Nowa pula środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG

27-06-2011

Informujemy, że 10 czerwca 2011 r. podpisano Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kolejny okres programowania. Na jego mocy w latach 2012-2016 Polska otrzyma 578 mln euro na realizację 19 programów.
Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury jednym z priorytetów Mechanizmów będzie Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego z budżetem 70 mln euro. W jego ramach wdrażane będą dwa programy:

Operatorem programów będzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Oprócz ww. możliwości dofinansowania, na stypendia z zakresu kultury zostanie przeznaczonych 10% z 5 mln euro przeznaczonych na wdrażanie Funduszu Stypendialnego, którego Operatorem będzie Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji.
Programy wspierające kulturę pochłoną trzecią pod względem wielkości pulę środków w ramach obu mechanizmów (po programach: Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS) oraz Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii).
Pierwsze nabory przewidziane są na rok 2012.

Do pobraniapowrót