Stypendia dla uczniów szkół artystycznych- rozdane

25-10-2013

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyła uczniom szkół artystycznych II stopnia Podsekretarz Stanu Monika Smoleń, 25 października podczas uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Wiceminister Monika Smoleń podczas uroczystości. fot. Jacek Łagowski/MKiDNWiceminister Monika Smoleń podczas uroczystości. fot. Jacek Łagowski/MKiDN

Wiceminister Monika Smoleń podczas uroczystości. fot. Jacek Łagowski/MKiDNWiceminister Monika Smoleń podczas uroczystości. fot. Jacek Łagowski/MKiDN

Wśród 58 laureatów tegorocznej edycji znaleźli się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/2013 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów.

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawane są w corocznie w dwóch turach: wiosennej i jesiennej. Umożliwiają one realizację indywidualnych potrzeb stypendysty np. zakup instrumentu, pokrycie kosztów konkursu czy warsztatów.

Do pobrania:

lista laureatówpowrót