Parlament Europejski przyjął dyrektywę o dziełach osieroconych

14-09-2012

Parlament Europejski 13 września br. przyjął Dyrektywę w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych. Chodzi o dzieła, które nadal podlegają ochronie, ale ich twórcy pozostają nieznani lub nie ma możliwości, by do nich dotrzeć.

Dzięki nowym regulacjom instytucje użytku publicznego, czyli np. biblioteki, muzea i archiwa, będą mogły publikować w sieci dzieła osierocone zgodnie z zasadą non-profit. Co więcej instytucje wykorzystujące utwory osierocone uzyskają ochronę przed możliwymi zarzutami dotyczącymi łamania praw autorskich, które mogłyby pojawić się w przyszłości.

Zgodnie z nowymi zasadami, przed uznaniem danego utworu za osierocony, trzeba będzie podjąć staranne poszukiwania właściciela praw do  danego dzieła. Utwór, który zostanie uznany za osierocony w jednym kraju, według projektu dyrektywy będzie miał taki status również w pozostałych państwach członkowskich.  Zasada ta dotyczyć będzie wszystkich materiałów drukowanych, audiowizualnych, ilustracji oraz fotografii znajdujących się w książkach.

MKiDN dwukrotnie przeprowadzało w naszym kraju konsultacje społeczne dotyczące kolejnych wersji projektu Dyrektywy w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych. Pierwsze odbyły się na przełomie maja i czerwca 2011 roku. Następnie resort kultury na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku konsultował wersję, którą przedstawiła duńska prezydencja 22 lutego 2012 r.

Zgodnie z procedurą legislacyjną teraz nad projektem będzie głosować Rada Unii Europejskiej.powrót