Nowy program Lutosławski 2013 – Promesa

18-07-2012

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski ogłosił powstanie nowego Programu Lutosławski 2013 – Promesa.

Program jest związany z przypadającą w roku 2013 setną rocznicą urodzin kompozytora. Ideą przewodnią programu jest uhonorowanie postaci Witolda Lutosławskiego jako jednej z najciekawszych, najbardziej wyrazistych i rozpoznawalnych zjawisk polskiej muzyki i kultury współczesnej. Program ma wesprzeć finansowo planowane na 2013 przedsięwzięcia artystyczne, naukowe, edukacyjne, dokumentacyjne oraz popularyzatorskie związane z postacią i twórczością Witolda Lutosławskiego.

Wnioski do priorytetu składać mogą państwowe i samorządowe instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Instytucją zarządzającą priorytetem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, zaś jego budżet wynosi 6 500 000 zł.

Nabór do nowych priorytetów odbędą się w terminie do 30 września 2012 r. Składanie wniosków za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta(EBOI) będzie możliwe na przełomie lipca i sierpnia 2012 r.

Szczegółowe informacje:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/lutoslawski-2013-ndash-promesa.phppowrót