Międzynarodowy Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek

10-05-2010

W dniu 10 maja Podsekretarz Stanu Monika Smoleń uczestniczyła w obchodach Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Narodowej.
Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek to doroczna akcja promocji książki, czytelnictwa i bibliotek. Co roku akcja ma inne hasło wiodące, w 2010 r. hasłem tym jest „BIBLIOTEKA – SŁOWA, DŹWIĘKI, OBRAZY”
W swoim wystąpieniu Wiceminister Smoleń podkreśliła, że „biblioteki są niezwykle ważnymi instytucjami kultury, w wielu miejscach Polski jedynymi do jakich społeczeństwo ma dostęp. Dlatego, pozostając miejscem wypożyczania i udostępniania zbiorów czytelnikom, biblioteki powinny rozszerzać funkcje informacyjne, edukacyjne i kulturalne, stając się także centrami dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodkami życia społecznego. Rozwój bibliotek powinniśmy traktować jako wspólny obowiązek, tym większy, że stają one dzisiaj przed trudnymi i ważnymi wyzwaniami będącymi wynikiem zmieniających się potrzeb społecznych, rozwoju nowych technologii, zmian w procesie tworzenia i udostępniania wiedzy oraz partycypacji w kulturze. Najważniejszym zadaniem bibliotek pozostaje niezmiennie podejmowanie działań zwiększających zainteresowanie książką i kulturą.”.

W działania te aktywnie włączyło się Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego, ogłaszając program Biblioteka Plus. Celem strategicznym programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury. Pierwsze efekty programu to m.in. przygotowanie spójnego systemu katalogowania MAK+, stworzenie możliwości podłączenia każdej biblioteki do szerokopasmowego Internetu, przygotowanie systemu szkoleń dla bibliotekarzy, pomoc w digitalizacji zbiorów, remontach i modernizacji infrastruktury bibliotek.

Więcej informacji na stronie www. bibliotekaplus.plpowrót