Podpisanie umów w sprawie projektów dofinansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

08-05-2014

Podpisanie umowy na budowę Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. fot. Danuta Matloch
Podpisanie umowy na budowę Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. Dyrektor Artystyczny Krzysztof Warlikowski, minister Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Naczelna Karolina Ochab. fot. Danuta Matloch

Podpisanie umowy na remont i konserwację XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim. fot. Danuta Matloch
15,2 mln zł na remont i konserwację XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego w Muzeum Łazienki Królewskie. Wiceminister Monika Smoleń oraz dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie Tadeusz Zielniewicz. fot. Danuta Matloch

Podpisanie umowy na Projekt Konserwacja i Rewitalizacja Pałacu Krasińskich. fot. Danuta Matloch
Projekt Konserwacja i Rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII w. otrzyma 13,7 mln zł. Wiceminister Monika Smoleń oraz dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. fot. Danuta Matloch

Podpisanie umowy na dofinansowanie kwotą 5,6 mln zł przebudowy dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie. fot. Danuta Matloch
Podpisanie umowy na dofinansowanie kwotą 5,6 mln zł przebudowy dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie. fot. Danuta Matloch

Podpisanie umowy na dofinansowanie kwotą 5,6 mln zł przebudowy dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie. fot. Danuta Matloch
Podpisanie umowy na dofinansowanie kwotą 5,6 mln zł przebudowy dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie. fot. Danuta Matloch

Podpisanie umowy na realizację projektu Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie. fot. Danuta Matloch
Podpisanie umowy na realizację projektu Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie. Wiceminister Monika Smoleń oraz Dyrektor Muzeum-Zamek w Łańcucie Wit Karol Wójtowicz. fot. Danuta Matloch

17,7 mln zł na stworzenie nowoczesnej przestrzeni koncertowej i zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego Łodzi poprzez realizację prac konserwatorsko - rewitalizacyjnych w Pałacu Karola Poznańskiego . fot. Danuta Matloch
Podpisanie umowy na stworzenie nowoczesnej przestrzeni koncertowej i zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego Łodzi poprzez realizację prac konserwatorsko - rewitalizacyjnych w Pałacu Karola Poznańskiego. Wiceminister Monika Smoleń oraz Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi Cezary Sanecki. fot. Danuta Matloch

Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krzysztof Orzechowski,
 dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. dr hab. Jan Ostrowski  oraz Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń. Fot. D. Błażewski
Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krzysztof Orzechowski, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. dr hab. Jan Ostrowski oraz Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń. Fot. D. Błażewski

Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krzysztof Orzechowski,
 dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. dr hab. Jan Ostrowski,
 Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń,
 dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew i dyrektor Narodowego Starego Teatru w Krakowie Jan Klata. Fot. D. Błażewski
Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krzysztof Orzechowski, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. dr hab. Jan Ostrowski, Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew i dyrektor Narodowego Starego Teatru w Krakowie Jan Klata. Fot. D. Błażewski

Podpisanie umowy na dofinansowanie Muzeum Zamkowego w Malborku
Podpisanie umowy na "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku". Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski oraz Mariusz Mierzwiński - dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. fot. Danuta Matloch

 

Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr, przebudowa siedziby warszawskiego Teatru Kwadrat, prace konserwatorskie w Kościele NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie, konserwacja Pieskowej Skały, rewitalizacja Teatru im. Juliusza Słowackiego oraz utworzenie Muzeum Interaktywnego w Narodowym Starym Teatrze. To część z 18 projektów, które uzyskały wsparcie w ramach wdrażanego obecnie Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Umowy o ich dofinansowanie zostały podpisane w tym tygodniu.

  1. „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr”

Beneficjent - Nowy Teatr w Warszawie

Przedmiotem projektu jest przebudowa zabytkowej hali warsztatowej i budynku administracyjnego oraz zagospodarowania terenu zewnętrznego na siedzibę Nowego Teatru. Jego realizacja ma na celu ochronę elementów tkanki urbanistycznej Warszawy, wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych w działalności kulturowej Nowego Teatru, promowanie, inicjowanie i rozwijanie aktywności kulturalnej oraz wdrożenie programu kulturalno-edukacyjnego z wykorzystaniem zrewitalizowanej i zaadoptowanej infrastruktury. Projekt pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału Nowego Teatru i realizację wyrafinowanych przedsięwzięć kulturalnych.

Całkowite koszty kwalifikowane: 22, 4 mln zł, dofinansowanie: 19, 1 mln zł.

  1.  „Od zrujnowanego kina ku nowoczesnemu teatrowi – przebudowa dawnego kina bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie”

Beneficjent - Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystyczno - kulturowej Warszawy oraz dostępności do oferty kulturalnej Teatru Kwadrat, a także poprawa stanu technicznego infrastruktury kultury. Obecna, duża sala teatralna (wcześniej kinowa) będzie spełniać wymagania współczesnego widza i aktora. Będzie też posiadać niezbędne standardy techniczne. Nowa, kameralna sala będzie liczyć 80 miejsc. Zabytkowe malowidła ścienne i mozaiki epoki socrealizmu zostaną zabezpieczone przed degradacją. Dodatkowo udostępniona będzie sala przygotowana z myślą o najmłodszych. Dzięki modernizacji obiektu do programu będzie można wprowadzić spektakle kameralne i obcojęzyczne, przedstawienia dla dzieci oraz koncerty. Scena kameralna pozwoli na wzbogacenie repertuaru o monodramy, występy typu „stand up” i kabarety literackie. Projekt zakłada także promocję młodych artystów. Wydarzenia będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Całkowite koszty kwalifikowane: 6, 7 mln zł, dofinansowanie: 5, 6 mln zł.

  1. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku”

Beneficjent- Muzeum Zamkowe w Malborku

Inwestycja będzie polegała na pracach, które mają na celu przywrócenie pierwotnego kształtu i wyglądu obiektom oraz powierzchniom należącym do Zespołu. Projekt obejmuje prace w Zespole Zamku Wysokiego. Przygotowane na cele kulturowe i edukacyjne miejsca zostaną udostępnione zwiedzającym. Nastąpi również digitalizacja 3D części Zespołu Zamkowego.

Koszt całkowity projektu: 31, 8 mln zł, dofinansowanie: 25, 9 mln zł.

  1. „Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie”    Beneficjent - Muzeum Narodowe w Krakowie.

Główny cel projektu to stworzenie możliwości prezentacji zbiorów i pamiątek po Józefie Czapskim i jemu współczesnych poprzez wybudowanie pawilonu wystawienniczego, zagospodarowanie otaczającego terenu, konserwację zabytków ruchomych, zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych. W efekcie powstanie przestrzeń ekspozycyjna wielkości 610,9 m2. 667 woluminów księgozbioru i innych eksponatów zostanie zabezpieczonych przed degradacją, 374 obiekty zostaną zdigitalizowane.

Kwota całkowita: 21,6 mln zł, kwota dofinansowania: 17,7 mln zł

  1. „Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej”

Beneficjent - Zamek Królewski na Wawelu.

Projekt stanowi element wieloletniego programu konserwatorskiego. Jego rezultatem ma być uatrakcyjnienie oferty Muzeum o nowy program edukacyjno-kulturalny dla różnorodnych grup odbiorców, jak również stworzenie Wirtualnego Muzeum. Projekt obejmie powierzchnię 11 tys. m2, zdigitalizowanych zostanie 31 zbiorów dziedzictwa kulturowego.

Kwota całkowita: 15,3 mln zł, kwota dofinansowania: 12,8 mln zł

  1. „Rewitalizacja - remont i przebudowa budynku magazynu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Beneficjent - Teatr im. J. Słowackiego.

Inwestycja ma na celu reaktywację tradycji i historii tego obiektu. Obejmuje w szczególności wiele działań konserwatorskich oraz modernizacyjnych. Przewidziana jest również digitalizacja najważniejszych obiektów ze zbiorów Teatru. Odremontowana powierzchnia to 1206 m2. W wyniku realizacji projektu liczba odwiedzających Teatr zwiększy się o prawie 31 tys.

Kwota całkowita: 9,5 mln zł, kwota dofinansowania: 6,6 mln zł

  1. „Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym teatrze (Centrum Edukacji teatralnej)”

Beneficjent - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

Celem inwestycji jest utworzenie w piwnicach Narodowego Starego Teatru nowoczesnego Muzeum Interaktywnego – Centrum Edukacji Teatralnej. W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożony atrakcyjny tematycznie i unikalny w  formie program kulturowy i edukacyjny. Odremontowanych zostanie 736,04 m2.

Kwota całkowita: 9,7 mln zł, kwota dofinansowania: 8,4 mln zł

MECHANIZM FINANSOWY EOG ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

Do roku 2009 Polska na projekty z zakresu kultury uzyskała prawie 400 mln zł, z czego w ramach:

• Priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego - 350 mln zł - na projekty inwestycyjne.

Zrealizowano 34 projekty, które dotyczą ważnych dla polskiej kultury i mających ponadregionalny zasięg obiektów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Są to m.in. kompleksowe inwestycje dotyczące zabytków ujętych na Liście światowego dziedzictwa UNESCO (np. fortyfikacje Zamościa, Sukiennice w Krakowie, piwnice staromiejskie w Warszawie) czy projekty dotyczące Pomników Historii Prezydenta RP (np. Muzeum – Pałac w Wilanowie). Środki pochodzące z Mechanizmów Finansowych wsparły również budowę nowoczesnej infrastruktury (np. utworzenie Europejskiego Centrum Bajki ) oraz renowację i digitalizację zabytkowych księgozbiorów (cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze ).

•  Funduszu Wymiany Kulturalnej - 38 mln zł - na przedsięwzięcia kulturalne.

Zrealizowano 72 projekty ze sfery kultury w ramach 4 obszarów priorytetowych: muzyki i sztuk scenicznych, sztuk plastycznych i wizualnych, dziedzictwa kulturowego oraz literatury i archiwów. Dofinansowanie uzyskać mogły projekty realizowane wspólnie z instytucjami z Państw – Darczyńców, dotyczące organizacji wydarzeń artystycznych, współpracy oraz wymiany artystów, współpracy szkół i uczelni artystycznych, współpracy ekspertów z obszaru dziedzictwa kulturowego, a także współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji kultury i archiwów. W ramach zrealizowanych projektów łącznie odbyło się ponad 700 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło ponad 2,2 tys. artystów, a liczba widzów przekroczyła 500 tys. Projekty realizowane były na terenie Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

W ramach nowej perspektywy finansowej (do roku 2016) Polska dysponuje alokacją 320 mln zł, z czego:

- w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dofinansowanie o łącznej wartości  ponad 275, 2 mln zł uzyskało 18 projektów, m.in. Nowy Teatr w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum - Zamek w Łańcucie i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

- w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej dofinansowanie otrzymały 53 projekty na kwotę prawie 41 mln zł.

Informację o programie można znaleźć na stronie internetowej: www.eog2016.mkidn.gov.pl

 

 

 

 powrót