie dziedzictwa kulturowego. Finał tych działań to 23 projekty, których wykaz jest umieszczony poniżej.

DO POBRANIA

koniec głównej treści