Zamówienia publiczne na rok 2014

Informacje o zamówieniach publicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

przetarg nr 42/bab/2014

Przetarg na usługi tłumaczeń pisemnych dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

przetarg nr 39/bab/2014

Przetarg na dostawę macierzy dyskowej

przetarg nr 40/bab/2014

Przetarg na dostawę serwerów

przetarg nr 38/bab/2014

Przetarg na dostawę prasy codziennej i czasopism w wersji papierowej oraz elektronicznej dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

przetarg nr 36/bab/2014

Przetarg na wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczenia kancelarii w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Pałac Potockich) w Warszawie

przetarg nr 35/bab/2014

Przetarg na kupno 10 szt. kserokopiarek z dostawą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

przetarg nr 31/bab/2014

Przetarg na usługę przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działań: 11.1, 11.2 i 11.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskoą

przetarg nr 30/bab/2014

Przetarg na zakup, dostawę i instalację systemu archiwizacji poczty elektronicznej wraz z macierzą.

przetarg nr 32/bab/2014

Przetarg na usługę cateringu w ramach szkolenia dla beneficjentów XI priorytetu PO IiŚ

przetarg nr 33/bab/2014

Przetarg na organizację i prowadzenie szkoleń językowych dla pracowników MKiDN

przetarg nr 27/bab/2014

Przetarg na kupno 10 szt. kserokopiarek z dostawą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

przetarg nr 28/bab/2014

Przetarg na druk i oprawę książki pt. „Secrets of the Past. Czartoryski-Potocki Palace. The seat of the Ministry of Culture and National Heritage” Jerzy Miziołek, Hubert Kowalski

przetarg nr 21/bab/2014

Przetarg na zaprojektowanie i wdrożenie nowego szablonu graficzno-funkcjonalnego dla obecnego serwisu www.eog2016.mkidn.gov.pl , w ramach działań informacyjno-promocyjnych Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG oraz Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG

przetarg nr 19/bab/2014

Przetarg na świadczenie usług prawnych związanych z badaniem zamówień publicznych weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

przetarg nr 25/bab/2014

Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ

przetarg nr 26/bab/2014

Przetarg na druk i opakowanie kalendarza biurowego i tygodniowego

przetarg nr 24/bab/2014

Zakup i dostawa biletów lotniczych dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

przetarg nr 22/bab/2014

Przygotowanie kreacji i realizacji filmu reklamowego na temat unijnych inwestycji z zakresu kultury przeznaczonego do emisji w telewizji oraz Internecie.

przetarg nr 23/bab/2014

Druk i oprawa książki pt.: „31 dzieł utraconych”

przetarg nr 20/bab/2014

Wykonanie i obróbka graficzna fotografii dla projektów realizowanych w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego i Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (N MF).

przetarg nr 18/bab/2014

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, w ramach działań informacyjno-promocyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG.

przetarg nr 16/bab/2014

Przetarg na przebudowę poddasza dworu Pusłowskiego wraz z remontem budynku oraz instalacji wewnętrznych

przetarg nr 17/bab/2014

Przetarg na wydruk i oprawę książki pt. „Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej. Grafika z kolekcji Krzysztofa Kura”.

przetarg nr 15/bab/2014

Przetarg na świadczenie usług prawnych związanych z kontrolą i badaniem zamówień publicznych weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Zmiana treści SIWZ
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
 • Odpowiedzi na pytania
 • Odpowiedzi na pytania II
 • Wybór oferty

przetarg nr 12/bab/2014

Przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej na strychu i poddaszu kamienicy Lanciego

przetarg nr 13/bab/2014

Przetarg na zapewnienie kompleksowej usługi polegającej na organizacji Spotkania Operatorów w obszarze kultury wdrażanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

przetarg nr 11/bab/2014

Przetarg na określenie instrumentów wsparcia MKiDN dla podmiotów działających w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych

przetarg nr 08/bab/2014

Przetarg na remont bram wjazdowych na posesję MKiDN (Pałac Potockich) od strony ulicy Krakowskie Przedmieście

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załączniki
 • Odpowiedzi na pytania
 • Pozwolenie na budowę
 • Postanowienie nr 74U2013
 • Wybór oferty

przetarg nr 10/bab/2014

Przetarg na usługi cateringu oraz wydruku materiałów pomocowych na szkolenie dla Beneficjentów Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” MF EOG 2009-2014

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Odpowiedzi na pytania
 • Odpowiedzi na pytania II
 • Wybór oferty

przetarg nr 4/bab/2014

Przetarg na ochronę osób i mienia

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Zmiana SIWZ
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Zmiana SIWZ II
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
 • Wyjaśnienie treści SIWZ
 • Zmiana SIWZ III
 • Wybór oferty

przetarg nr 9/bab/2014

Przetarg na usługę polegającą na kompleksowej organizacji cyklu 12 (dwunastu) wystaw pn. Fundusze unijne - nowa przestrzeń dla kultury promujących projekty dofinansowane w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Odpowiedzi na pytania
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Zmiana SIWZ
 • Odpowiedzi na pytania II
 • Wybór oferty

przetarg nr 7/bab/2014

Przetarg na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych

 • Ogłoszenie
 • SIWZ i załączniki
 • Odpowiedzi na pytania
 • Wybór oferty

przetarg nr 6/bab/2014

Przetarg na świadczenie usług prawnych związanych z badaniem zamówień publicznych realizowanych i weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załączniki
 • Zmiana treści ogłoszenia
 • Zmiana treści SIWZ
 • Odpowiedzi na pytania
 • Wybór oferty

przetarg nr 5/bab/2014

Przetarg na zakup i dostawa 90 komputerów i monitorów dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załaczniki
 • Odpowiedzi na pytania
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Zmiana SIWZ - plik niekompletny
 • Zmiana SIWZ
 • Odpowiedzi na pytania II
 • Wybór oferty

przetarg nr 3/bab/2014

Przetarg na usługę zawierającą kalendarium, materiały redakcyjne, komunikaty oraz krótkie informacje prasowe, utwory fotograficzne wraz z ich opisem.

przetarg nr 2/bab/2014

Przetarg na usługę przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działań: 11.1, 11.2 i 11.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.