Profesor Andrzej Tomaszewski nie żyje

26-10-2010

25 października, w Berlinie zmarł prof. Andrzej Tomaszewski - historyk architektury i sztuki, architekt, urbanista, jeden z największych autorytetów a dziedzinie konserwacji zabytków.

Andrzej Tomaszewski urodził się w 1934 roku w Warszawie. Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1976 roku był profesorem Politechniki Warszawskiej; był dyrektorem Instytutu Historii Architektury i Sztuki, później kierował Zakładem Ochrony Zabytków.

W latach 1988 - 1992 roku był dyrektorem generalnym Międzynarodowego Centrum Badań dla Konserwacji i Restauracji Dóbr Kultury ICCROM w Rzymie, po powrocie do Polski , w roku 1995 objął funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków, którą pełnił do 1999. W tym czasie doprowadził do wpisu na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, m.in. zamku w Malborku, zespołu staromiejskiego Torunia oraz kościołów Pokoju w Świdnicy i Jaworze na Śląsku.

Był przedstawicielem Polski w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO, w Komitecie Dziedzictwa Kultury Rady Europy i prezesem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Był też członkiem rady programowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie i rady naukowo-programowej Denkmal - Europejskich Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli w Lipsku.

Prof. Tomaszewski był bardzo zaangażowany we współpracę polsko-niemiecką w dziedzinie badań i ochrony dóbr kultury. Przewodniczył Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury.

W swoim dorobku miał ponad 150 publikacji poświęconych architekturze, urbanistyce czy konserwacji zabytków.

Za swoją działalność uhonorowany był wieloma nagrodami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzeni Polski, Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Nagrodą im. Brata Alberta, nagrodą kulturalną Rzymu - Alba di Roma.powrót