Korespondencję do Komisji Prawa Autorskiego należy kierować na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 22 42 10 353, 22 421 03 27
fax: 22 827 34 58
email: kpa@mkidn(dot)gov(dot)pl, dwim@mkidn(dot)gov(dot)pl