Poniżej znajdują się wybrane dokumenty wyznaczające główne kierunki polskiej polityki kulturalnej po roku 1989.

Polityka Kulturalna Państwa - Założenia (sierpień 1993)

Zadania Ministerstwa Kultury i Sztuki 1995–1997 (1994)

Karta Kultury Polskiej (luty 1997)

Kierunki polityki kulturalnej rządu (marzec 1999)

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2013 (2004)

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2020 - uzupełnienie (2005)

Pakiet dla Dziedzictwa Narodowego (marzec 2007)

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (2013)

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2017)