I Kongres Tańca w Warszawie

02-05-2011

Z udziałem Ministra Bogdana Zdrojewskiego, w piątek 29 kwietnia zakończyły się obrady pierwszego Kongresu Tańca w Warszawie.

Minister Bogdan Zdrojewski podczas obrad pierwszego Kongresu Tańca w Warszawie

Minister Bogdan Zdrojewski podczas obrad pierwszego Kongresu Tańca w Warszawie Fot Danuta Matloch

Podczas kongresu specjaliści dyskutowali na temat obecnego stanu oraz potrzeb środowiska tanecznego w Polsce. Głównymi wnioskami ze spotkania były: reforma systemu edukacji tanecznej, powołanie specjalnych centrów tańca, ustanowienie roku Tańca oraz polepszenie pozycji zespołów baletowych funkcjonujących teatrach i operach.

Realizacją postulatów ma się zająć, powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Tańca, który wraz z Fundacją Ciało/Umysł był organizatorem Kongresu.powrót