650 lat w służbie książki

13-12-2013

Uroczysta inauguracja obchodów zatytułowanych „650 lat w służbie książki” odbyła się 12 grudnia br. w warszawskim Klubie Księgarza. W spotkaniu uczestniczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz przedstawiciele środowiska drukarzy, księgarzy, wydawców i bibliotekarzy.

Z inicjatywą obchodów wystąpił w marcu br. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, a organizacji jej podjął się Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców. Komitet został utworzony w czerwcu 2008 roku, a jego celem jest integracja działań na rzecz promocji czytelnictwa.

W czasie uroczystości minister Bogdan Zdrojewski wręczył odznaczenia państwowe i resortowe za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury polskiej i osiągnięcia w pracy wydawniczej.

Przedstawił również założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020. Dokument przewiduje przeznaczenie na ten cel w ciągu sześciu lat miliarda złotych - 650 mln zł ze środków resortu kultury i 350 mln zł od beneficjentów programu, m.in. od samorządów i innych instytucji.

NPRCZ swoim zasięgiem obejmuje najważniejsze z obszarów powiązanych z czytelnictwem i obecnością książki na rynku: promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, szkolenie księgarzy oraz regulacje prawne dotyczące rynku książki.

Istotnym elementem będą działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką. W związku z tym planowana jest: modernizacja budynków bibliotek, unowocześnianie ich serwisu, zakup nowości oraz  szkolenia bibliotekarzy.

Jednym z ważniejszych elementów programu, wychodzącym naprzeciw zmianom cywilizacyjnym, będą działania służące udostępnianiu legalnej książki w internecie.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2014 – 2020 został opracowany w wyniku prac powołanego przez Ministra KiDN Zespołu ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa, zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury oraz „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”. W jego przygotowanie, a także koordynację zaangażowane są trzy narodowe instytucje kultury: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury.


Prezentacja "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020"powrót