Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej", nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) posłów lub senatorów; 
2) ministrów lub kierowników urzędów centralnych; 
3) wojewodów; 
4) jednostek samorządu terytorialnego; 
5) podmiotów prowadzących statutową działalność kulturalną, w tym organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury; 
6) związków zawodowych; 
7) dyrektorów państwowych i samorządowych instytucji kultury; 
8) dyrektorów szkół artystycznych; 
9) rektorów szkół wyższych;
10) kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznakę wręcza uroczyście minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub osoba przez niego upoważniona. Przyznaje się ją osobom fizycznym i prawnym bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.

DO POBRANIA

Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej

Rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

koniec głównej treści