Nowa Rada ds. Szkolnictwa Artystycznego

20-01-2011

„Edukacja artystyczna i kulturalna jest priorytetem resortu kultury”- zapewnił minister Bogdan Zdrojewski wręczając powołania członkom Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego . Jak zaznaczył, rok 2011 będzie w tej dziedzinie rekordowy pod względem inwestycji, na które przeznaczono 200 mln zł. Naukę muzyki ułatwić ma 5 mln złotych przeznaczonych na zakup instrumentów dla szkół artystycznych. Minister przypomniał przy tym, że w nowych podstawach programowych szkolnictwa powszechnego wzmocniono rangę przedmiotów artystycznych. Towarzyszy temu kampania społeczna „Kup dziecku instrument -muzyka rozwija”.

Nowa Rada ds. Szkolnictwa Artystycznego

Minister kultury Bogdan Zdrojewski wraz z członkami Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego

Skład Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego VI kadencji:

Przewodnicząca- Ewa Stąporek-Pospiech, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy

Wiceprzewodniczący -prof. Lech Śliwonik - Akademia Teatralna w Warszawie

Wiceprzewodnicząca -Małgorzata Szanduła, dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Konstancinie

Sekretarz- Jerzy Sieczka -wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w regionie śląskim

Członkowie: prof. Jacek Dyrzyński - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Małgorzata Ircha – dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łodzi, Bożenna Jurkiewicz - dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie, Agnieszka Kociuban - przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, dr Beata Lewińska-Gwóźdź - dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Warszawie, Marek Lis - dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni, Dorota Michalak – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, Halina Musiał – przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność, prof. Stefan Wojtas – Akademia Muzyczna w Warszawie

Rada ds. Szkolnictwa Artystycznego jest społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach dotyczących kształcenia artystycznego. Jej kadencja trwa 3 lata.powrót