Rektorzy u ministra

07-02-2011

Pierwsze w tym roku spotkanie ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego z rektorami szkół artystycznych odbyło się 7.02. w siedzibie resortu. Rozmawiano m.in. o nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, europejskiej akredytacji dla polskich uczelni artystycznych oraz inwestycjach i budżecie na rok 2011.

Spotkanie ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego z rektorami szkół artystycznych
Spotkanie ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego z rektorami szkół artystycznych

Minister Zdrojewski podziękował rektorom za dbałość o jakość kształcenia. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu w lipcu 2010 r. -jako jedyna uczelnia w plastyczna - stała się Uniwersytetem Artystycznym. Wcześniej, w maju 2008 r. Akademia Muzyczna w Warszawie także spełniła wszystkie, bardzo wysokie kryteria ustawowe, by przekształcić się w Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Wysoki poziom nauczania przynosi też efekty na arenie międzynarodowej. Wszystkie cztery uczelnie muzyczne, które wystąpiły o przyznanie europejskiej akredytacji AEC- Stowarzyszenia Europejskich Konserwatoriów Muzycznych – otrzymały taki status. To akademie w Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie

W ciągu 5 lat budżety uczelni artystycznych wzrosły o ok. 100 mln zł. W roku 2007 kwota ta wynosiła 349 mln 307 tysięcy złotych, a w roku obecnym - 447 mln 517 tys. Corocznie wzrasta też w Polsce liczba studentów uczelni artystycznych. Z będących w gestii MKiDN środków unijnych, na 8 zadań wyższego szkolnictwa artystycznego przeznaczono ponad 271,3 mln zł. Dzięki tym inwestycjom do roku 2012 każda akademia muzyczna w Polsce będzie miała własną w pełni profesjonalną sale koncertową. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województw zadania remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne realizowane są w Akademiach Muzycznych w Bydgoszczy, Katowicach i Łodzi.

W tym roku MKiDN uruchomiło nowy program o nazwie Rozwój szkolnictwa artystycznego. Pierwszym jego priorytetem jest edukacja artystyczna . Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz studentów szkół i uczelni artystycznych. Ma również pomóc w promocji, wspieraniu i prezentacji ich osiągnięć. Drugi priorytet to instrumenty dla szkolnictwa artystycznego, którego zadaniem jest podniesienie standardu kształcenia młodych muzyków.
 powrót