Minister Bogdan Zdrojewski w Kielcach

23-07-2009

Podczas pobytu w Kielcach Minister spotkał się ze środowiskiem kulturalnym województwa Świętokrzyskiego, w ramach spotkań zatytułowanych "Mapa kultury". Było to kolejne z cyklu spotkań Ministra z przedstawicielami świata kultury i mediami poszczególnych regionów Polski. Podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych, Minister Zdrojewski po raz kolejny podkreślił wagę jaką przywiązuję do edukacji kulturalnej najmłodszych.

Służyć temu mają miedzy innymi: ponowne wprowadzenie zajęć z plastyki i muzyki do szkół podstawowych i gimnazjów oraz stworzenie obligatoryjnych programów skierowanych do najmłodszych we wszystkich instytucjach kultury . Szef resortu kultury przedstawił także założenia programów Biblioteka+ oraz Dom Kultury+.

Minister podkreślił konieczność wprowadzenia ewolucyjnych zmian w sposobie finansowania kultury - zapowiedział wspieranie realizacji innowacyjnych, oryginalnych i niepowtarzalnych projektów, rozwijających kompetencje w kulturze. W spotkaniu udział wzięli Marszałek województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Kielc Wojciech Lubawski i Dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej Jacek Rogala.



powrót