Konferencja Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

07-03-2013

„Polska- Rosja. Bilans 2012” - to temat konferencji, która odbyła się 7. marca br. w Warszawie. Wystąpienia otwierające wygłosili: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, przewodniczący Rady CPRDiP Adam Daniel Rotfeld oraz Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce  Aleksandr Aleksiejew.

Konferencja Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i PorozumieniaKonferencja Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia fot.: Danuta Matloch

Konferencja Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Konferencja Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia fot.: Danuta Matloch

Konferencja Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i PorozumieniaPrzewodniczący Rady CPRDiP Adam Daniel Rotfeld. Konferencja Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia fot.: Danuta Matloch

„Relacje Polski i Rosji nie są satysfakcjonujące, potrzebują poprawy poprzez wymianę młodzieży i działania w obszarze kultury” - zgodzili się Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz ambasador Rosji Aleksandr Aleksiejew.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przedstawiło raport z badań opinii publicznej dotyczący wzajemnego postrzegania się Polaków i Rosjan. Wynika z niego m.in., że obraz Rosji jako państwa jest w opinii Polaków zdecydowanie negatywny. Z kolei - zdaniem Rosjan - gorzej niż Polacy odbierają ich kraj tylko Litwini i mieszkańcy USA.

"Bez względu na to jak będziemy próbowali odnieść się do relacji polsko-rosyjskich, wydaje się, że określenie, iż uczyniliśmy wielki w tej materii postęp byłby tezą fałszywą. Jesteśmy cały czas w miejscu, które nie może nas satysfakcjonować" - powiedział minister Bogdan Zdrojewski.   W jego opinii, poprawa tych stosunków to przede wszystkim zadanie dla obu państw, a nie samych obywateli lub organizacji pozarządowych. Podkreślił przy tym, że odpowiedzialność za polsko-rosyjskie relacje spoczywa również na mediach.

W programie konferencji znalazły się m.in.: dyskusja socjologów, polityków i ekspertów na temat relacji polsko-rosyjskich, a także prezentacja czterech zrealizowanych projektów w ramach programu Centrum „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną, powołaną z mocy ustawy. Celem jego działalności jest inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Czyni to m.in. poprzez badania naukowe, działalność wydawniczą, upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów, prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji oraz utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi.powrót