Ogłoszenie

11-09-2020

 

Departament Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie).

Zakres zadań: wsparcie w realizacji bieżących prac Zespołu Kultury Cyfrowej Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów (w tym związanych ze specyfiką organizacji wydarzeń kulturalnych w trybie on-line wynikających z ograniczeń epidemiologicznych oraz realizacji zadań w obszarze kultury cyfrowej) oraz wsparcia przy obsłudze Programu Ministra KiDN Kultura cyfrowa.

Termin realizacji: 28 września-31 grudnia 2020 r.

Wymagania: wykształcenie wyższe, co najmniej 1,5 roczne doświadczenie w pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej lub administracji publicznej (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie programów dotacyjnych), biegła obsługa oprogramowania MS Office, znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1, dokładność, rzetelność, terminowość, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty: Curriculum vitae, Załącznik nr 1 – formularz oferty oraz Załącznik nr 2 - informacja dla osób, od których zbierane są dane.

Termin składania dokumentów: 18 września 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie ww. dokumentów wyłącznie w wersji elektronicznej na adres dwim@mkidn(dot)gov(dot)pl

Kryteria wyboru: Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny złożonych dokumentów (pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań) oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie oraz określone predyspozycje do realizacji zadania. Ponadto pod uwagę zostanie wzięta także kwota za wykonanie zlecenia zaproponowana przez Wykonawcę.
powrót