Projekty

Program Wieloletni NIEPODLEGŁA

Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków – to główny cel NIEPODLEGŁEJ. Przyjęty 24 maja 2017 r. przez rząd program łączył będzie inicjatywy organizowane z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej
Nowy portal internetowy MKiDN - Polonika

polonika

Projekt Polonika to baza internetowa, która obejmuje obiekty powstałe do 2000 r. na ziemiach, które nie znajdowały się w granicach Rzeczypospolitej. Umieszczane są w niej nie tylko dzieła stworzone przez polskich artystów, ale również prace o polskiej tematyce, wykonane przez obcokrajowców, bądź powstałe z fundacji polskich rodzin.

Czytaj więcej
Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie modernizacji energetycznej w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego.  Efektem będzie oszczędność energii (zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia), poprawa stanu środowiska dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów (dzieci i młodzieży) i nauczycieli, a także lepszy efekt wizualny
i użytkowy budynków.

Czytaj więcej