Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Zasady dofinansowania

Zasady dofinansowania najważniejszych zadań w zakresie studenckiej działalności naukowej, artystycznej i kulturalnej.


1. Cele dofinansowania zadań:

 • rozwój działalności organizacji studenckich;
 • promocja przedsiębiorczości w środowisku studenckim;
 • promowanie inicjatyw studenckich;
 • prezentacja dorobku artystycznego i naukowego studentów uczelni artystycznych.


2. Rodzaje zadań kwalifikujących się do rozpatrzenia:

 • organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, plenerów, konkursów i innych inicjatyw służących rozwijaniu aktywności naukowej
  i artystycznej studentów uczelni artystycznych;
 • organizacja koncertów, festiwali, wystaw, spektakli i innych imprez kulturalnych angażujących młodych twórców;
 • udział zorganizowanych grup studenckich w krajowych i międzynarodowych festiwalach, konkursach, przeglądach itp;
 • organizacja przedsięwzięć służących ułatwianiu młodzieży przyjętej na pierwszy rok studiów adaptacji w środowisku akademickim;
 • organizacja wielopłaszczyznowych projektów angażujących studentów z kilku uczelni;

3. Uprawniony wnioskodawca – publiczne uczelnie artystyczne

4. Współorganizator:

 • samorząd studencki
 • koło naukowe
 • inne organizacje studenckie działające na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
   

5. Tryb naboru wniosków:

 • Termin naboru wniosków do 15 lutego;
 • Wnioski należy składać w formie papierowej i wersji elektronicznej (dyskietka/ płyta CD) do Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;
 • Wnioski zawierające uchybienia formalne nie będą rozpatrywane;
 • Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej z udziałem członka Prezydium Forum Studentów Uczelni Artystycznych dokona podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań;
 • Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej poinformuje wnioskodawcę i samorząd studencki o przyznaniu dofinansowania.
 • Dokumenty nie podlegają zwrotowi.


6. Kryteria:

 • zgodność z celami zawartymi w punkcie 1;
 • minimalna wnioskowana kwota dofinansowania   1 000 zł;
 • ocena merytoryczna zadania;
 • wysokość deklarowanych środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł (nie mniejsza niż 10% kosztów realizacji projektu);

7. Kwota dofinansowania zadania przekazywana jest po zakończeniu zadania na konto uczelni.

8. Warunki rozliczenia:
Wnioskodawca zobowiązany jest w ciągu 30 dni po zakończeniu zadania do  rozliczenia kwoty dofinansowania i przedłożenia:

 • faktury lub noty księgowej;
 • specyfikacji wydatkowania środków finansowych;
 • sprawozdania merytorycznego.

Do pobrania:

 

 

.

koniec głównej treści