Kontakt

Koordynator V4 w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Aleksandra Ozga

tel: (22) 42 10 138

email: aozga@mkidn(dot)gov(dot)pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Współpracy z Zagranicą

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa