Praca w ministerstwie

Informacje o wolnych stanowiskach pracy można znaleźć w internetowym Serwisie Służby Cywilnej Kancelarii Premiera pod adresem http://www.dsc.kprm.gov.pl/ w zakładce "Kariera w służbie cywilnej". Publikowane są tam m.in. informacje o wakatach w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny. Otwartość naboru do służby cywilnej oznacza, że informacja o naborze jest powszechnie dostępna i każdy kto spełnia wymagania może ubiegać się o stanowisko, a informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. Konkurencyjność naboru do służby cywilnej oznacza zaś, że jego wynikiem jest zatrudnienie osoby, której wiedza, umiejętności i inne kompetencje są najbardziej adekwatne do stanowiska, na które poszukuje się pracownika.

Więcej informacji

Serwis Służby Cywilnej Kancelarii Premiera

Do pobrania: