Centra Kompetencji w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego

03-11-2009

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski, powierzył funkcję Centrów Kompetencji w zakresie digitalizacji Bibliotece Narodowej, Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu oraz Krajowemu Ośrodkowi Badań i Dokumentacji Zabytków. Zgodnie z założeniami, Centra Kompetencji mają być instytucjami wiodącymi w danym obszarze (digitalizacji zbiorów bibliotecznych, archiwalnych, audiowizualnych oraz zabytków i muzealiów), stanowiąc wzór dla innych instytucji oraz prowadząc szkolenia z zakresu digitalizacji dziedzictwa kulturowego.powrót