Wyniki naboru 2013

8 kwietnia 2014 r. odbyła się pierwsza w historii inicjatywy unijnej ceremonia wręczenia Europejskiego Znaku Dziedzictwa czterem obiektom, które pozytywnie przeszły selekcję w ramach naboru 2013. Są nimi:

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/culture/news/2014/20140303-sites-awarded_en.htm

Wyniki naboru 2014

Komisja Europejska w terminie do 1 marca 2014 r. otrzymała 36 aplikacji przekazanych przez kraje członkowskie upoważnione do preselekcji (patrz informacje na stronie internetowej Komisji: http://ec.europa.eu/culture/news/2014/20140314-label_en.htm)

W ramach obowiązującej procedury oceny aplikacji dokona europejski panel ekspertów. Na podstawie rekomendacji panelu Komisja przyzna Znak wybranym obiektom.