Finał negocjacji w sprawie polsko – chińskiej współpracy kulturalnej

26-04-2012

Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015 podpisali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie Sun Yuxi.

Finał negocjacji w sprawie polsko – chińskiej współpracy kulturalnej
Podpisanie Protokołu o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015. Foto Maciej Śmiarowski

W przygotowanym i negocjowanym na drodze dyplomatycznej przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumencie znalazły się deklaracje obu stron – m.in. do popierania bezpośredniej współpracy między instytucjami kultury i stowarzyszeniami twórców, organizacji sezonów kulturalnych i tygodni filmowych, podejmowania współpracy na rzecz wzajemnego rozwoju, ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji zabytków i ochrony dóbr kultury. Kontakty z chińskimi instytucjami będą koordynować po stronie polskiej m.in. Instytut Adama Mickiewicza, Narodowy Instytut Dziedzictwa i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, czy Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Kontynuowane będą również prace w ramach platformy Asia-Europe Meeting w celu ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego.

Sygnatariusze Umowy zobowiązują się do ułatwienia organizacji wizyt i pobytów artystów. Szansą na pogłębienie współpracy będą specjalnie organizowane staże i wizyty studyjne dla specjalistów w dziedzinie kultury.

Ponadto w Protokole znajduje się zapis o możliwości podpisania w przyszłości odrębnego porozumienia o współpracy w dziedzinie kinematografii.

W tekście wskazane są również konkretne projekty wystawiennicze, które uzyskają wsparcie. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie zorganizuje wystawę Pekin/Warszawa. Nowe Znaki Chińskiej Sztuki Współczesnej 2012, przygotowaną przez Centrum Sztuki Współczesnej Xin Dong Cheng, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zorganizuje wystawę sztuki ludowej (m.in. lalek z teatru cieni, masek i obrazów związanych z obchodami Nowego Roku) ze zbiorów Chińskiego Narodowego Muzeum Sztuki, a Muzeum Narodowe w Warszawie zorganizuje wystawę ze zbiorów Chińskiego Muzeum Narodowego. Chińskie Narodowe Muzeum Sztuki zorganizuje pokonkursową wystawę współczesnego etnodizajnu polskiego, przygotowaną przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Xin Dong Cheng zorganizuje wystawę poświęconych tematyce chińskiej prac Aleksandra Kobzdeja, Tadeusza Kulisiewicza i Andrzeja Strumiłły, pochodzących ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, a ponad to, zostanie zorganizowana wystawa polskiej sztuki współczesnej, za której organizację odpowiada po stronie polskiej Instytut Adama Mickiewicza.

Protokół jest podstawą do kontynuowania współpracy kulturalnej z Chinami, w stopniu bardziej zaawansowanym, niż określały to poprzednie umowy. Wcześniej współpraca między Polską a Chinami regulowana była zapisami Protokołu o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury chińskiej Republiki Ludowej na lata 2004-2006 oraz Protokołu o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury chińskiej Republiki Ludowej na lata 2007-2011. Obowiązujący obecnie Protokół, tak jak poprzednie dokumenty, stanowi uzupełnienie wytyczającej ogólne ramy współpracy Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pekinie dnia 30 września 1986 r.

Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015

Protocol on cultural cooperation between the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland and the Ministry of Culture of the People’s Republic of China in the years 2012-2015powrót