Rada Archiwalna - wręczenie powołań

08-04-2013

Członkowie Rady Archiwalnej kadencji 2013 - 2015 odebrali powołania z rąk Ministra  Bogdana Zdrojewskiego podczas uroczystości, która odbyła się 8 kwietnia w siedzibie MKiDN.

Uroczystość wręczenia powołań członkom Rady Archiwalnej. Fot.: Danuta Matloch
Uroczystość wręczenia powołań członkom Rady Archiwalnej. Fot.: Danuta Matloch

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, w której skład wchodzi 15 członków, a jej pracami kieruje przewodniczący. Wnioski o powołanie w skład Rady wysuwane są przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich. Członkowie Rady powoływani są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na trzyletnią kadencję.

W skład Rady obecnej kadencji weszli:

Dr Piotr Dymmel – dyrektor AP w Lublinie
Zbigniew Gluza – Prezes Fundacji Ośrodka KARTA
Dr Lucyna Harz – Uniwersytet Wrocławski
Kazimierz Jaroszek – Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Dr Łukasz Kamiński – Prezes IPN
Dr Hanna Krajewska – dyrektor Archiwum PAN w Warszawie
Prof. Alicja Kulecka – UW
Dr Janusz Kuligowski – dyrektor Archiwum Prezydenta RP
Dr Wojciech Kulisiewicz – dyrektor Biblioteki Sejmowej
Dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej
Prof. Krzysztof Mikulski - UMK w Toruniu
Prof. Krzysztof Skupieński – UMCS w Lublinie
Prof. Jan Szymczak – Prezes PTH
Dr Czesław Żak –  dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego
Ks. Prof. Waldemar Żurek – dyrektor Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych.
 powrót