List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do społeczności szkół artystycznych

01-09-2013

        Warszawa, 2 września 2013 r.

 

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice i Pracownicy Szkół Artystycznych!

Rozpoczynamy dzisiaj nowy rok szkolny. Dla Was wszystkich zaczyna się czas pasjonującej przygody rozwijania artystycznych umiejętności i pracy nad talentami. Życzę, aby wszyscy mogli cieszyć się z osiąganych sukcesów na miarę własnych zdolności.  

Każdy kolejny rozpoczynający się rok szkolny jest momentem podejmowania nowych wyzwań. Są one formułowane z kilku perspektyw: ucznia, nauczyciela, dyrektora, szkoły oraz całego systemu edukacji artystycznej. Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego jest szczególnie ważne i wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami, gdyż inicjujemy ostatnie przygotowania do wdrożenia zmian w szkolnictwie artystycznym I i II stopnia. Zaczną one obowiązywać już od września 2014 roku. Oznacza to, że tegoroczny rok będzie przełomowy dla wszystkich uczestników systemu edukacji artystycznej.

Bezcenne okazały się dla nas doświadczenia z pilotażu proponowanych zmian w szkołach muzycznych I stopnia, w których zaproponowaliśmy największe zmiany. Wiemy, iż zmiany merytoryczne, które wspólnie wypracowaliśmy zostały dobrze przyjęte przez tych, dla których jest cały system – przez uczniów!

Za nami także kilka innych ważnych osiągnięć. Przede wszystkim zostały przygotowane projekty nowych podstaw programowych dla wszystkich przedmiotów artystycznych. Staną się one fundamentem kształcenia adeptów szkół artystycznych. Do prac nad nimi zostało zaproszonych kilkuset specjalistów – nauczycieli poszczególnych przedmiotów z całej Polski. Opracowane podstawy zostały poddane niezależnej recenzji przedstawicielom szkół
i uczelni artystycznych. Przyjęte zostały także projekty nowych ramowych planów nauczania. W tworzeniu projektów dokumentów kierowaliśmy się zasadą możliwie jak najpowszechniejszego konsultowania propozycji zmian. Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektów nowych podstaw programowych, które znajdują się na stronie internetowej MKiDN – zachęcamy także do zgłaszania Państwa uwag. Liczymy, iż wspólne wypracowanie ostatecznych propozycji pozwoli udoskonalić system edukacji artystycznej.   

Szanowni Państwo!

Skuteczność każdej zmiany zależy do zaangażowania wszystkich interesariuszy. Na dyrektorach ciąży przede wszystkim ważny obowiązek nieustannego informowania całego grona pedagogicznego o konsekwencjach zmian. Liczę na szczególne zaangażowanie nauczycieli szkół artystycznych, którzy w znacznym stopniu zdecydują o powodzeniu reformy. Bezcenne będzie również życzliwe wsparcie rodziców uczniów. Wierzę, iż wspólna praca nas wszystkich ulepszy edukację artystyczną w Polsce.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!

Życzę Wam radości, którą niesie z sobą sztuka, by praca nad rozwojem artystycznych umiejętności przynosiła zawsze przyjemność zarówno uczniom jak i nauczycielom. Życzę nam wszystkim abyśmy potrafili w codziennej pracy odkrywać i pielęgnować talenty, które napotkamy na naszej drodze, a także by nowy rok szkolny przyniósł wiele sukcesów.powrót