JUBILEUSZE WE WRZEßNIU 2017 ROKU

Lp.

Imię i nazwisko

Data

Rodzaj jubileuszu

1.

Michał J. Zabłocki

(producent filmowy, scenarzysta)

11 września

45-lecie pracy twórczej

2.

Zofia Kulik

(sztuki wizualne)

14 września

70. lecie urodzin

3.

Krystyna Tkacz

(aktorka)

16 września

45-lecie pracy artystycznej

4.

Teresa Budzisz-Krzyżanowska

(aktorka, pedagog)

17 września

75 rocznica urodzin

5.

Janusz Zaorski

(reżyser filmowy)

 

19 września

70. rocznica urodzin